ส่งงานพระวิทยากร
 
** หากใช้บร๋าวเซอร์ IE แล้วไม่แสดงข้อมูล ให้เปลี่ยนไปใช้ Chrome หรือ Firefox แทน
หน่วยงานสถาบัน:
*
สถานที่จัด :
*
เริ่มกิจกรรม :
ถึง
ระยะเวลา :
วัน *
พระวิทยากร :
*
หน้าที่ในค่าย :
*
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ไลน์ ไอดี :
เอกสารประกอบ (ไฟล์ *.doc, *.xls, *.ppt, .pdf, .rar, .zip ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 Mb. เท่านั้น)
เอกสาร 1 :
แบบรายงานกิจกรรม (บันทึกข้อมูลพร้อมลงรายเซ็นให้ครบถ้วน)
เอกสาร 2:
กำหนดการอบรม
เอกสาร 3 :
รายชื่อผู้เข้ารับการอบม/ครู/พุทธอาสา/เจ้าหน้าที่ (เขียนด้วยลายมือ)
เอกสาร 4 :
สรุปแบบประเมิน +บันทึกความรู้สึกอย่างน้อย 5 แผ่น
เอกสาร 5 :
ประมวลภาพการอบรม (ลงภาพใน word และแปลงเป็น pdf จำนวน 3 แผ่น ๆ ละ 6 ภาพ โดยเป็นภาพสี)
เอกสาร 6 :
แบบรายงานการเงิน (ต้องมีรายเซ็นครบทุกรายการ และมีผู้เซ็นรับรองถูกต้อง)
 

 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู