ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
101  โรงเรียนกัลยานิวัฒนา ๑ สพป.พิษณุโลก เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
102  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่209 สพป.มหาสารคาม เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
103  โรงเรียนบ้านนกงาง สพป.ระนอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
104  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป.สมุทรปราการ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
105  โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.นครราชสีมา เขต6 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
106  โรงเรียนถ่อนวิทยา สพม.เขต 21 หนองคาย โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
107  โรงเรียนบ้านเสี้ยว(ท่าวังผา) สพป.น่าน เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
108  โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.เชียงราย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
109  โรงเรียนวันครู 2502 สพป.นครราชสีมา เขต6 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
110  โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ สพป.นครราชสีมา เขต7 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
111  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม.เขต 5 ลพบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
112  โรงเรียนวัดกู่สามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต6 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
113  โรงเรียนบ้านปอบิด สพป.นครราชสีมา เขต6 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
114  โรงเรียนสะพานที่ 3 สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
115  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.ลำปาง เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
116  โรงเรียนบ้านหัวรัง สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
117  โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 21 หนองคาย โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
118  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สพม.เขต 22 นครพนม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
119  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว สพป.ตราด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
120  โรงเรียนบ้านนาแค สพป.อุดรธานี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
121  โรงเรียนคลองขวาง สพป.ตราด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
122  โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) สพป.อุดรธานี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
123  โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม.เขต 5 อ่างทอง โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
124  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
125  โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ สพม.เขต 13 กระบี่ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
126  โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) สพป.ยโสธร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
127  โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง) สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
128  โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง) สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
129  โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป.ลำพูน เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
130  โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
131  โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
132  โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) สพป.นนทบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
133  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
134  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 30 ชัยภูมิ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
135  โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
136  โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
137  โรงเรียนบ้านหนองกรับ สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
138  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม.เขต 5 สิงห์บุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
139  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) สพป.นนทบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
140  โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
141  โรงเรียนบ้านดอนยาว สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
142  โรงเรียนบ้านถนนน้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
143  โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม.เขต 5 ชัยนาท โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
144  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
145  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
146  โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป.ลำปาง เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
147  โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
148  โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
149  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.บุรีรัมย์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
150  โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
151  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
152  โรงเรียนบ้านเขาตะแบก สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
153  โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม.เขต 42 นครสวรรค์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
154  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป.ชัยภูมิ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
155  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป.นครสวรรค์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
156  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
157  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
158  โรงเรียนปทุมพิทยาคม สพม.เขต 29  โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
159  โรงเรียนบ้านเขานางต่วม สพป.นครสวรรค์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
160  บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง สพป.ชัยภูมิ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
161  โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย สพป.นครปฐม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
162  โรงเรียนคงทองวิทยา สพม.เขต 9 นครปฐม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
163  โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
164  โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม.เขต 9  โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
165  โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
166  โรงเรียนวัดบ้านจอม สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
167  โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม.เขต 9 นครปฐม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
168  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
169  โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
170  โรงเรียนบ้านตำแย สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
171  โรงเรียนเมืองอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
172  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
173  โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม สพม.เขต 22 นครพนม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
174  โรงเรียนผาเทิบวิทยา สพม.เขต 22 มุกดาหาร โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
175  โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม.เขต 22 นครพนม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
176  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
177  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.ศรีสะเกษ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
178  โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม.เขต 6 สมุทรปราการ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
179  โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
180  โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
181  โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
182  โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม.เขต 22 นครพนม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
183  โรงเรียนคลองเกลือ สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
184  โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม.เขต 22 นครพนม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
185  โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สพป.อุบลราชธานี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
186  โรงเรียนสันติสุข สพม.เขต 34 เชียงใหม่ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
187  โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น สพป.เชียงราย เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
188  โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป.มหาสารคาม เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
189  โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
190  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สพป.อุดรธานี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
191  โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง สพป.พิจิตร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
192  โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป.นครนายก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
193  โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม.เขต 26  โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
194  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
195  โรงเรียนวัดพิกุลทอง สพป.พัทลุง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
196  โรงเรียนดัดดรุณี สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
197  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
198  โรงเรียนวัดผึ่งแดด(บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
199  โรงเรียนอนุบาลเซกา สพป.บึงกาฬ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
200  โรงเรียนวัดมเหยงค์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557


ทั้งหมด 832 รายการ 2 / 9
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู