โรงเรียนวิถีพุทธที่ไม่ได้ประเมิน 29 ประการ ปี 2562
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
401  โรงเรียนบ้านเชียงยืน(อุดรธานี) สพป.อุดรธานี เขต1 5 พฤษภาคม 2562 13:14:10
402  แม่อ้อนอก สพป.เชียงราย เขต2 5 พฤษภาคม 2562 10:19:36
403  โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส สพป.ชลบุรี เขต2 3 พฤษภาคม 2562 16:33:40
404  โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ สพป.อุดรธานี เขต3 3 พฤษภาคม 2562 15:34:21
405  โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต3 3 พฤษภาคม 2562 12:05:34
406  บ้านเเม่เกาะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 3 พฤษภาคม 2562 11:50:49
407  อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ สพป.ชลบุรี เขต2 3 พฤษภาคม 2562 11:08:06
408  บ้านคำเลาะ สพป.อุดรธานี เขต3 3 พฤษภาคม 2562 09:36:15
409  โรงเรียนบ้านวังชมภู สพป.อุดรธานี เขต3 2 พฤษภาคม 2562 21:16:08
410  บ้านห้วยลำโมง สพป.มุกดาหาร เขต1 2 พฤษภาคม 2562 20:30:33
411  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 2 พฤษภาคม 2562 14:15:43
412  วัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 2 พฤษภาคม 2562 10:54:15
413  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.อุดรธานี เขต3 2 พฤษภาคม 2562 10:18:18
414  โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ สพป.ปทุมธานี เขต1 2 พฤษภาคม 2562 04:18:30
415  โรงเรียนวัดเนินตามาก สพป.ชลบุรี เขต2 30 เมษายน 2562 14:21:18
416  โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี สพป.อุดรธานี เขต1 29 เมษายน 2562 10:14:34
417  ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 28 เมษายน 2562 21:42:04
418  อนุบาลหนองวัวซอ สพป.อุดรธานี เขต1 28 เมษายน 2562 10:21:04
419  โรงเรียนบ้านควนยาง สพป.ตรัง เขต1 26 เมษายน 2562 13:36:46
420  บางโพธิ์เหนือ สพป.ปทุมธานี เขต1 26 เมษายน 2562 11:34:52
421  โรงเรียนบ้านอ่างเตย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 23 เมษายน 2562 14:45:24
422  บ้านเขาสะท้อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 22 เมษายน 2562 12:04:51
423  โรงเรียนบ้านหนองสทิต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 22 เมษายน 2562 11:07:23
424  โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย สพป.อุดรธานี เขต1 19 เมษายน 2562 15:30:52
425  โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ สพป.อุดรธานี เขต1 19 เมษายน 2562 12:54:17
426  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 19 เมษายน 2562 10:16:46
427  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ (พินิจค้าประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 18 เมษายน 2562 22:27:59
428  บ้านทุ่งทอง สพป.นครสวรรค์ เขต3 18 เมษายน 2562 15:40:22
429  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.อุดรธานี เขต1 18 เมษายน 2562 12:25:13
430  บ้านหนองไผ่ล้อม สพป.ชัยภูมิ เขต3 17 เมษายน 2562 22:26:06
431  โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด สพป.ชลบุรี เขต2 17 เมษายน 2562 13:20:35
432  โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 16 เมษายน 2562 20:58:18
433  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 16 เมษายน 2562 14:03:05
434  เจซี.บ้านอินทร์แปลง สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 20:28:52
435  บ้านสร้างแป้น สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 16:51:57
436  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 09:56:01
437  บ้านนาส่อนโพนทัน สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 09:36:53
438  สุมเส้าวิทยา สพป.อุดรธานี เขต1 11 เมษายน 2562 23:32:47
439  โรงเรียนวัดนอก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 11 เมษายน 2562 13:30:39
440  โรงเรียนบ้านดอนม่วย สพป.อุบลราชธานี เขต5 11 เมษายน 2562 13:16:04
441  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 เมษายน 2562 11:56:07
442  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 10 เมษายน 2562 18:17:45
443  บ้านหนองเกตุ สพป.ชลบุรี เขต2 10 เมษายน 2562 12:55:44
444  โรงเรียนวัดหัวสวน(ละม่อมประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 10 เมษายน 2562 10:58:53
445  บ้านทุ่งโก สพป.สุรินทร์ เขต2 9 เมษายน 2562 20:43:10
446  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม.เขต 20 อุดรธานี 9 เมษายน 2562 14:18:36
447  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 5 เมษายน 2562 13:24:17
448  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 5 เมษายน 2562 09:27:51
449  โรงเรียนปากคลองสอง สพป.ปทุมธานี เขต1 22 มีนาคม 2562 08:42:36
450  บ้านสะแบง สพป.อุดรธานี เขต3 20 มีนาคม 2562 10:35:43
451  ชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต3 19 มีนาคม 2562 21:34:57
452  โรงเรียนวัดเนินสัก สพป.ชลบุรี เขต2 18 มีนาคม 2562 16:17:10
453  โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว สพป.อุดรธานี เขต3 18 มีนาคม 2562 14:52:53
454  โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข สพป.ชลบุรี เขต2 18 มีนาคม 2562 07:13:41
455  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 22:03:31
456  โรงเรียนบ้านน้ำซับ สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 10:55:54
457  โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 10:20:09
458  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 10:16:30
459  โรงเรียนวัดลอน สพป.พัทลุง เขต2 15 มีนาคม 2562 14:53:24
460  บ้านดงยางพรพิบูลย์ สพป.อุดรธานี เขต3 15 มีนาคม 2562 08:35:32
461  โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 18:51:47
462  โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 18:39:32
463  โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 12:41:55
464  บ้านซำป่ารัง สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 11:08:14
465  โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 11:07:17
466  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 11:01:07
467  ชุมชนสะงวย สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 10:17:30
468  โรงเรียนบ้านซำป่าหัน สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 10:09:33
469  บ้านนางิ้ว สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 10:07:15
470  โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 22:26:05
471  บ้านหนองเต่าดอนหายโศก สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 21:59:33
472  บ้านหนองนกทา สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 21:04:10
473  บ้านหัวดงยาง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 17:12:05
474  บ้านดงยาง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 16:59:22
475  โรงเรียนบ้านอ้อมกอ "ประชาสามัคคี" สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 16:40:33
476  บ้านดงบากโนนสวรรค์ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 16:14:19
477  บ้านหนองแซง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 15:27:03
478  บ้านหันน้อย สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 15:24:44
479  โรงเรียนบ้นเรืองชัย สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 15:04:06
480  โรงเรียนบ้านดงวังพัง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 14:51:24
481  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 11:54:50
482  โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 11:28:06
483  โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 11:20:25
484  บ้านคำม่วง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 10:45:42
485  โรงเรียนชุมชนวังทอง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 10:10:42
486  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ สพป.ลพบุรี เขต2 13 มีนาคม 2562 09:24:07
487  โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 06:18:54
488  บ้านโพนงาม สพป.อุดรธานี เขต3 12 มีนาคม 2562 21:24:27
489  โรงเรียนบ้านสายสนอง สพป.สุรินทร์ เขต2 11 มีนาคม 2562 11:14:16
490  โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ สพป.จันทบุรี เขต5 8 มีนาคม 2562 11:09:06
491  บ้านโคกกลาง สพป.ลพบุรี เขต2 7 มีนาคม 2562 09:33:00
492  โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป.ลพบุรี เขต2 6 มีนาคม 2562 08:51:59
493  โรงเรียนบ้านคลอง สพป.ลพบุรี เขต2 5 มีนาคม 2562 13:19:22
494  โรงเรียนวัดหอกลอง สพป.พิษณุโลก เขต3 4 มีนาคม 2562 22:34:02
495  บ้านหนองไผ่ สพป.นครสวรรค์ เขต3 25 กุมภาพันธ์ 2562 14:01:24
496  ห้วยยาวพิทยาคม สพม.เขต 41 พิจิตร 25 กุมภาพันธ์ 2562 10:20:57
497  บ้านใหม่วารีเย็น สพป.นครสวรรค์ เขต3 31 มกราคม 2562 16:41:25
498  โรงเรียนเกาะสมุย สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 25 มกราคม 2562 13:42:07
499  ชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป.ลำพูน เขต2 17 มกราคม 2562 11:25:08
500  บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต5 2 มกราคม 2562 11:24:03


ทั้งหมด 500 รายการ 5 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู