โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและทำประเมิน 29 ประการเรียบร้อยแล้ว ปี 2562
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  บ้านโนนค้อลุคุ สพป.อุบลราชธานี เขต3 18 มิถุนายน 2562 13:37:05
2  บ้านไร่ประชาสรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต1 18 มิถุนายน 2562 11:06:58
3  โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.นครสวรรค์ เขต3 18 มิถุนายน 2562 10:22:30
4  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา สพป.นครสวรรค์ เขต3 18 มิถุนายน 2562 10:05:21
5  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ สพป.นครพนม เขต1 17 มิถุนายน 2562 16:20:08
6  โรงเรียนบ้านชำแจงแมง สพป.ศรีสะเกษ เขต4 17 มิถุนายน 2562 14:51:47
7  โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์๓ สพป.เชียงใหม่ เขต3 17 มิถุนายน 2562 14:42:44
8  บ้านห้วยหมอเฒ่า สพป.เชียงราย เขต2 17 มิถุนายน 2562 11:26:01
9  โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม.เขต 1  17 มิถุนายน 2562 10:50:07
10  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป.ขอนแก่น เขต1 17 มิถุนายน 2562 10:35:18
11  โรงเรียนบ้านดอนเสียด สพป.บึงกาฬ เขต1 17 มิถุนายน 2562 08:50:19
12  โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง สพป.มหาสารคาม เขต1 15 มิถุนายน 2562 23:39:52
13  มหรรณพาราม สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 มิถุนายน 2562 21:53:41
14  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป.นครพนม เขต1 15 มิถุนายน 2562 21:49:40
15  โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป.บึงกาฬ เขต1 15 มิถุนายน 2562 19:27:32
16  โรงเรียนบ้านดงโทน สพป.บึงกาฬ เขต1 15 มิถุนายน 2562 18:35:08
17  โรงเรียนบ้านน้อยใต้ สพป.นครพนม เขต1 15 มิถุนายน 2562 18:01:01
18  โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2562 16:44:49
19  บ้านโนนเขวา สพป.ชัยภูมิ เขต2 15 มิถุนายน 2562 15:27:31
20  คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 มิถุนายน 2562 14:27:11
21  บ้านโนนทอง สพป.ชัยภูมิ เขต2 15 มิถุนายน 2562 13:59:35
22  โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 มิถุนายน 2562 13:31:15
23  โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง สพป.บึงกาฬ เขต1 15 มิถุนายน 2562 12:44:11
24  โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) สพป.ยโสธร เขต2 15 มิถุนายน 2562 11:49:17
25  บ้านโนนลาน สพป.ขอนแก่น เขต1 15 มิถุนายน 2562 10:37:07
26  โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป.ชัยภูมิ เขต2 15 มิถุนายน 2562 10:29:27
27  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.บึงกาฬ เขต1 15 มิถุนายน 2562 09:52:45
28  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) สพป.นครปฐม เขต1 15 มิถุนายน 2562 09:38:14
29  โรงเรียนบ้านดงอินำ สพป.นครพนม เขต1 14 มิถุนายน 2562 19:21:24
30  โรงเรียนวัดแปลงยาว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 14 มิถุนายน 2562 17:10:21
31  บ้านห้วยไหล่ สพป.นครพนม เขต1 14 มิถุนายน 2562 15:48:51
32  โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง สพป.บึงกาฬ เขต1 14 มิถุนายน 2562 15:02:24
33  บ้านหินแร่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 14 มิถุนายน 2562 15:01:12
34  โรงเรียนบ้านดงยอ สพป.นครพนม เขต1 14 มิถุนายน 2562 14:50:24
35  โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) สพป.นครพนม เขต1 14 มิถุนายน 2562 14:37:54
36  โรงเรียนวิถีพุทธ บ้านสระเกษ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 14 มิถุนายน 2562 13:29:32
37  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ สพป.นครพนม เขต1 14 มิถุนายน 2562 13:22:31
38  โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด สพป.นครพนม เขต1 14 มิถุนายน 2562 13:11:35
39  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 14 มิถุนายน 2562 13:10:02
40  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(ราษฎร์ดุษฎีศึกษา) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 14 มิถุนายน 2562 13:07:57
41  โรงเรียนบ้านหัวหมากบน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 14 มิถุนายน 2562 12:23:02
42  โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป.เลย เขต1 14 มิถุนายน 2562 11:34:40
43  โรงเรียน​บ้านโคก​สี​วิทยา​เสริม​ สพป.ขอนแก่น เขต1 14 มิถุนายน 2562 11:30:00
44  บ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม สพป.นครสวรรค์ เขต2 14 มิถุนายน 2562 09:45:56
45  บ้านม่วงคำ สพป.เชียงราย เขต2 14 มิถุนายน 2562 08:33:19
46  โรงเรียนบ้านผักตบ สพป.สกลนคร เขต2 14 มิถุนายน 2562 08:29:11
47  บ้านหินขาว สพป.ขอนแก่น เขต1 14 มิถุนายน 2562 06:05:03
48  โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต1 14 มิถุนายน 2562 04:56:48
49  ด่านแม่คำมัน สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 13 มิถุนายน 2562 14:35:26
50  บ้านนาป่งคอง สพป.นครพนม เขต1 13 มิถุนายน 2562 14:34:59
51  โรงเรียนบ้านนาโสก สพป.นครพนม เขต1 13 มิถุนายน 2562 14:09:54
52  โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต1 13 มิถุนายน 2562 14:07:35
53  โรงเรียนบ้านกรอกสะแก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 13 มิถุนายน 2562 14:01:13
54  บ้านหนองดินแดง สพป.นครพนม เขต1 13 มิถุนายน 2562 14:00:20
55  บ้านคลองลำปริง สพป.ตรัง เขต1 13 มิถุนายน 2562 13:44:56
56  บ้านป่าเหลื่อม สพป.ขอนแก่น เขต1 13 มิถุนายน 2562 13:16:30
57  บ้านตระกาศขอนแก่น สพป.ศรีสะเกษ เขต4 13 มิถุนายน 2562 12:16:55
58  โรงเรียนวัดบ้านดง สพป.สระบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2562 11:20:35
59  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) สพป.นครพนม เขต1 13 มิถุนายน 2562 11:18:54
60  บ้านวังปลา สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 มิถุนายน 2562 11:10:55
61  บ้านศรีธน สพป.นครพนม เขต1 13 มิถุนายน 2562 07:24:24
62  โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 12 มิถุนายน 2562 19:42:38
63  โรงเรียนบ้านกกโอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 12 มิถุนายน 2562 16:19:25
64  บ่อดอกซ้อนท่าวัด สพป.นครพนม เขต1 12 มิถุนายน 2562 15:40:33
65  บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 สพป.นครพนม เขต1 12 มิถุนายน 2562 15:16:19
66  โรงเรียนวิถีพุทธ บ้านเหิบ สพป.นครพนม เขต1 12 มิถุนายน 2562 14:11:23
67  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น สพป.ขอนแก่น เขต1 12 มิถุนายน 2562 13:57:09
68  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต1 12 มิถุนายน 2562 13:35:32
69  โรงเรียนวิถีพุทธ บ้านวังคู (ฉะเชิงเทรา) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 12 มิถุนายน 2562 13:03:54
70  ชุมชนบ้านหนองบัว สพป.ขอนแก่น เขต1 12 มิถุนายน 2562 13:02:14
71  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 12 มิถุนายน 2562 11:20:06
72  โรงเรียนบ้านบุฉนวน สพป.ชัยภูมิ เขต3 12 มิถุนายน 2562 11:18:12
73  บ้านทุ่งโพธิ์ สพป.ชัยนาท เขต1 12 มิถุนายน 2562 11:04:07
74  โรงเรียนบ้านกลาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 12 มิถุนายน 2562 10:32:10
75  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2562 17:53:39
76  โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2562 16:11:21
77  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2562 15:46:18
78  โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี สพป.นครสวรรค์ เขต2 11 มิถุนายน 2562 15:22:39
79  บ้านเลิงเปือย สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มิถุนายน 2562 15:22:36
80  บ้านหนองบัวแก้ว สพป.มหาสารคาม เขต2 11 มิถุนายน 2562 15:16:51
81  วัดน้อยนพคุณ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2562 14:43:02
82  บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) สพป.ขอนแก่น เขต5 11 มิถุนายน 2562 14:23:55
83  อ่างทองวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต5 11 มิถุนายน 2562 14:20:35
84  ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ สพป.นครพนม เขต1 11 มิถุนายน 2562 14:16:17
85  บ้านแสนพันหมันฟย่อน สพป.นครพนม เขต1 11 มิถุนายน 2562 14:08:16
86  โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ สพป.ปทุมธานี เขต7 11 มิถุนายน 2562 13:58:06
87  โรงเรียนวิถีพุทธ บ้านโพนสาวเอ้ สพป.นครพนม เขต1 11 มิถุนายน 2562 13:00:50
88  โรงเรียนบ้านหนองสระ(ขอนแก่น) สพป.ขอนแก่น เขต5 11 มิถุนายน 2562 12:51:27
89  โรงเรียนวิถีพุทธ ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล สพป.นครพนม เขต1 11 มิถุนายน 2562 12:44:39
90  โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา สพป.พิษณุโลก เขต3 11 มิถุนายน 2562 12:42:29
91  บ้านกุงโกน สพป.นครพนม เขต1 11 มิถุนายน 2562 11:51:25
92  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป.ระยอง เขต1 11 มิถุนายน 2562 11:25:34
93  บ้านห้วยปมฝาด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 11 มิถุนายน 2562 11:11:46
94  บ้านท่าทองดำ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 มิถุนายน 2562 10:59:56
95  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มิถุนายน 2562 10:57:58
96  โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม สพป.นนทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2562 10:50:21
97  โรงเรียนวัดชลคราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 11 มิถุนายน 2562 10:45:37
98  โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง สพป.ปทุมธานี เขต1 11 มิถุนายน 2562 09:57:20
99  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทลัย ราชบุรี สพม.  11 มิถุนายน 2562 09:22:02
100  ดอนหันประชารัฐศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มิถุนายน 2562 08:40:37


ทั้งหมด 395 รายการ 1 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู