โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและทำประเมิน 29 ประการเรียบร้อยแล้ว ปี 2559
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1601  โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สพป.นนทบุรี เขต2 10 พฤษภาคม 2559 19:47:54
1602  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.อุบลราชธานี เขต5 10 พฤษภาคม 2559 16:27:36
1603  โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.สุรินทร์ เขต1 10 พฤษภาคม 2559 15:58:22
1604  โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ สพป.สุรินทร์ เขต1 10 พฤษภาคม 2559 15:49:19
1605  โรงเรียนช่องพรานวิทยา สพม.เขต 8 ราชบุรี 10 พฤษภาคม 2559 14:38:51
1606  โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) สพป.สระบุรี เขต1 10 พฤษภาคม 2559 14:03:53
1607  โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 7 สระแก้ว 10 พฤษภาคม 2559 13:53:36
1608  โรงเรียนวัดสะแก สพป.ปทุมธานี เขต1 10 พฤษภาคม 2559 13:01:18
1609  โรงเรียนบ้านด่านฮัง สพป.อุบลราชธานี เขต2 10 พฤษภาคม 2559 11:37:34
1610  โรงเรียนวัดแพะโคก สพป.สระบุรี เขต1 10 พฤษภาคม 2559 11:35:11
1611  โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน สพป.พิษณุโลก เขต3 10 พฤษภาคม 2559 11:14:52
1612  โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 10 พฤษภาคม 2559 09:19:12
1613  โรงเรียนวัดน้ำโท้ง สพป.ลำปาง เขต1 10 พฤษภาคม 2559 07:39:02
1614  โรงเรียนบ้านโคก ๗ ลูก สพป.สุพรรณบุรี เขต2 9 พฤษภาคม 2559 14:06:53
1615  โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม สพป.นครสวรรค์ เขต2 9 พฤษภาคม 2559 14:06:39
1616  โรงเรียนบ้านร่องแมด สพป.พะเยา เขต2 9 พฤษภาคม 2559 12:22:35
1617  โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 9 พฤษภาคม 2559 11:34:40
1618  โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป.นครราชสีมา เขต2 9 พฤษภาคม 2559 10:46:09
1619  โรงเรียนคำไฮวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 9 พฤษภาคม 2559 10:37:10
1620  โรงเรียนบ้านห้วยสาร สพป.กระบี่ เขต1 9 พฤษภาคม 2559 09:58:24
1621  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 8 พฤษภาคม 2559 13:10:24
1622  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 8 พฤษภาคม 2559 11:31:58
1623  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 8 พฤษภาคม 2559 11:24:17
1624  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 8 พฤษภาคม 2559 08:44:11
1625  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 8 พฤษภาคม 2559 07:52:47
1626  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย (ลำปาง) สพป.ลำปาง เขต1 7 พฤษภาคม 2559 15:20:44
1627  โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 7 พฤษภาคม 2559 11:03:10
1628  โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ สพป.กำแพงเพชร เขต1 6 พฤษภาคม 2559 19:10:08
1629  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม.เขต 8 ราชบุรี 6 พฤษภาคม 2559 11:52:29
1630  โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ สพป.อุบลราชธานี เขต5 6 พฤษภาคม 2559 07:02:13
1631  โรงเรียนบ้านทัพกระบือ สพป.สุรินทร์ เขต1 5 พฤษภาคม 2559 12:37:44
1632  โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม สพป.สุรินทร์ เขต3 5 พฤษภาคม 2559 10:46:28
1633  โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 4 พฤษภาคม 2559 14:14:45
1634  โรงเรียนบ้านสำเภา สพป.ลำปาง เขต1 4 พฤษภาคม 2559 13:03:01
1635  โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป.อุบลราชธานี เขต5 4 พฤษภาคม 2559 12:07:40
1636  โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต2 4 พฤษภาคม 2559 11:46:23
1637  โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 4 พฤษภาคม 2559 11:31:17
1638  โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 4 พฤษภาคม 2559 11:24:50
1639  โรงเรียนบ้านหนองรุง สพป.ศรีสะเกษ เขต4 4 พฤษภาคม 2559 10:52:35
1640  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป.กระบี่ เขต1 4 พฤษภาคม 2559 00:52:24
1641  โรงเรียนบ้านเก่าขาม สพป.อุบลราชธานี เขต5 3 พฤษภาคม 2559 20:47:48
1642  โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 3 พฤษภาคม 2559 17:36:35
1643  โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต5 3 พฤษภาคม 2559 12:42:49
1644  โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป.เชียงราย เขต4 3 พฤษภาคม 2559 12:39:39
1645  โรงเรียนวัดตะกาดเง้าฯ สพป.จันทบุรี เขต1 3 พฤษภาคม 2559 12:17:08
1646  โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 3 พฤษภาคม 2559 10:07:31
1647  โรงเรียนวัดสังฆวราราม สพป.พัทลุง เขต2 3 พฤษภาคม 2559 09:58:25
1648  โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง (บัวเอี่ยมพิทยากร) สพป.นนทบุรี เขต2 2 พฤษภาคม 2559 21:38:39
1649  โรงเรียนบ้านแม่กวัก สพป.ลำปาง เขต1 2 พฤษภาคม 2559 21:10:50
1650  โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป.นนทบุรี เขต2 2 พฤษภาคม 2559 16:26:48
1651  โรงเรียนบ้านสันทรายมูล สพป.เชียงราย เขต4 2 พฤษภาคม 2559 16:09:53
1652  โรงเรียนวัดอินทร์ สพป.นนทบุรี เขต2 2 พฤษภาคม 2559 15:04:06
1653  โรงเรียนโพหัก สพม.เขต 8 ราชบุรี 2 พฤษภาคม 2559 13:46:47
1654  โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต1 2 พฤษภาคม 2559 13:13:53


ทั้งหมด 1,654 รายการ 17 / 17
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู