โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและทำประเมิน 29 ประการเรียบร้อยแล้ว ปี 2559
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ สพป.นครพนม เขต1 14 ธันวาคม 2559 11:24:56
2  โรงเรียนบ้านหนองผุก สพป.น่าน เขต2 30 พฤศจิกายน 2559 11:10:41
3  โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 30 พฤศจิกายน 2559 10:43:35
4  โรงเรียนบ้านมหาชัย สพป.นครพนม เขต1 16 กันยายน 2559 10:35:18
5  โรงเรียนบ้านแม่พริก สพป.พะเยา เขต1 16 กันยายน 2559 10:13:43
6  โรงเรียนบ้านไฮเลิง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 กันยายน 2559 23:27:39
7  โรงเรียนบ้านตราด สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 กันยายน 2559 22:31:50
8  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2559 21:51:22
9  โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป.สุรินทร์ เขต1 15 กันยายน 2559 19:41:46
10  โรงเรียนบ้านสวายสนิท สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 กันยายน 2559 19:19:19
11  โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป.สุรินทร์ เขต1 15 กันยายน 2559 18:00:53
12  โรงเรียนเมืองนครนายก สพม.เขต 7 นครนายก 15 กันยายน 2559 16:46:36
13  โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 กันยายน 2559 16:41:00
14  โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2559 16:33:58
15  โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 กันยายน 2559 16:17:15
16  โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 15 กันยายน 2559 15:38:25
17  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2559 15:05:49
18  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป.ชัยภูมิ เขต3 15 กันยายน 2559 14:38:13
19  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2559 14:18:14
20  โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา(ลองตองประชานุกูล) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 15 กันยายน 2559 13:51:31
21  โรงเรียนบ้านสะพานพน สพป.กระบี่ เขต1 15 กันยายน 2559 13:34:10
22  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2559 12:36:45
23  โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม.เขต 35 ลำปาง 15 กันยายน 2559 11:22:28
24  โรงเรียนบ้านหนองเลา สพป.นครราชสีมา เขต4 15 กันยายน 2559 10:51:43
25  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สพป.มหาสารคาม เขต3 15 กันยายน 2559 10:02:09
26  โรงเรียนบ้านนาเกา สพป.สุรินทร์ เขต1 15 กันยายน 2559 09:37:21
27  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.สุรินทร์ เขต1 15 กันยายน 2559 09:35:33
28  โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป.อุบลราชธานี เขต2 15 กันยายน 2559 09:22:18
29  โรงเรียนบ้านจานวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2559 09:09:50
30  โรงเรียนบ้านนาโดม สพป.อุบลราชธานี เขต5 14 กันยายน 2559 21:01:01
31  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ สพป.อุบลราชธานี เขต2 14 กันยายน 2559 16:10:53
32  โรงเรียนปากพะยูน สพป.พัทลุง เขต2 14 กันยายน 2559 15:38:14
33  โรงเรียนบ้านดอนโจด สพป.อุบลราชธานี เขต5 14 กันยายน 2559 15:00:16
34  โรงเรียนบ้านโตนดน้อย สพป.เพชรบุรี เขต1 14 กันยายน 2559 14:58:39
35  โรงเรียนบ้านโนนตารอด สพป.กำแพงเพชร เขต2 14 กันยายน 2559 13:31:13
36  โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต5 14 กันยายน 2559 11:50:06
37  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2559 11:11:02
38  โรงเรียนบ้านโคกอาโพน สพป.สุรินทร์ เขต1 14 กันยายน 2559 11:09:05
39  โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ สพป.ขอนแก่น เขต5 14 กันยายน 2559 11:08:15
40  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 กันยายน 2559 10:36:54
41  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ สพป.อุบลราชธานี เขต5 14 กันยายน 2559 09:50:58
42  โรงเรียนบ้านมะกอก สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 14 กันยายน 2559 09:49:10
43  โรงเรียนบ้านอีมุย สพป.จันทบุรี เขต2 14 กันยายน 2559 09:36:18
44  โรงเรียนวัดพระแก้ว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 14 กันยายน 2559 09:24:42
45  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 14 กันยายน 2559 09:19:03
46  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 14 กันยายน 2559 08:13:21
47  โรงเรียนบ้านร่มไทร สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 กันยายน 2559 00:49:25
48  โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ สพป.นราธิวาส เขต1 13 กันยายน 2559 23:49:06
49  โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม.เขต 20 อุดรธานี 13 กันยายน 2559 16:32:00
50  โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง สพม.เขต 7 นครนายก 13 กันยายน 2559 16:22:32
51  โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต6 13 กันยายน 2559 14:10:33
52  โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย สพป.ยโสธร เขต2 13 กันยายน 2559 14:04:54
53  โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม.เขต 37 น่าน 13 กันยายน 2559 14:04:12
54  โรงเรียนวัดบ้านวัง สพป.นครสวรรค์ เขต2 13 กันยายน 2559 12:51:48
55  โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ สพป.สกลนคร เขต1 13 กันยายน 2559 11:42:44
56  โรงเรียนบ้านโคกกรวด สพป.สุรินทร์ เขต1 13 กันยายน 2559 11:36:22
57  โรงเรียนบ้านบางเบ้า สพป.ตราด เขต1 13 กันยายน 2559 11:20:24
58  โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย สพป.สุรินทร์ เขต1 13 กันยายน 2559 10:41:32
59  โรงเรียนบรรพตวิทยา สพป.เชียงราย เขต4 13 กันยายน 2559 10:35:55
60  โรงเรียนบ้านแพง สพป.อุบลราชธานี เขต2 13 กันยายน 2559 09:43:10
61  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 13 กันยายน 2559 07:38:30
62  โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู สพป.ขอนแก่น เขต2 13 กันยายน 2559 05:04:55
63  โรงเรียนบ้านบางหอย สพป.กระบี่ เขต1 12 กันยายน 2559 21:20:07
64  โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 12 กันยายน 2559 20:41:42
65  โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 12 กันยายน 2559 16:08:17
66  โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 12 กันยายน 2559 15:41:07
67  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 12 กันยายน 2559 15:32:17
68  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 12 กันยายน 2559 14:56:53
69  โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สพม.เขต 35 ลำพูน 12 กันยายน 2559 14:44:13
70  โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง สพป.เชียงราย เขต4 12 กันยายน 2559 13:11:07
71  โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ สพป.ยโสธร เขต2 12 กันยายน 2559 12:30:07
72  โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.สุรินทร์ เขต1 12 กันยายน 2559 11:44:21
73  โรงเรียนบ้านหนองพญา สพป.สุรินทร์ เขต1 12 กันยายน 2559 11:20:13
74  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 12 กันยายน 2559 11:06:24
75  โรงเรียนบ้านพันษี สพป.สุรินทร์ เขต1 12 กันยายน 2559 10:19:23
76  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต1 12 กันยายน 2559 09:51:44
77  โรงเรียนพัฒน์พงศ์ สพป.กาญจนบุรี เขต1 12 กันยายน 2559 09:37:21
78  โรงเรียนวัดหนองหว้า(เสธิยสาธร) สพป.เพชรบุรี เขต1 12 กันยายน 2559 09:14:16
79  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต5 11 กันยายน 2559 22:45:54
80  โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) สพป.พัทลุง เขต1 11 กันยายน 2559 17:29:00
81  โรงเรียนบ้านวังหามแห สพป.กำแพงเพชร เขต2 11 กันยายน 2559 14:55:15
82  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ขอนแก่น เขต5 11 กันยายน 2559 06:57:35
83  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 กันยายน 2559 23:45:12
84  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 กันยายน 2559 23:23:48
85  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 กันยายน 2559 23:21:26
86  โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.ขอนแก่น เขต5 10 กันยายน 2559 19:45:05
87  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 กันยายน 2559 17:49:47
88  โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ สพป.เชียงราย เขต4 10 กันยายน 2559 13:44:27
89  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ สพป.อุบลราชธานี เขต5 10 กันยายน 2559 11:01:13
90  โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต2 10 กันยายน 2559 10:01:18
91  โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม.เขต 35 ลำปาง 10 กันยายน 2559 09:49:13
92  โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) สพป.สระบุรี เขต2 10 กันยายน 2559 06:53:48
93  โรงเรียนบ้านห้วยลุง สพป.นครราชสีมา เขต4 9 กันยายน 2559 15:13:15
94  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 9 กันยายน 2559 15:10:22
95  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 9 กันยายน 2559 13:39:25
96  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 9 กันยายน 2559 13:24:39
97  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 9 กันยายน 2559 12:40:32
98  โรงเรียนบ้านสารภีสาขาหนองผักแว่น สพป.อุบลราชธานี เขต2 9 กันยายน 2559 11:34:35
99  โรงเรียนบ้านสารภี สพป.อุบลราชธานี เขต2 9 กันยายน 2559 11:18:36
100  โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต1 9 กันยายน 2559 11:14:25


ทั้งหมด 1,657 รายการ 1 / 17
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู