โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ทำประเมิน 29 ประการ ไม่ครบ ปี 2556
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนบ้านนากาหลง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:47:31
102  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:44:33
103  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:41:36
104  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:36:57
105  โรงเรียนบ้านยางเมือง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:34:02
106  โรงเรียนบ้านลำคลองยาง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:30:50
107  โรงเรียนหนองโพดวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต5 14 ตุลาคม 2556 15:26:18
108  โรงเรียนวัดหนองกก สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:17:48
109  โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:14:34
110  โรงเรียนบ้านเนินประดู่ สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:11:34
111  โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:59:29
112  โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:56:20
113  โรงเรียนวัดดงยาง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:52:51
114  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:49:40
115  โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:46:13
116  โรงเรียนวัดเสาหิน สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:42:58
117  โรงเรียนวัดคุ้งยาง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:36:50
118  โรงเรียนวัดปรักรัก สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:33:41
119  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:27:33
120  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:16:24
121  โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:12:57
122  โรงเรียนวัดปากพระ สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 13:49:30
123  โรงเรียนบ้านยางซ้าย(หรหมมาประชาสรรค์) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 13:45:52
124  โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 13:39:44
125  โรงเรียนบ้านหนองจัง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 12:54:35
126  โรงเรียนวัดหางตลาด สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 12:21:46
127  โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด สพป.น่าน เขต1 14 ตุลาคม 2556 11:41:24
128  โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 11:31:30
129  โรงเรียนบ้านท่าเสา สพป.ระยอง เขต1 14 ตุลาคม 2556 11:29:58
130  โรงเรียนบ้านคำบอน สพป.อุบลราชธานี เขต5 14 ตุลาคม 2556 10:37:27
131  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 14 ตุลาคม 2556 10:02:28
132  โรงเรียนวัดท่าฉนวน สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 09:34:46
133  โรงเรียนบ้านหนองตม สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 08:04:09
134  โรงเรียนบ้านนาสระลอย สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 20:04:13
135  โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 19:36:42
136  โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 18:26:01
137  โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 18:14:55
138  โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต1 13 ตุลาคม 2556 16:32:24
139  โรงเรียนสามัคคีวิทยา ( สหกรณ์อุปถัมภ์ ) สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 10:11:19
140  โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 09:50:24
141  โรงเรียนบ้านกล้วย สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 08:28:53
142  โรงเรียนบ้านวังวน สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 07:27:29
143  โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 07:27:08
144  โรงเรียนบ้านบึงหญ้า สพป.สุโขทัย เขต1 12 ตุลาคม 2556 23:29:25
145  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต1 12 ตุลาคม 2556 22:50:07
146  โรงเรียนบ้านเนินยาง สพป.สุโขทัย เขต1 12 ตุลาคม 2556 11:21:29
147  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต1 12 ตุลาคม 2556 09:04:06
148  โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ สพป.สุโขทัย เขต1 12 ตุลาคม 2556 00:02:58
149  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 21:01:30
150  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 20:03:16
151  โรงเรียนบ้านหนองฮาง (สกลนคร) สพป.สกลนคร เขต3 11 ตุลาคม 2556 19:47:46
152  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 17:54:28
153  โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ สพป.ลำปาง เขต3 11 ตุลาคม 2556 15:59:24
154  โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป.ลำปาง เขต3 11 ตุลาคม 2556 15:51:52
155  โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม.เขต 25 ขอนแก่น 11 ตุลาคม 2556 14:48:03
156  โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 14:35:47
157  โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป.ระยอง เขต1 11 ตุลาคม 2556 14:34:15
158  โรงเรียนบ้านยางแหลม สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 13:44:45
159  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 13:23:04
160  โรงเรียนบ้านห้วยกูด สพป.แพร่ เขต2 11 ตุลาคม 2556 13:21:56
161  โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป.นครปฐม เขต1 11 ตุลาคม 2556 11:45:58
162  โรงเรียนบ้านปากแคว สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 11:13:09
163  โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 11:08:35
164  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ฺทอง สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 10:14:29
165  โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 09:54:29
166  โรงเรียนบ้านห้วยสูน สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 11 ตุลาคม 2556 09:53:46
167  โรงเรียนวัดกกแรต สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 09:47:55
168  โรงเรียนวัดบสถ์ สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 09:44:58
169  โรงเรียนบ้านวังกร่าง สพป.สุโขทัย เขต1 10 ตุลาคม 2556 20:33:07
170  โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง สพป.สุโขทัย เขต1 10 ตุลาคม 2556 19:09:54
171  โรงเรียนวัดกำแพงแสน(สว่างวิทยาคาร) สพป.นครปฐม เขต1 10 ตุลาคม 2556 15:09:35
172  โรงเรียนบ้านพร้าว สพป.น่าน เขต2 10 ตุลาคม 2556 14:53:58
173  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 ตุลาคม 2556 14:11:59
174  โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 ตุลาคม 2556 14:03:00
175  โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล สพป.นครปฐม เขต1 10 ตุลาคม 2556 13:05:09
176  โรงเรียนโคกสง่า สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 ตุลาคม 2556 12:38:42
177  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง สพป.อ่างทอง เขต1 10 ตุลาคม 2556 12:27:21
178  โรงเรียนบ้านเปียงใจ สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 12:20:08
179  โรงเรียนบ้านสบฟ้า สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 12:07:58
180  โรงเรียนวัดโพทูล สพป.อ่างทอง เขต1 10 ตุลาคม 2556 12:05:55
181  โรงเรียนบ้านแม่กองปิน สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 12:00:00
182  โรงเรียนบ้านหนองกอก สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 11:53:32
183  โรงเรียนบ้านกุดยาง (ชัยภูมิ) สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 ตุลาคม 2556 11:46:33
184  โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 11:45:30
185  โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก สพป.นครปฐม เขต1 10 ตุลาคม 2556 11:44:39
186  โรงเรียนบ้านก่อ สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 11:34:30
187  โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์159) สพป.สุรินทร์ เขต2 10 ตุลาคม 2556 11:22:26
188  โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 11:21:52
189  โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป.ชลบุรี เขต1 10 ตุลาคม 2556 11:21:32
190  โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 11:12:47
191  โรงเรียนวัดจันทราราม สพป.อ่างทอง เขต1 10 ตุลาคม 2556 11:03:01
192  โรงเรียนวังทองวิทยา(ขยายโอกาส) สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 10:52:37
193  โรงเรียนวัดทองแท้ (จ่างอนุกูลพิทยา) สพป.พิษณุโลก เขต3 10 ตุลาคม 2556 10:46:33
194  โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) สพป.นครปฐม เขต1 10 ตุลาคม 2556 10:36:52
195  โรงเรียนวัดป่ามุนี สพป.อ่างทอง เขต1 10 ตุลาคม 2556 09:57:22
196  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 สพป.ยะลา เขต2 10 ตุลาคม 2556 09:51:00
197  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖ (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.อ่างทอง เขต1 10 ตุลาคม 2556 09:44:26
198  โรงเรียนบ้านโคกชำแระ สพป.อุบลราชธานี เขต5 10 ตุลาคม 2556 09:38:59
199  โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม สพป.พิษณุโลก เขต3 10 ตุลาคม 2556 09:36:38
200  โรงเรียนบ้านนาแฝก สพป.พิษณุโลก เขต3 10 ตุลาคม 2556 09:23:39


ทั้งหมด 5,790 รายการ 2 / 58
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู