โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ทำประเมิน 29 ประการ ไม่ครบ ปี 2556
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านม่วง สพป.สงขลา เขต2 1 พฤศจิกายน 2556 10:25:34
2  โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน สพป.ขอนแก่น เขต2 1 พฤศจิกายน 2556 10:12:15
3  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 23:07:22
4  โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 17:31:19
5  โรงเรียนบ้านพุย สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 16:55:27
6  โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 15:52:24
7  โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 14:58:57
8  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.ระยอง เขต2 31 ตุลาคม 2556 13:01:52
9  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 10:59:50
10  โรงเรียนบ้านหนองกะโดน สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 10:21:53
11  โรงเรียนบ้านวังหม้อ สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 10:14:09
12  โรงเรียนบ้านกิ่วลม สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 10:07:35
13  โรงเรียนบ้านลำพยา สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 10:06:18
14  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 09:58:38
15  โรงเรียนวัดห้วยพระ สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 09:15:48
16  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.เขต 36 พะเยา 31 ตุลาคม 2556 00:00:55
17  โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง สพป.เชียงใหม่ เขต5 30 ตุลาคม 2556 15:38:01
18  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) สพป.นครปฐม เขต1 30 ตุลาคม 2556 15:28:22
19  โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต5 30 ตุลาคม 2556 14:34:45
20  โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 30 ตุลาคม 2556 14:29:58
21  โรงเรียนบ้านแปลง 2 สพป.เชียงใหม่ เขต5 30 ตุลาคม 2556 09:08:29
22  โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.ชัยภูมิ เขต3 29 ตุลาคม 2556 15:27:55
23  โรงเรียนบ้านแม่โขง สพป.เชียงใหม่ เขต5 29 ตุลาคม 2556 14:54:05
24  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต3 29 ตุลาคม 2556 14:05:19
25  โรงเรียนบ้านป่าปอ สพป.ขอนแก่น เขต2 29 ตุลาคม 2556 13:01:20
26  โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 29 ตุลาคม 2556 13:00:52
27  โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป.เชียงใหม่ เขต5 29 ตุลาคม 2556 11:44:34
28  โรงเรียนบ้านอูตูม สพป.เชียงใหม่ เขต5 29 ตุลาคม 2556 11:36:53
29  โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม สพม.เขต 22 มุกดาหาร 29 ตุลาคม 2556 10:39:46
30  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงราย 29 ตุลาคม 2556 06:25:44
31  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป.นครปฐม เขต1 28 ตุลาคม 2556 19:14:12
32  โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงราย 28 ตุลาคม 2556 15:42:00
33  โรงเรียนบ้านควนขัน สพป.สงขลา เขต2 28 ตุลาคม 2556 14:20:55
34  โรงเรียนบ้านยางงาม สพป.สงขลา เขต2 28 ตุลาคม 2556 11:50:39
35  โรงเรียนบ้านบาละ สพป.ยะลา เขต2 28 ตุลาคม 2556 11:35:28
36  โรงเรียนวัดท่าหยี สพป.สงขลา เขต2 28 ตุลาคม 2556 10:36:49
37  โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน สพป.นครราชสีมา เขต3 27 ตุลาคม 2556 12:00:08
38  โรงเรียนบ้านซิแบร สพป.เชียงใหม่ เขต5 27 ตุลาคม 2556 11:49:29
39  โรงเรียนตรีมิตรวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต5 25 ตุลาคม 2556 12:15:26
40  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต1 24 ตุลาคม 2556 14:03:00
41  โรงเรียนบ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) สพป.นครปฐม เขต1 24 ตุลาคม 2556 13:02:07
42  โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.สุรินทร์ เขต2 24 ตุลาคม 2556 11:20:24
43  โรงเรียนวัดสองห้อง สพป.นครปฐม เขต1 24 ตุลาคม 2556 11:06:10
44  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สพป.อุบลราชธานี เขต5 24 ตุลาคม 2556 09:10:58
45  โรงเรียนบ้านแม่ลอง สพป.เชียงใหม่ เขต5 24 ตุลาคม 2556 04:24:04
46  โรงเรียนญาณวิศิษฏ์ สพป.ตาก เขต2 23 ตุลาคม 2556 20:02:28
47  โรงเรียนบ้านแม่งูด สพป.เชียงใหม่ เขต5 23 ตุลาคม 2556 13:11:47
48  โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต5 22 ตุลาคม 2556 13:40:52
49  โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป.เชียงใหม่ เขต5 22 ตุลาคม 2556 11:32:15
50  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม สพป.นครปฐม เขต1 22 ตุลาคม 2556 11:22:00
51  โรงเรียนโนนหว้านไพล สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ตุลาคม 2556 21:23:09
52  โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ตุลาคม 2556 21:05:59
53  โรงเรียนบ้านดอนซาก สพป.นครปฐม เขต1 21 ตุลาคม 2556 14:26:39
54  โรงเรียนท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ตุลาคม 2556 14:24:54
55  โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ตุลาคม 2556 13:28:00
56  โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต1 21 ตุลาคม 2556 09:32:55
57  โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ตุลาคม 2556 07:47:27
58  โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ตุลาคม 2556 15:29:18
59  โรงเรียนบ้านสงแคน สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ตุลาคม 2556 12:55:28
60  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ตุลาคม 2556 10:38:20
61  โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต1 19 ตุลาคม 2556 11:14:52
62  โรงเรียนบ้านแม่สิน สพป.แพร่ เขต2 18 ตุลาคม 2556 12:15:29
63  โรงเรียนบ้านป่าหวาย สพป.อุบลราชธานี เขต5 17 ตุลาคม 2556 17:03:06
64  โรงเรียนบ้านดอนยาว สพป.อุบลราชธานี เขต5 17 ตุลาคม 2556 16:48:09
65  โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป.นครปฐม เขต1 17 ตุลาคม 2556 14:41:46
66  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า สพป.นครปฐม เขต1 17 ตุลาคม 2556 14:30:56
67  โรงเรียนพนาศึกษา สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 17 ตุลาคม 2556 14:00:13
68  โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงราย 17 ตุลาคม 2556 12:39:16
69  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต1 17 ตุลาคม 2556 12:28:58
70  โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต1 17 ตุลาคม 2556 10:33:37
71  โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม.เขต 36 พะเยา 17 ตุลาคม 2556 09:34:31
72  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต1 16 ตุลาคม 2556 15:14:34
73  โรงเรียนวัดเลาเต่า สพป.นครปฐม เขต1 16 ตุลาคม 2556 12:33:48
74  โรงเรียนบ้านหนองตลับ สพป.สุโขทัย เขต1 16 ตุลาคม 2556 12:06:06
75  โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป.อุบลราชธานี เขต5 16 ตุลาคม 2556 10:42:35
76  โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม สพป.แพร่ เขต2 16 ตุลาคม 2556 06:17:21
77  โรงเรียนบ้านดู่น้อย สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 ตุลาคม 2556 19:38:00
78  โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) สพป.นครปฐม เขต1 15 ตุลาคม 2556 14:53:46
79  โรงเรียนบ้านนาคำ สพป.บึงกาฬ เขต1 15 ตุลาคม 2556 13:08:11
80  โรงเรียนพระตำหนักมหาราช สพป.ชลบุรี เขต1 15 ตุลาคม 2556 12:12:40
81  โรงเรียนบ้านผักแว่น (ผักแว่นวิทยาคาร) สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 ตุลาคม 2556 10:40:03
82  โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง สพป.แพร่ เขต2 15 ตุลาคม 2556 09:53:18
83  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน สพป.อุบลราชธานี เขต5 15 ตุลาคม 2556 07:44:50
84  โรงเรียนวัดทุ่งรี สพป.นครปฐม เขต1 15 ตุลาคม 2556 02:31:46
85  โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) สพป.ราชบุรี เขต2 14 ตุลาคม 2556 23:58:21
86  โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม.เขต 19 เลย 14 ตุลาคม 2556 23:32:22
87  โรงเรียนบ้านลาดเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต1 14 ตุลาคม 2556 23:07:37
88  โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ราชบุรี เขต2 14 ตุลาคม 2556 21:32:31
89  โรงเรียนบ้านลานกระบือ สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:19:17
90  โรงเรียนบ้านวังหิน สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:16:52
91  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:14:13
92  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:10:59
93  โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:08:08
94  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:05:32
95  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:02:38
96  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:59:52
97  โรงเรียนบ้านเปือย สพป.อุบลราชธานี เขต5 14 ตุลาคม 2556 15:58:21
98  โรงเรียนบ้านด่าน สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:57:04
99  โรงเรียนบ้านวังไทร สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:53:33
100  โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:50:20


ทั้งหมด 5,789 รายการ 1 / 58
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู