โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและทำประเมิน 29 ประการเรียบร้อยแล้ว ปี 2554
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 สพป.เชียงราย เขต3 31 ธันวาคม 2554 22:08:49
2  โรงเรียนวัดชุมแสง สพป.ชุมพร เขต2 31 ธันวาคม 2554 20:12:49
3  โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง สพป.อุดรธานี เขต2 31 ธันวาคม 2554 17:55:50
4  โรงเรียนบ้านบางครั่ง สพป.พังงา เขต1 31 ธันวาคม 2554 16:55:16
5  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร สพป.อุดรธานี เขต2 31 ธันวาคม 2554 16:52:55
6  โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต2 31 ธันวาคม 2554 15:43:14
7  โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ธันวาคม 2554 14:23:14
8  โรงเรียนวัดไทรทอง สพป.ตรัง เขต1 31 ธันวาคม 2554 13:38:53
9  โรงเรียนบ้านคอหงษ์ สพป.นครราชสีมา เขต1 31 ธันวาคม 2554 13:07:37
10  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 31 ธันวาคม 2554 12:54:15
11  โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) สพป.ชัยภูมิ เขต1 31 ธันวาคม 2554 12:37:58
12  โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) สพป.พัทลุง เขต1 31 ธันวาคม 2554 10:37:02
13  โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต2 31 ธันวาคม 2554 10:20:46
14  โรงเรียนวังใหม่พัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต3 31 ธันวาคม 2554 10:04:29
15  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 31 ธันวาคม 2554 09:55:26
16  โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป.เชียงใหม่ เขต6 31 ธันวาคม 2554 09:18:29
17  โรงเรียนบ้านแม่เย็น สพป.ลำปาง เขต3 31 ธันวาคม 2554 08:34:04
18  โรงเรียนบ้านป่าสักงาม สพป.เชียงใหม่ เขต1 31 ธันวาคม 2554 08:16:20
19  โรงเรียนวัดทรงธรรม สพป.เพชรบุรี เขต1 31 ธันวาคม 2554 07:09:47
20  โรงเรียนบ้านผาทอง สพป.อุดรธานี เขต2 31 ธันวาคม 2554 06:57:10
21  โรงเรียนบ้านคลองปริง สพป.ชลบุรี เขต2 31 ธันวาคม 2554 06:43:03
22  โรงเรียนบ้านสว่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 31 ธันวาคม 2554 06:35:00
23  โรงเรียนวัดมณีเลื่อน สพป.เพชรบุรี เขต1 31 ธันวาคม 2554 06:29:50
24  โรงเรียนบ้านปอ สพป.อุดรธานี เขต2 31 ธันวาคม 2554 00:27:41
25  โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 23:54:32
26  โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต1 30 ธันวาคม 2554 23:39:01
27  โรงเรียนเบญจคามวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 30 ธันวาคม 2554 23:14:07
28  โรงเรียนโนนราษีวิทยา สพม.เขต 26 มหาสารคาม 30 ธันวาคม 2554 22:43:10
29  โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต3 30 ธันวาคม 2554 22:15:30
30  โรงเรียนวัดขุนซ่อง สพป.จันทบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 22:11:54
31  โรงเรียนวัดบน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 30 ธันวาคม 2554 22:06:13
32  โรงเรียนหนองโนใต้ สพป.มหาสารคาม เขต2 30 ธันวาคม 2554 21:13:36
33  โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เลย เขต1 30 ธันวาคม 2554 21:13:34
34  โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา สพป.นครราชสีมา เขต1 30 ธันวาคม 2554 20:41:03
35  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร) สพป.จันทบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 20:37:46
36  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 20:34:35
37  โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย สพป.อุดรธานี เขต1 30 ธันวาคม 2554 20:24:42
38  โรงเรียนบ้านดอนกรูด สพป.นครราชสีมา เขต3 30 ธันวาคม 2554 20:21:00
39  โรงเรียนวัดโคกป่าแพง สพป.ปราจีนบุรี เขต2 30 ธันวาคม 2554 20:15:20
40  โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 20:02:06
41  โรงเรียนบ้านนาอ่าง สพป.อุดรธานี เขต4 30 ธันวาคม 2554 20:00:51
42  โรงเรียนประชาพัฒนา สพป.กาญจนบุรี เขต4 30 ธันวาคม 2554 19:40:31
43  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 ธันวาคม 2554 19:22:15
44  โรงเรียนบ้านโคกนาคำ สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 30 ธันวาคม 2554 19:11:01
45  โรงเรียนบ้านสะเดา(สามัคคีวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 19:06:09
46  โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป.จันทบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 19:05:58
47  โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น สพป.ลพบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 18:25:50
48  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 18:10:38
49  โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ สพป.สุโขทัย เขต1 30 ธันวาคม 2554 18:01:53
50  โรงเรียนกุศลวิทยา สพม.เขต 10 สมุทรสาคร 30 ธันวาคม 2554 17:57:53
51  โรงเรียนบ้านดอนตาวง สพป.อ่างทอง เขต1 30 ธันวาคม 2554 17:46:03
52  โรงเรียนวัดสามขาว สพป.อ่างทอง เขต1 30 ธันวาคม 2554 17:42:50
53  โรงเรียนบ้านแม่ปาน สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 17:33:26
54  โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ สพป.ชุมพร เขต2 30 ธันวาคม 2554 17:28:23
55  โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 30 ธันวาคม 2554 17:07:24
56  โรงเรียนปากจอกวิทยา สพป.แพร่ เขต2 30 ธันวาคม 2554 17:04:27
57  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้งฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 30 ธันวาคม 2554 16:38:57
58  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 16:35:06
59  โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี สพป.สิงห์บุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 16:34:50
60  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 16:31:10
61  โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า สพป.แพร่ เขต2 30 ธันวาคม 2554 16:15:31
62  โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 16:14:01
63  โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 16:13:04
64  โรงเรียนหินโงมวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 30 ธันวาคม 2554 16:04:44
65  โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาแม่หลุ สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 16:00:26
66  โรงเรียนบ้านหนองคูณ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 30 ธันวาคม 2554 15:57:04
67  โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ สพป.เลย เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:55:18
68  โรงเรียนบ้านวังทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:55:02
69  โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ สพป.สระแก้ว เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:52:21
70  โรงเรียนบ้านขอบด้ง สพป.เชียงใหม่ เขต3 30 ธันวาคม 2554 15:50:33
71  โรงเรียนบ้านยางเครือ สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:50:25
72  โรงเรียนบ้านพุเตย สพป.กาญจนบุรี เขต3 30 ธันวาคม 2554 15:47:19
73  โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:43:53
74  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:41:03
75  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป.นครพนม เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:35:53
76  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป.สระแก้ว เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:33:09
77  โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป.อุทัยธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 15:32:17
78  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 15:28:57
79  โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 15:25:26
80  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:23:48
81  โรงเรียนบ้านพร้าว สพป.พิษณุโลก เขต3 30 ธันวาคม 2554 15:16:50
82  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง(ประจวบไตรมิตรวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 15:16:07
83  โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ สพม.เขต 15 นราธิวาส 30 ธันวาคม 2554 15:13:40
84  โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า สพป.บุรีรัมย์ เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:10:08
85  โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 30 ธันวาคม 2554 15:09:13
86  โรงเรียนวัดชำป่างาม(สายรัฐประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 30 ธันวาคม 2554 15:08:23
87  โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 15:06:14
88  โรงเรียนวัดเทพนิมิต สพป.อุทัยธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 15:06:12
89  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.ลพบุรี เขต2 30 ธันวาคม 2554 15:05:45
90  โรงเรียนอนุบาลปะคำ สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 15:04:28
91  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สพป.หนองคาย เขต2 30 ธันวาคม 2554 15:01:37
92  โรงเรียนคลองใหม่ สพป.สมุทรปราการ เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:01:00
93  โรงเรียนวัดปราสาท (ปราสาทพิทยา) สพป.นนทบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:00:18
94  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม.เขต 16 สตูล 30 ธันวาคม 2554 14:55:34
95  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ สพป.จันทบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:55:20
96  โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:53:57
97  โรงเรียนบ้านนาหล่าย สพป.น่าน เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:51:58
98  โรงเรียนบ้านโคกตูม สพป.ลพบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:51:21
99  โรงเรียนบ้านเมี่ยง สพป.เลย เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:51:08
100  โรงเรียนหนองหัวช้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:49:10


ทั้งหมด 4,484 รายการ 1 / 45
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู