การประเมิน 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
1. ไม่ได้ทำประเมินรอบ 9 เดือน ปี 2562
2. ไม่ได้ทำประเมินรอบ 12 เดือน ปี 2562
ข้อมูลเบื้องต้น
   
เริ่มโครงการวิถีพุทธปี พ.ศ.: 2561
เป็นแกนนำวิถีพุทธ: ใช่ ไม่ใช่
สถานศึกษาตั้งอยู่ใน: เมือง ต่างอำเภอ
   
ข้อมูลสถานศึกษา
   
รหัสสถานศึกษา: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
เลขที่: 512/1
หมู่ที่: -
หมู่บ้าน: -
ตรอก/ซอย: จรัญสนิทวงศ์ 32
ถนน: จรัญสนิทวงศ์
ตำบล: ศิริราช
อำเภอ: บางกอกน้อย
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์: 10700
โทรศัพท์: 02 8823 205
แฟกซ์: 02 4334 550
เว็บไซต์: http://www.suwannaramwittayakom.com
อีเมล์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
ปีที่ก่อตั้ง: 2495
จำนวนห้องเรียน: 50 (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 85 (โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: 1450 (โดยประมาณ)
ผู้อำนวยการ: นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร
ระดับชั้นที่เปิดสอน: เด็กเล็ก
อนุบาล
ประถม
มัธยม 1 - 3
มัธยม 4 - 6
ปวช.
ปวส.
ปริญญา
ตราสัญลักษณ:
แผนที่:
   
สังกัด
   
หน่วยงานสังกัด: เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร
   
ผู้กรอกข้อมูล
   
ชื่อผู้กรอกข้อมูล: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
เบอร์โทรศัพท์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
อีเมล์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู