การประเมิน 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนรัตนโสินทร์สินสมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ
1. ไม่ได้ทำประเมินรอบ 9 เดือน ปี 2562
2. ไม่ได้ทำประเมินรอบ 12 เดือน ปี 2562
ข้อมูลเบื้องต้น
   
เริ่มโครงการวิถีพุทธปี พ.ศ.: 2560
เป็นแกนนำวิถีพุทธ: ใช่ ไม่ใช่
สถานศึกษาตั้งอยู่ใน: เมือง ต่างอำเภอ
   
ข้อมูลสถานศึกษา
   
รหัสสถานศึกษา: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนรัตนโสินทร์สินสมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ
เลขที่: 92
หมู่ที่: 3
หมู่บ้าน: -
ตรอก/ซอย: -
ถนน: นครชัยศรี-ศาลายา
ตำบล: ศาลายา
อำเภอ: พุทธมณฑล
จังหวัด: นครปฐม
รหัสไปรษณีย์: 73170
โทรศัพท์: 024821155
แฟกซ์:
เว็บไซต์: http://www.rsbs.ac.th
อีเมล์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
ปีที่ก่อตั้ง: 26/03/2523
จำนวนห้องเรียน: 48 (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 87 (โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: 1653 (โดยประมาณ)
ผู้อำนวยการ: ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: เด็กเล็ก
อนุบาล
ประถม
มัธยม 1 - 3
มัธยม 4 - 6
ปวช.
ปวส.
ปริญญา
ตราสัญลักษณ:
แผนที่:
   
สังกัด
   
หน่วยงานสังกัด: เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 นครปฐม
   
ผู้กรอกข้อมูล
   
ชื่อผู้กรอกข้อมูล: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
เบอร์โทรศัพท์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
อีเมล์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู