การประเมิน 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านนาโนน
1. ทำประเมิน 29 ประการ ปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน เรียบร้อยแล้ว
2. ไม่ได้ประเมิน 29 ประการ ปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน ในเวลาที่กำหนด
ข้อมูลเบื้องต้น
   
เริ่มโครงการวิถีพุทธปี พ.ศ.: 2558
เป็นแกนนำวิถีพุทธ: ใช่ ไม่ใช่
สถานศึกษาตั้งอยู่ใน: เมือง ต่างอำเภอ
   
ข้อมูลสถานศึกษา
   
รหัสสถานศึกษา: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนบ้านนาโนน
เลขที่: -
หมู่ที่: 3
หมู่บ้าน: นาโนน
ตรอก/ซอย: -
ถนน: -
ตำบล: หนองไฮ
อำเภอ: อุทุมพรพิสัย
จังหวัด: ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์: 33120
โทรศัพท์: 0986285426,0935024281
แฟกซ์: -
เว็บไซต์: http://www.nanon.ac.th/th/?fbclid=IwAR1gGiOJM94eRFvs_NSsSD2LhzLAqCxTXjBTmwhtAy9aPd-8hqTVOPO5lDY
อีเมล์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
ปีที่ก่อตั้ง: 2465
จำนวนห้องเรียน: 11ห้อง (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 16คน (โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: 139 (โดยประมาณ)
ผู้อำนวยการ: นายวิชาญ ชนะบุตร
ระดับชั้นที่เปิดสอน: เด็กเล็ก
อนุบาล
ประถม
มัธยม 1 - 3
มัธยม 4 - 6
ปวช.
ปวส.
ปริญญา
ตราสัญลักษณ:
แผนที่:
   
สังกัด
   
หน่วยงานสังกัด: เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต2
   
ผู้กรอกข้อมูล
   
ชื่อผู้กรอกข้อมูล: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
เบอร์โทรศัพท์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
อีเมล์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู