การประเมิน 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ( ศุภพิพัฒน์รังสรรค์ )
1. ไม่ได้ทำประเมินรอบ 9 เดือน ปี 2561
2. ไม่ได้ทำประเมินรอบ 12 เดือน ปี 2561
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ  รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
ข้อมูลเบื้องต้น
   
เริ่มโครงการวิถีพุทธปี พ.ศ.: 2548
เป็นแกนนำวิถีพุทธ: ใช่ ไม่ใช่
สถานศึกษาตั้งอยู่ใน: เมือง ต่างอำเภอ
   
ข้อมูลสถานศึกษา
   
รหัสสถานศึกษา: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ( ศุภพิพัฒน์รังสรรค์ )
เลขที่: 88
หมู่ที่: 2
หมู่บ้าน: -
ตรอก/ซอย: -
ถนน: ปานวิถี
ตำบล: บางบ่อ
อำเภอ: บางบ่อ
จังหวัด: สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์: 10560
โทรศัพท์: 02-3381490
แฟกซ์: 02-3381490
เว็บไซต์:
อีเมล์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
ปีที่ก่อตั้ง:
จำนวนห้องเรียน: 48 (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 75 (โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: 1,880 (โดยประมาณ)
ผู้อำนวยการ: นายกัมปนาท วัชรธนาคม
ระดับชั้นที่เปิดสอน: เด็กเล็ก
อนุบาล
ประถม
มัธยม 1 - 3
มัธยม 4 - 6
ปวช.
ปวส.
ปริญญา
ตราสัญลักษณ:
แผนที่:
   
สังกัด
   
หน่วยงานสังกัด: เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต2
   
ผู้กรอกข้อมูล
   
ชื่อผู้กรอกข้อมูล: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
เบอร์โทรศัพท์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
อีเมล์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู