โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,785
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,572
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,961
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,899
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,958
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,859
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,683
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
423
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
376
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
54
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,785
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
2
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,424
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
17
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,219
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
37
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
132
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,541
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
25
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,862
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,748
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
6
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,156
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,195
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
21
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,999
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,447
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
39
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,617
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,874
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
21
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,564
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,528
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
56
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
51,354
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
51,978
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
874
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
23,271
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562 16:17:10
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
22501  โรงเรียนบ้านแม่สุก สพป.ลำปาง เขต3 22 ธันวาคม 2554 11:06:55
22502  โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สพป.ชลบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 11:02:13
22503  โรงเรียนพญาเม็งราย สพม.เขต 36 22 ธันวาคม 2554 11:02:11
22504  วัดเบญพาด สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:02:02
22505  โรงเรียนบ้านทับกระดาษ สพป.สุพรรณบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 11:01:28
22506  โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สพป.ชัยภูมิ เขต1 22 ธันวาคม 2554 11:00:38
22507  โรงเรียนบ้านในเมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:59:09
22508  โรงเรียนวัดแจ้ง สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:58:03
22509  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:56:57
22510  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:56:11
22511  โรงเรียนบ้านเขาศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:55:00
22512  โรงเรียนบ้านสี่แยก สพป.สระแก้ว เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:52:42
22513  โรงเรียนบ้านโคก สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:50:48
22514  โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป.สุพรรณบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:50:21
22515  โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ สพป.ชัยภูมิ เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:49:25
22516  โรงเรียนวัดโป่งแดง สพป.สุพรรณบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:47:46
22517  โรงเรียนบ้านวังแคน สพป.เลย เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:46:54
22518  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:46:28
22519  โรงเรียนบ้านโคกกวดหนองพวง สพป.ชัยภูมิ เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:45:42
22520  โรงเรียนวัดบ้านสระ สพป.สุพรรณบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:45:26
22521  โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สพป.ชลบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:44:07
22522  โรงเรียนบ้านปูเต้อ สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:43:15
22523  โรงเรียนวัดบ้านสัก สพป.ลำปาง เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:41:40
22524  โรงเรียนขามสะแกแสง สพม.เขต 31 22 ธันวาคม 2554 10:37:33
22525  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน สพป.เลย เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:37:26
22526  โรงเรียนอรุณเมธา สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:33:42
22527  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:30:48
22528  โรงเรียนโรงเรียนบ้านโพนขาว สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:30:30
22529  โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:28:27
22530  โรงเรียนนิคม๓ (กรมประชาสงเคราะห์) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:27:03
22531  โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) สพป.ชลบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:25:07
22532  โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม.เขต 10 22 ธันวาคม 2554 10:23:40
22533  โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว สพป.ลำปาง เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:22:04
22534  โรงเรียนวัดหนองพันท้าว สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:21:46
22535  โรงเรียนบึงสามัคคีกำแพงเขต สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:20:57
22536  โรงเรียนวัดสร่างโศก ฯ สพป.สระบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:20:28
22537  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น สพป.นครราชสีมา เขต5 22 ธันวาคม 2554 10:19:50
22538  โรงเรียนบ้านพนมเพชร สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:13:56
22539  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:12:00
22540  โรงเรียนชุมชนนาโสก สพป.มุกดาหาร เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:10:58
22541  โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น สพป.ลำปาง เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:08:50
22542  โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:08:39
22543  โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:08:23
22544  โรงเรียนวัดโคศุภราช(รัฐราษฎร สพป.อ่างทอง เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:08:22
22545  โรงเรียนบ้านดอนพะธาย สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:07:51
22546  โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:02:17
22547  โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:59:35
22548  โรงเรียนบ้านศรีประชา สพป.ระยอง เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:58:58
22549  โรงเรียนเถิน-ท่าผา สพป.ลำปาง เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:57:14
22550  โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.อุทัยธานี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:55:50
22551  โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:53:30
22552  โรงเรียนบ้านวังไฮ สพป.มุกดาหาร เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:52:13
22553  โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:52:11
22554  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง สพป.สุพรรณบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:50:55
22555  โรงเรียนบ้านโคกมะตูม สพป.สระแก้ว เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:49:39
22556  โรงเรียนสวนป่าองค์พระ สพป.สุพรรณบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:49:37
22557  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:49:28
22558  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:49:00
22559  โรงเรียนบ้านจะบู สพป.นครราชสีมา เขต5 22 ธันวาคม 2554 09:48:41
22560  โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:48:22
22561  โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป.กาญจนบุรี เขต4 22 ธันวาคม 2554 09:47:22
22562  โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:46:36
22563  โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง สพป.เชียงใหม่ เขต5 22 ธันวาคม 2554 09:44:48
22564  โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:42:26
22565  โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ สพป.ชลบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:42:22
22566  โรงเรียนบ้านบางด้วน สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:41:03
22567  โรงเรียนบ้านน้ำเขียว สพป.สุรินทร์ เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:40:09
22568  โรงเรียนบ้านป่าเหว สพป.ลำปาง เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:39:09
22569  โรงเรียนบ้านหนองฝาง สพป.อุทัยธานี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:39:04
22570  โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:38:06
22571  โรงเรียนบ้านนาบง สพป.ลำปาง เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:33:57
22572  โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ สพป.มุกดาหาร เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:33:34
22573  โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:33:02
22574  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:32:58
22575  โรงเรียนบ้านเมืองตะโก สพป.นครราชสีมา เขต5 22 ธันวาคม 2554 09:28:58
22576  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:28:50
22577  โรงเรียนบ้านกอก สพป.อุดรธานี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:28:33
22578  โรงเรียนบ้านธารนพเก้า สพป.สระแก้ว เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:27:01
22579  โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง สพป.นครราชสีมา เขต5 22 ธันวาคม 2554 09:26:52
22580  โรงเรียนวัดหานโพธิ์ สพป.พัทลุง เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:22:57
22581  โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ สพป.มุกดาหาร เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:22:33
22582  โรงเรียนแม่มอกวิทยา สพป.ลำปาง เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:21:26
22583  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:19:17
22584  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:17:30
22585  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป.นครราชสีมา เขต5 22 ธันวาคม 2554 09:15:56
22586  โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง สพป.สุรินทร์ เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:08:30
22587  โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต3 22 ธันวาคม 2554 08:54:48
22588  โรงเรียนบ้านชีวึก สพป.นครราชสีมา เขต5 22 ธันวาคม 2554 08:54:46
22589  โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต3 22 ธันวาคม 2554 08:53:54
22590  โรงเรียนบ้านวังปลาหมู สพป.กาญจนบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 08:47:53
22591  โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย สพป.อุทัยธานี เขต2 22 ธันวาคม 2554 08:43:00
22592  โรงเรียนบ้านท่าสวาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 08:37:56
22593  โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด สพป.สุรินทร์ เขต2 22 ธันวาคม 2554 08:36:21
22594  โรงเรียนบ้านสกุล สพป.ศรีสะเกษ เขต3 22 ธันวาคม 2554 08:18:48
22595  โรงเรียนบ้านหนองล่าม สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 07:00:31
22596  โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป.สกลนคร เขต2 22 ธันวาคม 2554 04:54:01
22597  โรงเรียนบ้านหนองตุ สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 03:51:08
22598  โรงเรียนวัดควนวิไล สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 23:18:36
22599  โรงเรียนบ้่านหนองสามสีหนองดิ สพป.อำนาจเจริญ เขต1 21 ธันวาคม 2554 23:02:24
22600  โรงเรียนบ้านนอก สพป.ชลบุรี เขต3 21 ธันวาคม 2554 23:00:08


ทั้งหมด 22,785 รายการ 226 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู