โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,615
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,588
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,973
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,921
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,971
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,867
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,690
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
432
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
173
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,615
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
2
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,438
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
20
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,229
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
41
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
133
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,567
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
35
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,869
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,776
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
7
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,174
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,212
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
25
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,020
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,469
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
45
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,645
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,887
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
26
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
16,582
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
18
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
37,865
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
63,162
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
997
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
24,172
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 23:13:54
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) สพป.บุรีรัมย์ เขต1 4 มิถุนายน 2561 16:15:27
102  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี สพป.ยโสธร เขต2 4 มิถุนายน 2561 10:00:07
103  โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี สพป.อุบลราชธานี เขต3 3 มิถุนายน 2561 20:55:36
104  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป.อุบลราชธานี เขต3 3 มิถุนายน 2561 20:41:50
105  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ สพป.อำนาจเจริญ เขต1 3 มิถุนายน 2561 10:30:44
106  โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) สพป.นครราชสีมา เขต1 2 มิถุนายน 2561 15:41:57
107  โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม.เขต 34 2 มิถุนายน 2561 15:39:36
108  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา สพป.นครพนม เขต1 2 มิถุนายน 2561 13:16:51
109  โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 1 มิถุนายน 2561 23:11:10
110  โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป.นครราชสีมา เขต3 1 มิถุนายน 2561 09:36:14
111  อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป.อุบลราชธานี เขต3 31 พฤษภาคม 2561 08:57:23
112  โรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง สพป.อ่างทอง เขต5 30 พฤษภาคม 2561 17:49:53
113  โรงเรียนบ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด สพป.มหาสารคาม เขต2 30 พฤษภาคม 2561 17:25:05
114  โรงเรียนอ่างศิลา สพม.เขต 29 30 พฤษภาคม 2561 16:00:11
115  โรงเรียนหนองกุงวันชาติ สพป.นครราชสีมา เขต7 30 พฤษภาคม 2561 15:27:58
116  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.สกลนคร เขต2 30 พฤษภาคม 2561 10:16:25
117  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 พฤษภาคม 2561 09:09:50
118  โรงเรียนบ้านสันนา สพป.เชียงราย เขต3 30 พฤษภาคม 2561 08:32:13
119  โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก เขต1 28 พฤษภาคม 2561 15:06:25
120  โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์) สพป.อ่างทอง เขต1 28 พฤษภาคม 2561 14:01:28
121  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สพป.นครราชสีมา เขต4 28 พฤษภาคม 2561 10:36:53
122  โรงเรียนวิถีพุทธ บ้านหนองไผ่ สพป.มหาสารคาม เขต2 28 พฤษภาคม 2561 09:05:04
123  โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป.ยโสธร เขต2 27 พฤษภาคม 2561 19:57:11
124  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป.ตรัง เขต2 27 พฤษภาคม 2561 09:51:01
125  โรงเรียนวัดบ่อมะปริง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 26 พฤษภาคม 2561 20:33:31
126  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 26 พฤษภาคม 2561 06:59:26
127  โรงเรีชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงศ์สงเคราะห์) สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 25 พฤษภาคม 2561 20:34:15
128  โรงเรียนบ้านดอนชี สพป.อุบลราชธานี เขต3 25 พฤษภาคม 2561 15:59:52
129  โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต4 25 พฤษภาคม 2561 13:26:41
130  โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สพม.เขต 11 25 พฤษภาคม 2561 11:57:48
131  โรงเรียนภูเค็งพัฒนา สพป.น่าน เขต1 24 พฤษภาคม 2561 16:00:07
132  โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 พฤษภาคม 2561 14:54:55
133  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 สพป.ระยอง เขต1 24 พฤษภาคม 2561 10:27:00
134  บ้านกุดหัวช้าง สพป.นครราชสีมา เขต4 23 พฤษภาคม 2561 20:06:46
135  โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป.นครราชสีมา เขต6 23 พฤษภาคม 2561 16:52:39
136  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.น่าน เขต1 23 พฤษภาคม 2561 10:31:58
137  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สพป.ขอนแก่น เขต5 22 พฤษภาคม 2561 12:44:40
138  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สพป.ขอนแก่น เขต5 22 พฤษภาคม 2561 12:22:53
139  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม.เขต 1 22 พฤษภาคม 2561 12:19:01
140  โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต4 21 พฤษภาคม 2561 12:51:25
141  โรงเรียนบ้านโคลด สพป.บุรีรัมย์ เขต2 21 พฤษภาคม 2561 11:00:15
142  โรงเรียนบ้านหนองชาด สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 พฤษภาคม 2561 09:32:28
143  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สพป.อุบลราชธานี เขต3 18 พฤษภาคม 2561 20:35:45
144  โรงเรียนต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร 8 สพป.เชียงใหม่ เขต3 18 พฤษภาคม 2561 15:34:36
145  โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต1 18 พฤษภาคม 2561 14:46:05
146  โรงเรียนบ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์) สพป.ชัยนาท เขต1 18 พฤษภาคม 2561 13:41:42
147  โรงเรียนบ้านปล้องใต้ สพป.เชียงราย เขต4 18 พฤษภาคม 2561 13:13:15
148  โรงเรียนบ้านท้องนายปาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 18 พฤษภาคม 2561 11:50:10
149  โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ สพป.ขอนแก่น เขต2 18 พฤษภาคม 2561 10:15:33
150  โรงเรียนบ้านนาทม สพป.อุบลราชธานี เขต3 18 พฤษภาคม 2561 09:30:33
151  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป.อุบลราชธานี เขต3 16 พฤษภาคม 2561 14:48:18
152  โรงเรียนบ้านแก่งกบ สพป.อุบลราชธานี เขต3 16 พฤษภาคม 2561 14:38:42
153  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม.เขต 1 16 พฤษภาคม 2561 11:40:45
154  โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 พฤษภาคม 2561 21:36:53
155  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 พฤษภาคม 2561 10:17:28
156  วัดถ้ำเขาล้าน สพป.ชุมพร เขต2 14 พฤษภาคม 2561 11:52:30
157  โรงเรียนพัทลุง สพม.เขต 12 14 พฤษภาคม 2561 09:26:58
158  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง สพป.อุบลราชธานี เขต3 11 พฤษภาคม 2561 15:39:11
159  โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม.เขต 25 11 พฤษภาคม 2561 14:32:58
160  บ้านเดื่อสะพานโดม สพป.อุบลราชธานี เขต3 11 พฤษภาคม 2561 13:33:17
161  โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ สพป.ขอนแก่น เขต4 10 พฤษภาคม 2561 16:29:37
162  โรงเรียน​วัด​เม​ตา​รา​งค์​ สพป.ปทุมธานี เขต1 10 พฤษภาคม 2561 14:17:26
163  โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 10 พฤษภาคม 2561 13:36:48
164  โรงเรียนวิถึพุทธ (บ้านคำเขื่อนแก้ว) สพป.อุบลราชธานี เขต3 9 พฤษภาคม 2561 17:15:30
165  โรงเรียนนารีนุกูล๒ สพม.เขต 29 9 พฤษภาคม 2561 14:12:27
166  โรงเรียนบ้านนาเยีย สพป.อุดรธานี เขต1 7 พฤษภาคม 2561 21:04:21
167  โรงเรียน ตชด.บ้านควนมีชัย สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 7 พฤษภาคม 2561 19:19:11
168  โรงเรียนบ้านปางยาง สพป.น่าน เขต2 7 พฤษภาคม 2561 12:14:13
169  โรงเรียนบ้านสายชนวน สพป.นครราชสีมา เขต4 3 พฤษภาคม 2561 14:26:30
170  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม.เขต 29 2 พฤษภาคม 2561 15:35:50
171  โรงเรียนบ้านโศกน้อย สพป.นครราชสีมา เขต4 2 พฤษภาคม 2561 12:56:57
172  โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 พฤษภาคม 2561 12:39:43
173  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.อุดรธานี เขต3 1 พฤษภาคม 2561 07:49:54
174  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ เขต2 30 กันยายน 2560 19:36:48
175  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ สพป.ชัยภูมิ เขต2 30 กันยายน 2560 19:20:58
176  โรงเรียนบ้านกุดระงุม สพป.อุบลราชธานี เขต4 30 กันยายน 2560 17:22:10
177  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป.สตูล เขต1 30 กันยายน 2560 14:03:21
178  โรงเรียนบ้านกลาง สพป.ชัยภูมิ เขต2 30 กันยายน 2560 13:13:56
179  บ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง) สพป.แพร่ เขต1 30 กันยายน 2560 11:33:42
180  โรงเรียนบ้านนาส้มมอ สพป.อุบลราชธานี เขต2 30 กันยายน 2560 11:21:25
181  โรงเรียนบ้านบางสาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 29 กันยายน 2560 16:47:46
182  โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง8 สพป.เชียงใหม่ เขต5 29 กันยายน 2560 14:32:49
183  โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส สพป.ปทุมธานี เขต1 29 กันยายน 2560 14:06:36
184  โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) สพป.อุบลราชธานี เขต1 29 กันยายน 2560 13:55:50
185  บ้านทุ่งกวาง สพป.น่าน เขต1 29 กันยายน 2560 13:34:27
186  โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน สพป.อุบลราชธานี เขต2 29 กันยายน 2560 12:36:41
187  โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต2 29 กันยายน 2560 10:40:08
188  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สพป.ระยอง เขต1 29 กันยายน 2560 10:35:53
189  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป.นครราชสีมา เขต6 28 กันยายน 2560 18:58:26
190  โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา สพป.เชียงราย เขต1 28 กันยายน 2560 14:48:08
191  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ สพป.ชัยภูมิ เขต2 28 กันยายน 2560 13:52:01
192  โรงเรียนบ้านนาคำ(ตำบลน้ำก่ำ) สพป.นครพนม เขต1 28 กันยายน 2560 13:11:51
193  โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ สพป.นครพนม เขต1 28 กันยายน 2560 12:51:18
194  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต2 28 กันยายน 2560 11:29:59
195  โรงเรียนบ้านยวนโปะ สพป.ตรัง เขต1 28 กันยายน 2560 09:36:54
196  โรงเรียนบ้านเขาคลัง สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 27 กันยายน 2560 22:56:11
197  โรงเรียนวิถีพุทธ บ้านห้วยน้ำใส สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 27 กันยายน 2560 20:15:50
198  โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล สพป.นครสวรรค์ เขต3 27 กันยายน 2560 13:27:00
199  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา สพป.ขอนแก่น เขต3 26 กันยายน 2560 15:10:50
200  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต2 26 กันยายน 2560 14:55:20


ทั้งหมด 22,615 รายการ 2 / 227
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู