โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,732
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,573
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,966
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,900
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,958
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,859
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,684
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
425
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
367
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,732
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
2
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,425
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
17
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,224
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
37
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
132
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,542
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
25
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,864
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,752
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
6
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,159
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,196
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
21
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,001
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,452
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
39
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,624
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,876
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
21
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,567
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,534
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
45
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
51,371
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
52,003
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
863
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
26,035
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2561 23:43:22
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 20:54:21
102  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต4 5 กันยายน 2561 20:32:33
103  บ้านโนนอุดม สพป.อุดรธานี เขต1 5 กันยายน 2561 15:04:40
104  ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 15:02:35
105  บ้านโคกสง่า สพป.ขอนแก่น เขต5 5 กันยายน 2561 14:22:18
106  บ้านบัวงาม อ.พนมไพร สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 14:18:23
107  โรงเรียนบ้านหนองลังกา สพป.ราชบุรี เขต1 5 กันยายน 2561 13:39:03
108  บ้านป่าดวนพังหาด สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 13:37:33
109  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 13:34:52
110  จานเตยวิทยาประชาสรรค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 12:25:03
111  โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 11:36:20
112  โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.อุบลราชธานี เขต5 4 กันยายน 2561 14:27:45
113  บ้านสามแยกจำปา สพป.ชุมพร เขต2 4 กันยายน 2561 10:28:44
114  บ้านหนองมะเขือ สพป.ขอนแก่น เขต2 3 กันยายน 2561 16:44:44
115  คำไฮวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 3 กันยายน 2561 15:14:25
116  โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป.ตาก เขต1 3 กันยายน 2561 11:29:52
117  โรงเรียนภูผาม่าน สพม. 3 กันยายน 2561 11:13:13
118  โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม.เขต 25 3 กันยายน 2561 09:36:48
119  โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม.เขต 34 3 กันยายน 2561 09:23:33
120  วัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 31 สิงหาคม 2561 20:59:39
121  ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 31 สิงหาคม 2561 14:24:29
122  บ้านระเริง สพป.นครราชสีมา เขต3 31 สิงหาคม 2561 09:26:48
123  บ้านบึงตะกู สพป.ชลบุรี เขต2 30 สิงหาคม 2561 16:59:41
124  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา(นครราชสีมา) สพป.นครราชสีมา เขต3 30 สิงหาคม 2561 11:59:09
125  โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง สพป.ชัยภูมิ เขต3 30 สิงหาคม 2561 10:58:59
126  บ้านตุงลุง สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 สิงหาคม 2561 10:15:30
127  โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 สิงหาคม 2561 09:48:53
128  บ้านหนองเชือก สพป.อุบลราชธานี เขต3 29 สิงหาคม 2561 09:41:07
129  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 28 สิงหาคม 2561 21:47:38
130  บ้านหนองสองห้อง สพป.อุบลราชธานี เขต3 28 สิงหาคม 2561 18:01:31
131  บ้านขัวแคน สพป.อุบลราชธานี เขต3 28 สิงหาคม 2561 13:56:15
132  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต3 28 สิงหาคม 2561 13:49:38
133  โรงเรียนบ้านกลาง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 28 สิงหาคม 2561 10:33:55
134  กุมภวาปีพิทยาสรรค์ สพม.เขต 20 28 สิงหาคม 2561 09:32:30
135  บ้านหัวหนองยาง สพป.อุดรธานี เขต3 27 สิงหาคม 2561 11:09:43
136  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 26 สิงหาคม 2561 08:26:36
137  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 สพป.อุบลราชธานี เขต3 25 สิงหาคม 2561 16:13:32
138  โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 สิงหาคม 2561 13:17:52
139  โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 สิงหาคม 2561 12:18:20
140  บ้านแก่งยาง สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 สิงหาคม 2561 09:43:39
141  บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 23 สิงหาคม 2561 13:02:28
142  บ้านปากรอง สพป.พิษณุโลก เขต3 22 สิงหาคม 2561 23:06:28
143  โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 22 สิงหาคม 2561 18:21:11
144  โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม.เขต 25 22 สิงหาคม 2561 15:06:19
145  โรงบ้านห้วยยาง สพป.อุบลราชธานี เขต3 22 สิงหาคม 2561 12:04:17
146  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ สพป.นครพนม เขต1 22 สิงหาคม 2561 11:20:21
147  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป.อุบลราชธานี เขต3 22 สิงหาคม 2561 11:02:06
148  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 21 สิงหาคม 2561 16:35:28
149  บ้านหนองห้าง สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 สิงหาคม 2561 10:08:02
150  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 สิงหาคม 2561 09:54:59
151  โรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 สิงหาคม 2561 09:19:30
152  บ้านคำไหล สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 สิงหาคม 2561 08:50:34
153  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ สพป.สุโขทัย เขต2 20 สิงหาคม 2561 19:33:35
154  โรงเรียนบ้านหนองกอก สพป.อุบลราชธานี เขต1 20 สิงหาคม 2561 14:48:15
155  บ้านบุ่งคำ สพป.อุบลราชธานี เขต3 20 สิงหาคม 2561 14:22:00
156  รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ สพป.นครพนม เขต1 20 สิงหาคม 2561 08:58:37
157  บ้านจุการ สพป.อุบลราชธานี เขต3 19 สิงหาคม 2561 17:14:32
158  โรงเรียนวัดศรีประชาราม สพป.ชลบุรี เขต2 19 สิงหาคม 2561 14:10:52
159  นิคมพัฒนาผัง ๖ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล) สพป.สตูล เขต1 17 สิงหาคม 2561 16:14:31
160  โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา สพป.ปทุมธานี เขต2 17 สิงหาคม 2561 14:08:56
161  อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป.อำนาจเจริญ เขต1 17 สิงหาคม 2561 10:30:11
162  บ้านภูเขาลาด สพป.นครราชสีมา เขต1 17 สิงหาคม 2561 00:30:23
163  บ้านทุ่งโป๊ะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 16 สิงหาคม 2561 15:19:45
164  โรงเรียนวัดสำเภาทอง(บ้านหนองยายเภา) สพป.ชลบุรี เขต2 16 สิงหาคม 2561 14:04:34
165  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ สพป.ราชบุรี เขต1 16 สิงหาคม 2561 10:19:47
166  บ้านเกรียมโนนสำโรง สพป.นครราชสีมา เขต1 16 สิงหาคม 2561 08:49:21
167  โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.ระนอง เขต1 15 สิงหาคม 2561 14:20:15
168  บ้านโนนเชียงค้ำ สพป.อุดรธานี เขต2 14 สิงหาคม 2561 21:09:05
169  บ้านซับสามัคคี สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 14 สิงหาคม 2561 15:34:08
170  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง สพป.นครพนม เขต1 14 สิงหาคม 2561 15:12:54
171  วัดท่าล้อ สพป.นครสวรรค์ เขต1 14 สิงหาคม 2561 12:57:07
172  บ้านศรีเมือง สพป.อุดรธานี เขต1 14 สิงหาคม 2561 11:25:36
173  วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) สพป.นครสวรรค์ เขต1 14 สิงหาคม 2561 11:05:43
174  โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป.นครพนม เขต1 14 สิงหาคม 2561 09:54:13
175  โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต7 9 สิงหาคม 2561 10:59:53
176  โรงเรียนบ้านหนองนา สพป.นครราชสีมา เขต1 8 สิงหาคม 2561 15:23:13
177  โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา สพป.อุดรธานี เขต1 8 สิงหาคม 2561 14:14:20
178  โรงเรียนบ้านท่าไทร สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 8 สิงหาคม 2561 11:31:27
179  โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม.เขต 41 8 สิงหาคม 2561 09:46:12
180  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.อุดรธานี เขต1 7 สิงหาคม 2561 15:20:11
181  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 7 สิงหาคม 2561 11:42:26
182  บ้านโนนยาง สพป.ยโสธร เขต2 7 สิงหาคม 2561 11:35:22
183  บ้านหนองบก สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 7 สิงหาคม 2561 11:27:45
184  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 7 สิงหาคม 2561 10:23:24
185  โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) สพป.นครนายก เขต1 7 สิงหาคม 2561 10:19:53
186  โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป.สงขลา เขต3 6 สิงหาคม 2561 10:42:06
187  โรงเรียนวิถีพุทธ ธรรมบวรวิทยา สพม.เขต 23 5 สิงหาคม 2561 14:53:01
188  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า สพม.เขต 27 3 สิงหาคม 2561 15:07:56
189  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม.เขต 35 3 สิงหาคม 2561 14:57:46
190  บ้านแหลมหอย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 3 สิงหาคม 2561 13:30:52
191  บ้านโก้งโค้ง สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 3 สิงหาคม 2561 11:23:22
192  โรงเรียนบ้านควนโตน สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 3 สิงหาคม 2561 10:29:10
193  บ้านสันมะนะ สพป.เชียงราย เขต3 3 สิงหาคม 2561 10:11:03
194  โรงเรียนบ้านหมากมาย สพป.ยโสธร เขต1 3 สิงหาคม 2561 10:08:32
195  โรงเรียนวัดบุญบันเทิง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 3 สิงหาคม 2561 08:04:27
196  โรงเรียนวัดไทรงาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 2 สิงหาคม 2561 15:26:03
197  โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย สพป.ตาก เขต2 2 สิงหาคม 2561 15:13:01
198  โรงเรียนบ้านวังผา สพป.ตาก เขต2 2 สิงหาคม 2561 09:06:07
199  โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป.ชลบุรี เขต2 1 สิงหาคม 2561 10:12:15
200  โรงเรียน​ดง​สวรรค์​อุด​มมิตร​(สาขาบ้านดง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 23:13:54


ทั้งหมด 22,732 รายการ 2 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู