โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,727
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,572
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,961
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,899
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,958
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,859
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,684
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
425
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
369
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,727
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
2
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,424
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
17
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,219
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
37
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
132
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,541
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
25
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,862
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,748
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
6
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,156
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,195
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
21
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,999
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,448
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
39
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,620
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,874
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
21
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,566
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,530
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
47
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
51,359
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
51,981
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
865
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
26,048
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 15:42:29
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  บ้านหนองยางหนองไผ่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 09:12:11
102  บ้านขามป้อม สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 07:13:16
103  โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 20:54:21
104  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต4 5 กันยายน 2561 20:32:33
105  บ้านโนนอุดม สพป.อุดรธานี เขต1 5 กันยายน 2561 15:04:40
106  ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 15:02:35
107  บ้านโคกสง่า สพป.ขอนแก่น เขต5 5 กันยายน 2561 14:22:18
108  บ้านบัวงาม สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 14:18:23
109  โรงเรียนบ้านหนองลังกา สพป.ราชบุรี เขต1 5 กันยายน 2561 13:39:03
110  บ้านป่าดวนพังหาด สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 13:37:33
111  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 13:34:52
112  จานเตยวิทยาประชาสรรค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 12:25:03
113  โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 11:36:20
114  โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.อุบลราชธานี เขต5 4 กันยายน 2561 14:27:45
115  บ้านสามแยกจำปา สพป.ชุมพร เขต2 4 กันยายน 2561 10:28:44
116  บ้านหนองมะเขือ สพป.ขอนแก่น เขต2 3 กันยายน 2561 16:44:44
117  คำไฮวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 3 กันยายน 2561 15:14:25
118  โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป.ตาก เขต1 3 กันยายน 2561 11:29:52
119  โรงเรียนภูผาม่าน สพม. 3 กันยายน 2561 11:13:13
120  โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม.เขต 25 3 กันยายน 2561 09:36:48
121  โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม.เขต 34 3 กันยายน 2561 09:23:33
122  วัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 31 สิงหาคม 2561 20:59:39
123  ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 31 สิงหาคม 2561 14:24:29
124  บ้านระเริง สพป.นครราชสีมา เขต3 31 สิงหาคม 2561 09:26:48
125  บ้านบึงตะกู สพป.ชลบุรี เขต2 30 สิงหาคม 2561 16:59:41
126  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา(นครราชสีมา) สพป.นครราชสีมา เขต3 30 สิงหาคม 2561 11:59:09
127  โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง สพป.ชัยภูมิ เขต3 30 สิงหาคม 2561 10:58:59
128  บ้านตุงลุง สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 สิงหาคม 2561 10:15:30
129  โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 สิงหาคม 2561 09:48:53
130  บ้านหนองเชือก สพป.อุบลราชธานี เขต3 29 สิงหาคม 2561 09:41:07
131  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 28 สิงหาคม 2561 21:47:38
132  บ้านหนองสองห้อง สพป.อุบลราชธานี เขต3 28 สิงหาคม 2561 18:01:31
133  บ้านขัวแคน สพป.อุบลราชธานี เขต3 28 สิงหาคม 2561 13:56:15
134  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต3 28 สิงหาคม 2561 13:49:38
135  โรงเรียนบ้านกลาง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 28 สิงหาคม 2561 10:33:55
136  กุมภวาปีพิทยาสรรค์ สพม.เขต 20 28 สิงหาคม 2561 09:32:30
137  บ้านหัวหนองยาง สพป.อุดรธานี เขต3 27 สิงหาคม 2561 11:09:43
138  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 26 สิงหาคม 2561 08:26:36
139  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 สพป.อุบลราชธานี เขต3 25 สิงหาคม 2561 16:13:32
140  โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 สิงหาคม 2561 13:17:52
141  โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 สิงหาคม 2561 12:18:20
142  บ้านแก่งยาง สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 สิงหาคม 2561 09:43:39
143  บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 23 สิงหาคม 2561 13:02:28
144  บ้านปากรอง สพป.พิษณุโลก เขต3 22 สิงหาคม 2561 23:06:28
145  โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 22 สิงหาคม 2561 18:21:11
146  โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม.เขต 25 22 สิงหาคม 2561 15:06:19
147  โรงบ้านห้วยยาง สพป.อุบลราชธานี เขต3 22 สิงหาคม 2561 12:04:17
148  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ สพป.นครพนม เขต1 22 สิงหาคม 2561 11:20:21
149  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป.อุบลราชธานี เขต3 22 สิงหาคม 2561 11:02:06
150  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 21 สิงหาคม 2561 16:35:28
151  บ้านหนองห้าง สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 สิงหาคม 2561 10:08:02
152  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 สิงหาคม 2561 09:54:59
153  โรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 สิงหาคม 2561 09:19:30
154  บ้านคำไหล สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 สิงหาคม 2561 08:50:34
155  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ สพป.สุโขทัย เขต2 20 สิงหาคม 2561 19:33:35
156  โรงเรียนบ้านหนองกอก สพป.อุบลราชธานี เขต1 20 สิงหาคม 2561 14:48:15
157  บ้านบุ่งคำ สพป.อุบลราชธานี เขต3 20 สิงหาคม 2561 14:22:00
158  รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ สพป.นครพนม เขต1 20 สิงหาคม 2561 08:58:37
159  บ้านจุการ สพป.อุบลราชธานี เขต3 19 สิงหาคม 2561 17:14:32
160  โรงเรียนวัดศรีประชาราม สพป.ชลบุรี เขต2 19 สิงหาคม 2561 14:10:52
161  นิคมพัฒนาผัง ๖ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล) สพป.สตูล เขต1 17 สิงหาคม 2561 16:14:31
162  โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา สพป.ปทุมธานี เขต2 17 สิงหาคม 2561 14:08:56
163  อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป.อำนาจเจริญ เขต1 17 สิงหาคม 2561 10:30:11
164  บ้านภูเขาลาด สพป.นครราชสีมา เขต1 17 สิงหาคม 2561 00:30:23
165  บ้านทุ่งโป๊ะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 16 สิงหาคม 2561 15:19:45
166  โรงเรียนวัดสำเภาทอง(บ้านหนองยายเภา) สพป.ชลบุรี เขต2 16 สิงหาคม 2561 14:04:34
167  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ สพป.ราชบุรี เขต1 16 สิงหาคม 2561 10:19:47
168  บ้านเกรียมโนนสำโรง สพป.นครราชสีมา เขต1 16 สิงหาคม 2561 08:49:21
169  โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.ระนอง เขต1 15 สิงหาคม 2561 14:20:15
170  บ้านโนนเชียงค้ำ สพป.อุดรธานี เขต2 14 สิงหาคม 2561 21:09:05
171  บ้านซับสามัคคี สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 14 สิงหาคม 2561 15:34:08
172  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง สพป.นครพนม เขต1 14 สิงหาคม 2561 15:12:54
173  วัดท่าล้อ สพป.นครสวรรค์ เขต1 14 สิงหาคม 2561 12:57:07
174  บ้านศรีเมือง สพป.อุดรธานี เขต1 14 สิงหาคม 2561 11:25:36
175  วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) สพป.นครสวรรค์ เขต1 14 สิงหาคม 2561 11:05:43
176  โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป.นครพนม เขต1 14 สิงหาคม 2561 09:54:13
177  โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต7 9 สิงหาคม 2561 10:59:53
178  โรงเรียนบ้านหนองนา สพป.นครราชสีมา เขต1 8 สิงหาคม 2561 15:23:13
179  โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา สพป.อุดรธานี เขต1 8 สิงหาคม 2561 14:14:20
180  โรงเรียนบ้านท่าไทร สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 8 สิงหาคม 2561 11:31:27
181  โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม.เขต 41 8 สิงหาคม 2561 09:46:12
182  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.อุดรธานี เขต1 7 สิงหาคม 2561 15:20:11
183  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 7 สิงหาคม 2561 11:42:26
184  บ้านโนนยาง สพป.ยโสธร เขต2 7 สิงหาคม 2561 11:35:22
185  บ้านหนองบก สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 7 สิงหาคม 2561 11:27:45
186  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 7 สิงหาคม 2561 10:23:24
187  โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) สพป.นครนายก เขต1 7 สิงหาคม 2561 10:19:53
188  โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป.สงขลา เขต3 6 สิงหาคม 2561 10:42:06
189  โรงเรียนวิถีพุทธ ธรรมบวรวิทยา สพม.เขต 23 5 สิงหาคม 2561 14:53:01
190  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า สพม.เขต 27 3 สิงหาคม 2561 15:07:56
191  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม.เขต 35 3 สิงหาคม 2561 14:57:46
192  บ้านแหลมหอย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 3 สิงหาคม 2561 13:30:52
193  บ้านโก้งโค้ง สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 3 สิงหาคม 2561 11:23:22
194  โรงเรียนบ้านควนโตน สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 3 สิงหาคม 2561 10:29:10
195  บ้านสันมะนะ สพป.เชียงราย เขต3 3 สิงหาคม 2561 10:11:03
196  โรงเรียนบ้านหมากมาย สพป.ยโสธร เขต1 3 สิงหาคม 2561 10:08:32
197  โรงเรียนวัดบุญบันเทิง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 3 สิงหาคม 2561 08:04:27
198  โรงเรียนวัดไทรงาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 2 สิงหาคม 2561 15:26:03
199  โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย สพป.ตาก เขต2 2 สิงหาคม 2561 15:13:01
200  โรงเรียนบ้านวังผา สพป.ตาก เขต2 2 สิงหาคม 2561 09:06:07


ทั้งหมด 22,727 รายการ 2 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู