โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,831
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,664
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
6,077
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
6,025
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
2,006
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,896
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,709
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
454
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,831
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
2
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,492
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
41
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,314
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
65
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
135
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,717
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
49
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,899
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,868
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
16
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,247
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,299
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
33
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,125
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,549
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
67
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,698
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,953
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
55
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
38,128
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
47,194
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
1,274
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
26,463
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 19:36:48
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม.เขต 1  30 มิถุนายน 2560 13:17:39
102  โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม.  30 มิถุนายน 2560 13:16:24
103  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:54:26
104  โรงเรียนรัตนโสินทร์สินสมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ สพม.เขต 9 นครปฐม 30 มิถุนายน 2560 12:54:14
105  บ้านสว่าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:52:08
106  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:51:28
107  โคกนางามสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:42:30
108  โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา สพม.เขต 7 นครนายก 30 มิถุนายน 2560 11:40:33
109  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.อุบลราชธานี เขต2 30 มิถุนายน 2560 11:39:16
110  โรงเรียนวัดทองนพคุณ(เจริญราษฎร์วิทยาคาร) สพป.เพชรบุรี เขต1 30 มิถุนายน 2560 11:21:16
111  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต3 30 มิถุนายน 2560 11:17:49
112  โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.ขอนแก่น เขต5 30 มิถุนายน 2560 11:15:53
113  จตุรคามรังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต5 30 มิถุนายน 2560 10:46:40
114  โรงเรียนวัดก้างปลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 มิถุนายน 2560 10:24:26
115  โรงเรียนบ้านโค้งสวอง สพป.นครสวรรค์ เขต3 30 มิถุนายน 2560 10:17:54
116  โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 30 มิถุนายน 2560 10:09:33
117  โรงเรียนเสลภูมิ สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 30 มิถุนายน 2560 10:07:58
118  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 สพป.ศรีสะเกษ เขต4 30 มิถุนายน 2560 09:59:52
119  โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี สพป.ศรีสะเกษ เขต1 30 มิถุนายน 2560 09:49:44
120  บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สพป.แพร่ เขต1 29 มิถุนายน 2560 22:28:03
121  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 29 มิถุนายน 2560 20:17:00
122  โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 19:23:00
123  โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป.อุบลราชธานี เขต2 29 มิถุนายน 2560 17:39:25
124  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต2 29 มิถุนายน 2560 17:25:25
125  โรงเรียนวัดควนสระบัว สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 29 มิถุนายน 2560 17:02:54
126  บ้านศรีมงคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 29 มิถุนายน 2560 16:56:29
127  ก้องอุดมวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 16:48:00
128  โรงเรียนบ้านคูบ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 29 มิถุนายน 2560 16:24:45
129  โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม.เขต 7 สระแก้ว 29 มิถุนายน 2560 15:54:11
130  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม.เขต 3 นนทบุรี 29 มิถุนายน 2560 15:35:05
131  โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 15:16:33
132  โรงเรียนบ้านพรหม สพป.น่าน เขต1 29 มิถุนายน 2560 15:15:22
133  โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต1 29 มิถุนายน 2560 15:01:46
134  โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม.เขต 35 ลำปาง 29 มิถุนายน 2560 14:47:07
135  โรงเรียนบ้านหนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 14:37:32
136  โรงเรียนบ้านขนวน สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 14:36:20
137  โรงเรียนแก่งนาขามสาม้คคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 29 มิถุนายน 2560 14:34:55
138  โรงเรียนบ้านโคกงู สพป.นราธิวาส เขต2 29 มิถุนายน 2560 14:32:56
139  โรงเรียนผักไห่ สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 29 มิถุนายน 2560 14:20:39
140  บ้านวังสำโม สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 29 มิถุนายน 2560 13:55:50
141  โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 13:07:16
142  รร.บ้านเมืองที สพป.นครราชสีมา เขต1 29 มิถุนายน 2560 13:02:10
143  บ้านหนองขาม สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 12:54:17
144  โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง สพป.นครราชสีมา เขต1 29 มิถุนายน 2560 12:20:30
145  โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร สพป.นครราชสีมา เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:59:59
146  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 สพป.อุดรธานี เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:58:09
147  โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:57:00
148  โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป.ศรีสะเกษ เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:39:38
149  โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร สพป.ราชบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:21:56
150  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 11:19:19
151  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรุทธา สพป.เพชรบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2560 10:30:00
152  โรงเรียนบ้านโนนเสลา สพป.นครราชสีมา เขต4 29 มิถุนายน 2560 10:27:18
153  โรงเรียนบ้านหอย สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 10:26:20
154  โนนสำราญหนองหญ้าขาว สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 10:16:38
155  โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 09:53:04
156  โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป.ขอนแก่น เขต2 29 มิถุนายน 2560 09:41:39
157  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต1 29 มิถุนายน 2560 09:07:13
158  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 08:47:02
159  โรงเรียนบ้านจะโปรง สพป.เพชรบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2560 08:29:57
160  โรงเรียนบ้านนาอ้อม สพป.พะเยา เขต2 28 มิถุนายน 2560 21:09:23
161  โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) สพป.สมุทรสาคร เขต1 28 มิถุนายน 2560 20:06:09
162  โรงเรียนบ้านผาขาม สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 19:10:29
163  โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 17:47:53
164  โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 28 มิถุนายน 2560 17:46:39
165  เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 สพป.นครราชสีมา เขต4 28 มิถุนายน 2560 16:55:02
166  โรงเรียนบ้านหนองเหียง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 28 มิถุนายน 2560 15:17:46
167  โรงเรียนหนองกุงวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต2 28 มิถุนายน 2560 15:15:00
168  โรงเรียนบ้านกันละ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 28 มิถุนายน 2560 15:11:16
169  โรงเรียนบ้านรังย้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 28 มิถุนายน 2560 15:07:24
170  โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 14:29:20
171  บ้านควนเงิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 28 มิถุนายน 2560 14:18:02
172  โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต2 28 มิถุนายน 2560 13:53:08
173  โรงเรียนวัดหัวฝาย สพป.ลำปาง เขต1 28 มิถุนายน 2560 13:23:55
174  โรงเรียนบ้านสีสุก สพป.นครราชสีมา เขต6 28 มิถุนายน 2560 13:14:08
175  โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) สพป.พิษณุโลก เขต1 28 มิถุนายน 2560 13:06:54
176  โรงเรียนบ้านนาอุดม(ขอนแก่น) สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 12:55:17
177  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 12:25:19
178  โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) สพป.แพร่ เขต1 28 มิถุนายน 2560 11:45:27
179  โรงเรียนบ้านหนุน สพป.พะเยา เขต2 28 มิถุนายน 2560 11:32:22
180  โรงเรียนาหว้าไตรประชาคม สพป.นครราชสีมา เขต1 28 มิถุนายน 2560 11:20:42
181  บ้านข้าวสาร สพป.อุดรธานี เขต1 28 มิถุนายน 2560 10:32:04
182  โรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 28 มิถุนายน 2560 09:52:54
183  บ้านนาคำน้อย สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 09:38:29
184  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป.พะเยา เขต2 28 มิถุนายน 2560 09:34:24
185  โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 09:10:09
186  โรงเรียนบ้านเทพประทาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 28 มิถุนายน 2560 09:06:10
187  โรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 08:31:17
188  โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป.กระบี่ เขต1 28 มิถุนายน 2560 08:16:23
189  โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 27 มิถุนายน 2560 20:32:35
190  โรงเรียนบ้านน้ำพ่น สพป.อุดรธานี เขต1 27 มิถุนายน 2560 20:04:09
191  บ้านแม่กลองน้อย สพป.ตาก เขต2 27 มิถุนายน 2560 18:48:06
192  ขุนห้วยบ้านรุ่ง สพป.ตาก เขต2 27 มิถุนายน 2560 18:34:23
193  โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง สพป.กาญจนบุรี เขต3 27 มิถุนายน 2560 15:47:28
194  โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 27 มิถุนายน 2560 15:29:20
195  โรงเรียนบ้านผิผ่วน สพป.ยโสธร เขต1 27 มิถุนายน 2560 15:28:52
196  โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา สพป.อุดรธานี เขต2 27 มิถุนายน 2560 14:50:40
197  โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) สพป.เชียงราย เขต2 27 มิถุนายน 2560 14:36:16
198  โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม สพป.เชียงใหม่ เขต3 27 มิถุนายน 2560 14:32:56
199  โรงเรียนเก่าขามวิทยา สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 27 มิถุนายน 2560 14:26:24
200  โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน สพป.ปทุมธานี เขต1 27 มิถุนายน 2560 13:18:04


ทั้งหมด 22,831 รายการ 2 / 229
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู