ผลการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๖


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (26.53 kb)

เขียนเมื่อ 5 กันยายน 2559 | อ่าน 3539
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน
 • ทั้งหมด 8 รายการ 1 / 1
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
  ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
   
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
  Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
  ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
  โทรศัพท์ 098 413 0483, 081 446 5095
  E-mail: stain2548@hotmail.com
  เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
  พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th