๑๘๖. โครงการ โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา ๒๕๕๙

            ตามที่ สพฐ. ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)
และภาคีเครือข่าย ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรื่อง โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ แนบมาพร้อมนี้...

เอกสารเพิ่มเติม ๑     หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เอกสารเพิ่มเติม ๒     โครงการ
เอกสารเพิ่มเติม ๓     คำชี้แจง
เอกสารเพิ่มเติม ๔     ใบสมัคร
เอกสารเพิ่มเติม ๕     คู่มือกิจกรรมระดับ "อนุบาล"
เอกสารเพิ่มเติม ๖     คู่มือกิจกรรมระดับ "ประถมศึกษา"
เอกสารเพิ่มเติม ๗     คู่มือกิจกรรมระดับ "มัธยมศึกษา"
เอกสารเพิ่มเติม ๘     แบบสรุปผลกิจกรรมโครงการโพธิสัตว์น้อยฯ


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (5.97 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (294.81 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (520.14 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (198.53 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (126.98 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? (1.61 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? (278 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม8 : Download? (85.76 kb)

เขียนเมื่อ 4 กรกฎาคม 2559 | อ่าน 4091
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๕๙. ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน MBU Challenge Season ๔
รายละเอียดดังเอกสารแนบ คลิก
8/1/2562
เปิดอ่าน 126
 
๒๕๘. โครงการค่าย Army Summer Camp 2019
27/12/2561
เปิดอ่าน 192
 
๒๕๗.ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานคุณธรรม เข้าสู่ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
26/12/2561
เปิดอ่าน 293
 
๒๕๖. ขอเชิญชมบันทึกเทปเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและแนวทาง การดำเนินงานโครงการพัฒนาจิตสำนึกเยาวชนไทย วิถีพุทธ
ตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14/12/2561
เปิดอ่าน 226
 
๒๕๕.ประกาศผลการคัดเลือกโครงการครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๑
7/12/2561
เปิดอ่าน 26920
 
๒๕๔. บันทึกความสำเร็จ โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
6/12/2561
เปิดอ่าน 637
 
๒๕๓. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ "GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย" ประจำปี ๒๕๖๑
6/12/2561
เปิดอ่าน 575
 
๒๕๒. แจ้งชื่อเว็บไซต์การบันทึกเทปเกณฑ์การตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561
29/11/2561
เปิดอ่าน 338
 
๒๕๑. เชิญประชุมปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
รายละเอียด ดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 578
 
๒๕๐. สรุปผลการสอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๐ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 424
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู