๑๘๔. การสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก

            ~~ตามที่เรามีตัวชี้วัด ๒๙ ประการ ให้นักเรียนสอบธรรมศึกษา นั้น
ในปีนี้ แม่กองธรรมสนามหลวง ท่านกำหนดแล้วว่า สอบวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ดังนั้น ช่วงนี้จึงเป็นการลงทะเบียนสมัครเรียน/ สอบ จึงขอแจ้งข้อมูลให้พี่-น้องทราบ
ช่วยกันขับเคลื่อนงาน ดังนี้...

เอกสารเพิ่มเติม ๑     หนังสือจาก ศธ. ถึง สพป./สพม.
เอกสารเพิ่มเติม ๒     ปฏิทินดำเนินงานการเรียนการสอนธรรมศึกษา
เอกสารเพิ่มเติม ๓     ขั้นตอนการสมัครเรียน/สอบ ธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
เอกสารเพิ่มเติม ๔     บัญชีสมัครเรียน/สอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก
เอกสารเพิ่มเติม ๕     บัญชีแจ้งจำนวนสมัครเรียนธรรมศึกษา
เอกสารเพิ่มเติม ๖     คำอธิบาย
เอกสารเพิ่มเติม ๗    วิธีสมัคร online

 


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (142.36 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (38.7 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (34.6 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (74.16 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (27.79 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? (41.15 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? (338.96 kb)

เขียนเมื่อ 27 มิถุนายน 2559 | อ่าน 3857
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๗๐. เปลี่ยนแปลงใบสมัครสำหรับสถานศึกษา โครงการ “GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ปีการศึกษา ๒๕๖๒
10/5/2562
เปิดอ่าน 128
 
๒๖๙. เชิญชวนนักเรียน ม. ๖ คนทำดีทั่วประเทศ ติว GAT ฟรี
30/4/2562
เปิดอ่าน 493
 
๒๖๘. โครงงานคุณธรรม เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ ๑๔
26/4/2562
เปิดอ่าน 766
 
๒๖๗. ตัวชี้วัดการดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการ
26/4/2562
เปิดอ่าน 1369
 
๒๖๖. แจ้งการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล จำนวนโรงเรียนวิถีพุทธใน สพท. พร้อมเหตุผล
เรียน ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธทุกเขต
4/4/2562
เปิดอ่าน 547
 
๒๖๕. ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๑๐
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๑๐
2/4/2562
เปิดอ่าน 1718
 
๒๖๔. ประกาศผล โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๑
21/3/2562
เปิดอ่าน 343
 
๒๖๓. เรียนผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สพท. ทุกท่าน
27/2/2562
เปิดอ่าน 602
 
๒๖๒. ขอเชิญชมแผนงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
11/2/2562
เปิดอ่าน 1232
 
๒๖๑.การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ระดับประเทศ)
25/1/2562
เปิดอ่าน 500
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู