๑๘๔. การสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก

            ~~ตามที่เรามีตัวชี้วัด ๒๙ ประการ ให้นักเรียนสอบธรรมศึกษา นั้น
ในปีนี้ แม่กองธรรมสนามหลวง ท่านกำหนดแล้วว่า สอบวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ดังนั้น ช่วงนี้จึงเป็นการลงทะเบียนสมัครเรียน/ สอบ จึงขอแจ้งข้อมูลให้พี่-น้องทราบ
ช่วยกันขับเคลื่อนงาน ดังนี้...

เอกสารเพิ่มเติม ๑     หนังสือจาก ศธ. ถึง สพป./สพม.
เอกสารเพิ่มเติม ๒     ปฏิทินดำเนินงานการเรียนการสอนธรรมศึกษา
เอกสารเพิ่มเติม ๓     ขั้นตอนการสมัครเรียน/สอบ ธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
เอกสารเพิ่มเติม ๔     บัญชีสมัครเรียน/สอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก
เอกสารเพิ่มเติม ๕     บัญชีแจ้งจำนวนสมัครเรียนธรรมศึกษา
เอกสารเพิ่มเติม ๖     คำอธิบาย
เอกสารเพิ่มเติม ๗    วิธีสมัคร online

 


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (142.36 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (38.7 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (34.6 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (74.16 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (27.79 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? (41.15 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? (338.96 kb)

เขียนเมื่อ 27 มิถุนายน 2559 | อ่าน 3448
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๕๑. เชิญประชุมปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
รายละเอียด ดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 203
 
๒๕๐. สรุปผลการสอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๐ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 132
 
๒๔๙. ติดตามผลการคัดเลือกตัวแทนโครงงานดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงงาน
21/9/2561
เปิดอ่าน 624
 
๒๔๘. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมวิชา GAT
โครงการ "เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
18/9/2561
เปิดอ่าน 530
 
๒๔๗. การสมัครสอบธรรมศึกษา ๒๕๖๑
30/8/2561
เปิดอ่าน 941
 
๒๔๖. ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมระดับภาคของนักเรียน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์)
21/8/2561
เปิดอ่าน 859
 
๒๔๕. ประกาศรายชื่อตัวแทนระดับกลุ่ม ๘ กลุ่ม การประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม Update วันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๑
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักเรียน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ (โครงงานมูลนิธิเปรม)
7/8/2561
เปิดอ่าน 1575
 
๒๔๔. การดำเนินการประเมินตนเอง ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ระหว่างวันที่ ๑ ส.ค. - ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๑
1/8/2561
เปิดอ่าน 1533
 
๒๔๓. ประชาสัมพันธ์โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ ๘
และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑
23/7/2561
เปิดอ่าน 13199
 
๒๔๒. โครงการ“GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
โดย...สพฐ. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน
16/7/2561
เปิดอ่าน 1596
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู