๑๘๔. การสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก

            ~~ตามที่เรามีตัวชี้วัด ๒๙ ประการ ให้นักเรียนสอบธรรมศึกษา นั้น
ในปีนี้ แม่กองธรรมสนามหลวง ท่านกำหนดแล้วว่า สอบวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ดังนั้น ช่วงนี้จึงเป็นการลงทะเบียนสมัครเรียน/ สอบ จึงขอแจ้งข้อมูลให้พี่-น้องทราบ
ช่วยกันขับเคลื่อนงาน ดังนี้...

เอกสารเพิ่มเติม ๑     หนังสือจาก ศธ. ถึง สพป./สพม.
เอกสารเพิ่มเติม ๒     ปฏิทินดำเนินงานการเรียนการสอนธรรมศึกษา
เอกสารเพิ่มเติม ๓     ขั้นตอนการสมัครเรียน/สอบ ธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
เอกสารเพิ่มเติม ๔     บัญชีสมัครเรียน/สอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก
เอกสารเพิ่มเติม ๕     บัญชีแจ้งจำนวนสมัครเรียนธรรมศึกษา
เอกสารเพิ่มเติม ๖     คำอธิบาย
เอกสารเพิ่มเติม ๗    วิธีสมัคร online

 


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (142.36 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (38.7 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (34.6 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (74.16 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (27.79 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? (41.15 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? (338.96 kb)

เขียนเมื่อ 27 มิถุนายน 2559 | อ่าน 2865
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๓๔. คู่มือโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
จัดพิมพ์ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ดังแนบ
6/6/2561
เปิดอ่าน 535
 
๒๓๓. แจ้งวันสอบธรรมศึกษา และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายละเอียดดังแนบ
24/4/2561
เปิดอ่าน 795
 
๒๓๒. แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
ปีที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดดังแนบ
24/4/2561
เปิดอ่าน 612
 
๒๓๑. การประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ ๒๙ ประการ
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ดังแนบ
24/4/2561
เปิดอ่าน 1223
 
๒๓๐ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปี ๒๕๖๑
รายละเอียดดังแนบ
26/2/2561
เปิดอ่าน 1098
 
๒๒๙. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
10/1/2561
เปิดอ่าน 1639
 
๒๒๘. ประกาศรับสมัครเข้าร่วมค่ายโครงงานคุณธรรมฯ ระดับประเทศ
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา ๒๕๖๐
15/12/2560
เปิดอ่าน 2280
 
๒๒๗. ประกาศผลการคัดเลือกโครงการครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
30/11/2560
เปิดอ่าน 7485
 
๒๒๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเรียนรู้เพิ่มเติมวิชา GAT
โดย สพฐ. และ ธนาคารออมสิน
11/9/2560
เปิดอ่าน 1737
 
๒๒๕. ประชาสัมพันธ์ ถึง สพท. ขอให้ส่งตัวแทนโครงงานคุณธรรมดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมจริยธรรม "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
11/9/2560
เปิดอ่าน 2312
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู