๑๘๒. กำหนดการเข้ารับโล่ "ครูดี ไม่มีอบายมุข" ประจำปี ๒๕๕๙

           ตามที่ สพฐ. ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (มจร.) คุรุสภา และภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินโครงการ
"ครูดี ไม่มีอบายมุข" ประจำปี ๒๕๕๙ (ปีที่ ๕) นั้น
           บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงมี
กำหนดการจัดพิธีมอบโล่ดังกล่าว ดังเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมนี้

### หมายเหตุ: วันที่ ๑๐ ก.ค.๕๙ แต่งกายด้วยกางเกงทั้งชายหญิงสำหรับเคลื่อนไหวได้ง่าย วันที่ ๑๑ ก.ค. ๕๙
เป็นกางเกงเหมาะกับการเคลื่อนไหว และใส่เสื้อครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่๕)ที่ได้รับวันลงทะเบียนค่ะ วันที่ ๑๒ ก.ค.๕๙
รับโล่แต่งกายชุดข้าราชการสีกากีค่ะ

 

เอกสารเพิ่มเติม ๑         หนังสือถึง สพป.
เอกสารเพิ่มเติม ๒         หนังสือถึง สพม.


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (3.77 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (3.78 mb)

เขียนเมื่อ 13 มิถุนายน 2559 | อ่าน 2675
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๕๑. เชิญประชุมปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
รายละเอียด ดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 203
 
๒๕๐. สรุปผลการสอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๐ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 132
 
๒๔๙. ติดตามผลการคัดเลือกตัวแทนโครงงานดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงงาน
21/9/2561
เปิดอ่าน 624
 
๒๔๘. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมวิชา GAT
โครงการ "เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
18/9/2561
เปิดอ่าน 530
 
๒๔๗. การสมัครสอบธรรมศึกษา ๒๕๖๑
30/8/2561
เปิดอ่าน 941
 
๒๔๖. ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมระดับภาคของนักเรียน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์)
21/8/2561
เปิดอ่าน 859
 
๒๔๕. ประกาศรายชื่อตัวแทนระดับกลุ่ม ๘ กลุ่ม การประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม Update วันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๑
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักเรียน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ (โครงงานมูลนิธิเปรม)
7/8/2561
เปิดอ่าน 1575
 
๒๔๔. การดำเนินการประเมินตนเอง ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ระหว่างวันที่ ๑ ส.ค. - ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๑
1/8/2561
เปิดอ่าน 1533
 
๒๔๓. ประชาสัมพันธ์โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ ๘
และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑
23/7/2561
เปิดอ่าน 13199
 
๒๔๒. โครงการ“GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
โดย...สพฐ. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน
16/7/2561
เปิดอ่าน 1596
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู