๑๘๒. กำหนดการเข้ารับโล่ "ครูดี ไม่มีอบายมุข" ประจำปี ๒๕๕๙

           ตามที่ สพฐ. ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (มจร.) คุรุสภา และภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินโครงการ
"ครูดี ไม่มีอบายมุข" ประจำปี ๒๕๕๙ (ปีที่ ๕) นั้น
           บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงมี
กำหนดการจัดพิธีมอบโล่ดังกล่าว ดังเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมนี้

### หมายเหตุ: วันที่ ๑๐ ก.ค.๕๙ แต่งกายด้วยกางเกงทั้งชายหญิงสำหรับเคลื่อนไหวได้ง่าย วันที่ ๑๑ ก.ค. ๕๙
เป็นกางเกงเหมาะกับการเคลื่อนไหว และใส่เสื้อครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่๕)ที่ได้รับวันลงทะเบียนค่ะ วันที่ ๑๒ ก.ค.๕๙
รับโล่แต่งกายชุดข้าราชการสีกากีค่ะ

 

เอกสารเพิ่มเติม ๑         หนังสือถึง สพป.
เอกสารเพิ่มเติม ๒         หนังสือถึง สพม.


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (3.77 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (3.78 mb)

เขียนเมื่อ 13 มิถุนายน 2559 | อ่าน 2816
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๗๐. เปลี่ยนแปลงใบสมัครสำหรับสถานศึกษา โครงการ “GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ปีการศึกษา ๒๕๖๒
10/5/2562
เปิดอ่าน 149
 
๒๖๙. เชิญชวนนักเรียน ม. ๖ คนทำดีทั่วประเทศ ติว GAT ฟรี
30/4/2562
เปิดอ่าน 506
 
๒๖๘. โครงงานคุณธรรม เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ ๑๔
26/4/2562
เปิดอ่าน 782
 
๒๖๗. ตัวชี้วัดการดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการ
26/4/2562
เปิดอ่าน 1414
 
๒๖๖. แจ้งการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล จำนวนโรงเรียนวิถีพุทธใน สพท. พร้อมเหตุผล
เรียน ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธทุกเขต
4/4/2562
เปิดอ่าน 558
 
๒๖๕. ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๑๐
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๑๐
2/4/2562
เปิดอ่าน 1802
 
๒๖๔. ประกาศผล โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๑
21/3/2562
เปิดอ่าน 347
 
๒๖๓. เรียนผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สพท. ทุกท่าน
27/2/2562
เปิดอ่าน 608
 
๒๖๒. ขอเชิญชมแผนงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
11/2/2562
เปิดอ่าน 1236
 
๒๖๑.การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ระดับประเทศ)
25/1/2562
เปิดอ่าน 504
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู