๑๘๒. กำหนดการเข้ารับโล่ "ครูดี ไม่มีอบายมุข" ประจำปี ๒๕๕๙

           ตามที่ สพฐ. ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (มจร.) คุรุสภา และภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินโครงการ
"ครูดี ไม่มีอบายมุข" ประจำปี ๒๕๕๙ (ปีที่ ๕) นั้น
           บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงมี
กำหนดการจัดพิธีมอบโล่ดังกล่าว ดังเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมนี้

### หมายเหตุ: วันที่ ๑๐ ก.ค.๕๙ แต่งกายด้วยกางเกงทั้งชายหญิงสำหรับเคลื่อนไหวได้ง่าย วันที่ ๑๑ ก.ค. ๕๙
เป็นกางเกงเหมาะกับการเคลื่อนไหว และใส่เสื้อครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่๕)ที่ได้รับวันลงทะเบียนค่ะ วันที่ ๑๒ ก.ค.๕๙
รับโล่แต่งกายชุดข้าราชการสีกากีค่ะ

 

เอกสารเพิ่มเติม ๑         หนังสือถึง สพป.
เอกสารเพิ่มเติม ๒         หนังสือถึง สพม.


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (3.77 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (3.78 mb)

เขียนเมื่อ 13 มิถุนายน 2559 | อ่าน 2760
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๕๙. ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน MBU Challenge Season ๔
รายละเอียดดังเอกสารแนบ คลิก
8/1/2562
เปิดอ่าน 126
 
๒๕๘. โครงการค่าย Army Summer Camp 2019
27/12/2561
เปิดอ่าน 192
 
๒๕๗.ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานคุณธรรม เข้าสู่ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
26/12/2561
เปิดอ่าน 292
 
๒๕๖. ขอเชิญชมบันทึกเทปเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและแนวทาง การดำเนินงานโครงการพัฒนาจิตสำนึกเยาวชนไทย วิถีพุทธ
ตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14/12/2561
เปิดอ่าน 225
 
๒๕๕.ประกาศผลการคัดเลือกโครงการครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๑
7/12/2561
เปิดอ่าน 26919
 
๒๕๔. บันทึกความสำเร็จ โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
6/12/2561
เปิดอ่าน 636
 
๒๕๓. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ "GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย" ประจำปี ๒๕๖๑
6/12/2561
เปิดอ่าน 574
 
๒๕๒. แจ้งชื่อเว็บไซต์การบันทึกเทปเกณฑ์การตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561
29/11/2561
เปิดอ่าน 338
 
๒๕๑. เชิญประชุมปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
รายละเอียด ดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 578
 
๒๕๐. สรุปผลการสอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๐ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 424
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู