๑๘๑. โครงการปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ด้วยคำพ่อสอน

            ตามที่ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่าย
ได้ขอประสานความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดเหล้า
ปลอดบุหรี่ ด้วยคำพ่อสอน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และถวายเป็นพระราชกุศล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น

            ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ alcoholsmokefreeschool.com
และ www.vitheebuddha.com และส่งผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว
ภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อคัดเลือกและนำเสนอในงานมหกรรมการศึกษา
เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ระดับชาติครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

#เอกสารเพิ่มเติม ๑      หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
#เอกสารเพิ่มเติม ๒      หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
#เอกสารเพิ่มเติม ๓      รายชื่อ ๑๑ โรงเรียนตัวอย่างที่สามารถศึกษาดูงานได้
#เอกสารเพิ่มเติม ๔      ใบสมัคร


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (3.4 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (3.41 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (106.15 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (222.5 kb)

เขียนเมื่อ 7 มิถุนายน 2559 | อ่าน 3829
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๕๑. เชิญประชุมปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
รายละเอียด ดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 203
 
๒๕๐. สรุปผลการสอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๐ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 132
 
๒๔๙. ติดตามผลการคัดเลือกตัวแทนโครงงานดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงงาน
21/9/2561
เปิดอ่าน 624
 
๒๔๘. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมวิชา GAT
โครงการ "เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
18/9/2561
เปิดอ่าน 530
 
๒๔๗. การสมัครสอบธรรมศึกษา ๒๕๖๑
30/8/2561
เปิดอ่าน 941
 
๒๔๖. ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมระดับภาคของนักเรียน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์)
21/8/2561
เปิดอ่าน 859
 
๒๔๕. ประกาศรายชื่อตัวแทนระดับกลุ่ม ๘ กลุ่ม การประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม Update วันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๑
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักเรียน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ (โครงงานมูลนิธิเปรม)
7/8/2561
เปิดอ่าน 1575
 
๒๔๔. การดำเนินการประเมินตนเอง ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ระหว่างวันที่ ๑ ส.ค. - ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๑
1/8/2561
เปิดอ่าน 1533
 
๒๔๓. ประชาสัมพันธ์โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ ๘
และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑
23/7/2561
เปิดอ่าน 13199
 
๒๔๒. โครงการ“GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
โดย...สพฐ. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน
16/7/2561
เปิดอ่าน 1596
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู