๑๘๑. โครงการปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ด้วยคำพ่อสอน

            ตามที่ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่าย
ได้ขอประสานความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดเหล้า
ปลอดบุหรี่ ด้วยคำพ่อสอน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และถวายเป็นพระราชกุศล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น

            ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ alcoholsmokefreeschool.com
และ www.vitheebuddha.com และส่งผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว
ภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อคัดเลือกและนำเสนอในงานมหกรรมการศึกษา
เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ระดับชาติครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

#เอกสารเพิ่มเติม ๑      หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
#เอกสารเพิ่มเติม ๒      หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
#เอกสารเพิ่มเติม ๓      รายชื่อ ๑๑ โรงเรียนตัวอย่างที่สามารถศึกษาดูงานได้
#เอกสารเพิ่มเติม ๔      ใบสมัคร


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (3.4 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (3.41 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (106.15 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (222.5 kb)

เขียนเมื่อ 7 มิถุนายน 2559 | อ่าน 4009
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๗๐. เปลี่ยนแปลงใบสมัครสำหรับสถานศึกษา โครงการ “GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ปีการศึกษา ๒๕๖๒
10/5/2562
เปิดอ่าน 128
 
๒๖๙. เชิญชวนนักเรียน ม. ๖ คนทำดีทั่วประเทศ ติว GAT ฟรี
30/4/2562
เปิดอ่าน 493
 
๒๖๘. โครงงานคุณธรรม เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ ๑๔
26/4/2562
เปิดอ่าน 766
 
๒๖๗. ตัวชี้วัดการดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการ
26/4/2562
เปิดอ่าน 1369
 
๒๖๖. แจ้งการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล จำนวนโรงเรียนวิถีพุทธใน สพท. พร้อมเหตุผล
เรียน ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธทุกเขต
4/4/2562
เปิดอ่าน 547
 
๒๖๕. ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๑๐
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๑๐
2/4/2562
เปิดอ่าน 1718
 
๒๖๔. ประกาศผล โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๑
21/3/2562
เปิดอ่าน 343
 
๒๖๓. เรียนผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สพท. ทุกท่าน
27/2/2562
เปิดอ่าน 602
 
๒๖๒. ขอเชิญชมแผนงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
11/2/2562
เปิดอ่าน 1232
 
๒๖๑.การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ระดับประเทศ)
25/1/2562
เปิดอ่าน 500
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู