๑๘๑. โครงการปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ด้วยคำพ่อสอน

            ตามที่ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่าย
ได้ขอประสานความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดเหล้า
ปลอดบุหรี่ ด้วยคำพ่อสอน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และถวายเป็นพระราชกุศล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น

            ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ alcoholsmokefreeschool.com
และ www.vitheebuddha.com และส่งผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว
ภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อคัดเลือกและนำเสนอในงานมหกรรมการศึกษา
เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ระดับชาติครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

#เอกสารเพิ่มเติม ๑      หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
#เอกสารเพิ่มเติม ๒      หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
#เอกสารเพิ่มเติม ๓      รายชื่อ ๑๑ โรงเรียนตัวอย่างที่สามารถศึกษาดูงานได้
#เอกสารเพิ่มเติม ๔      ใบสมัคร


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (3.4 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (3.41 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (106.15 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (222.5 kb)

เขียนเมื่อ 7 มิถุนายน 2559 | อ่าน 3910
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๕๙. ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน MBU Challenge Season ๔
รายละเอียดดังเอกสารแนบ คลิก
8/1/2562
เปิดอ่าน 126
 
๒๕๘. โครงการค่าย Army Summer Camp 2019
27/12/2561
เปิดอ่าน 192
 
๒๕๗.ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานคุณธรรม เข้าสู่ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
26/12/2561
เปิดอ่าน 293
 
๒๕๖. ขอเชิญชมบันทึกเทปเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและแนวทาง การดำเนินงานโครงการพัฒนาจิตสำนึกเยาวชนไทย วิถีพุทธ
ตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14/12/2561
เปิดอ่าน 225
 
๒๕๕.ประกาศผลการคัดเลือกโครงการครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๑
7/12/2561
เปิดอ่าน 26919
 
๒๕๔. บันทึกความสำเร็จ โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
6/12/2561
เปิดอ่าน 637
 
๒๕๓. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ "GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย" ประจำปี ๒๕๖๑
6/12/2561
เปิดอ่าน 575
 
๒๕๒. แจ้งชื่อเว็บไซต์การบันทึกเทปเกณฑ์การตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561
29/11/2561
เปิดอ่าน 338
 
๒๕๑. เชิญประชุมปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
รายละเอียด ดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 578
 
๒๕๐. สรุปผลการสอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๐ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 424
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู