๑๘๑. โครงการปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ด้วยคำพ่อสอน

            ตามที่ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่าย
ได้ขอประสานความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดเหล้า
ปลอดบุหรี่ ด้วยคำพ่อสอน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และถวายเป็นพระราชกุศล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น

            ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ alcoholsmokefreeschool.com
และ www.vitheebuddha.com และส่งผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว
ภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อคัดเลือกและนำเสนอในงานมหกรรมการศึกษา
เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ระดับชาติครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

#เอกสารเพิ่มเติม ๑      หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
#เอกสารเพิ่มเติม ๒      หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
#เอกสารเพิ่มเติม ๓      รายชื่อ ๑๑ โรงเรียนตัวอย่างที่สามารถศึกษาดูงานได้
#เอกสารเพิ่มเติม ๔      ใบสมัคร


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (3.4 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (3.41 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (106.15 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (222.5 kb)

เขียนเมื่อ 7 มิถุนายน 2559 | อ่าน 3656
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๓๔. คู่มือโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
จัดพิมพ์ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ดังแนบ
6/6/2561
เปิดอ่าน 535
 
๒๓๓. แจ้งวันสอบธรรมศึกษา และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายละเอียดดังแนบ
24/4/2561
เปิดอ่าน 795
 
๒๓๒. แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
ปีที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดดังแนบ
24/4/2561
เปิดอ่าน 612
 
๒๓๑. การประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ ๒๙ ประการ
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ดังแนบ
24/4/2561
เปิดอ่าน 1223
 
๒๓๐ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปี ๒๕๖๑
รายละเอียดดังแนบ
26/2/2561
เปิดอ่าน 1098
 
๒๒๙. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
10/1/2561
เปิดอ่าน 1639
 
๒๒๘. ประกาศรับสมัครเข้าร่วมค่ายโครงงานคุณธรรมฯ ระดับประเทศ
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา ๒๕๖๐
15/12/2560
เปิดอ่าน 2280
 
๒๒๗. ประกาศผลการคัดเลือกโครงการครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
30/11/2560
เปิดอ่าน 7485
 
๒๒๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเรียนรู้เพิ่มเติมวิชา GAT
โดย สพฐ. และ ธนาคารออมสิน
11/9/2560
เปิดอ่าน 1737
 
๒๒๕. ประชาสัมพันธ์ ถึง สพท. ขอให้ส่งตัวแทนโครงงานคุณธรรมดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมจริยธรรม "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
11/9/2560
เปิดอ่าน 2312
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู