๑๗๙. เชิญรับโล่" ครูดีไม่มีอบายมุข "

       ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล ) ได้ร่วมกันคัดเลือก"ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งแล้วเสร็จและประกาศรายชื่อไปแล้ว ตามดูได้ที่ข่าวสารที่ ๑๖๘  ( เอกสารเพิ่มเติม ๖  ๗  ๘ ) 
      บัดนี้การประสานงานค่อนข้างชัดเจนขึ้น
    จึงกำหนดวันรับโล่ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ถึงวันอังคารที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙  ณ หอประชุมคุรุสภา เริ่มลงทะเบียน ๙.๐๐ น ของวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๙ และเสร็จสิ้นพิธีการ เวลา ๑๕.๐๐ น วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙ โดยจะมีหนังสือเชิญเป็นทางการต่อไป ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อรับโล่ติดตามข้อมูลข่าวสารทางเวปนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่
     
      สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ๐๒- ๒๘๘-๕๘๘๙-๙๐
      หรือคุณอภิษา มหะมาน ๐๘๙-๒๗๔-๘๘๒๔  คุณจันทนา ภิรมพร ๐๙๒-๕๐๙-๙๗๘๖


เขียนเมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 | อ่าน 2280
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๕๑. เชิญประชุมปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
รายละเอียด ดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 203
 
๒๕๐. สรุปผลการสอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๐ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 132
 
๒๔๙. ติดตามผลการคัดเลือกตัวแทนโครงงานดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงงาน
21/9/2561
เปิดอ่าน 624
 
๒๔๘. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมวิชา GAT
โครงการ "เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
18/9/2561
เปิดอ่าน 530
 
๒๔๗. การสมัครสอบธรรมศึกษา ๒๕๖๑
30/8/2561
เปิดอ่าน 941
 
๒๔๖. ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมระดับภาคของนักเรียน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์)
21/8/2561
เปิดอ่าน 859
 
๒๔๕. ประกาศรายชื่อตัวแทนระดับกลุ่ม ๘ กลุ่ม การประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม Update วันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๑
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักเรียน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ (โครงงานมูลนิธิเปรม)
7/8/2561
เปิดอ่าน 1575
 
๒๔๔. การดำเนินการประเมินตนเอง ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ระหว่างวันที่ ๑ ส.ค. - ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๑
1/8/2561
เปิดอ่าน 1533
 
๒๔๓. ประชาสัมพันธ์โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ ๘
และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑
23/7/2561
เปิดอ่าน 13199
 
๒๔๒. โครงการ“GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
โดย...สพฐ. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน
16/7/2561
เปิดอ่าน 1596
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู