๑๗๙. เชิญรับโล่" ครูดีไม่มีอบายมุข "

       ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล ) ได้ร่วมกันคัดเลือก"ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งแล้วเสร็จและประกาศรายชื่อไปแล้ว ตามดูได้ที่ข่าวสารที่ ๑๖๘  ( เอกสารเพิ่มเติม ๖  ๗  ๘ ) 
      บัดนี้การประสานงานค่อนข้างชัดเจนขึ้น
    จึงกำหนดวันรับโล่ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ถึงวันอังคารที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙  ณ หอประชุมคุรุสภา เริ่มลงทะเบียน ๙.๐๐ น ของวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๙ และเสร็จสิ้นพิธีการ เวลา ๑๕.๐๐ น วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙ โดยจะมีหนังสือเชิญเป็นทางการต่อไป ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อรับโล่ติดตามข้อมูลข่าวสารทางเวปนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่
     
      สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ๐๒- ๒๘๘-๕๘๘๙-๙๐
      หรือคุณอภิษา มหะมาน ๐๘๙-๒๗๔-๘๘๒๔  คุณจันทนา ภิรมพร ๐๙๒-๕๐๙-๙๗๘๖


เขียนเมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 | อ่าน 2197
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๓๔. คู่มือโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
จัดพิมพ์ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ดังแนบ
6/6/2561
เปิดอ่าน 534
 
๒๓๓. แจ้งวันสอบธรรมศึกษา และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายละเอียดดังแนบ
24/4/2561
เปิดอ่าน 795
 
๒๓๒. แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
ปีที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดดังแนบ
24/4/2561
เปิดอ่าน 612
 
๒๓๑. การประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ ๒๙ ประการ
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ดังแนบ
24/4/2561
เปิดอ่าน 1223
 
๒๓๐ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปี ๒๕๖๑
รายละเอียดดังแนบ
26/2/2561
เปิดอ่าน 1098
 
๒๒๙. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
10/1/2561
เปิดอ่าน 1639
 
๒๒๘. ประกาศรับสมัครเข้าร่วมค่ายโครงงานคุณธรรมฯ ระดับประเทศ
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา ๒๕๖๐
15/12/2560
เปิดอ่าน 2280
 
๒๒๗. ประกาศผลการคัดเลือกโครงการครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
30/11/2560
เปิดอ่าน 7485
 
๒๒๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเรียนรู้เพิ่มเติมวิชา GAT
โดย สพฐ. และ ธนาคารออมสิน
11/9/2560
เปิดอ่าน 1737
 
๒๒๕. ประชาสัมพันธ์ ถึง สพท. ขอให้ส่งตัวแทนโครงงานคุณธรรมดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมจริยธรรม "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
11/9/2560
เปิดอ่าน 2312
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู