๑๗๙. เชิญรับโล่" ครูดีไม่มีอบายมุข "

       ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล ) ได้ร่วมกันคัดเลือก"ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งแล้วเสร็จและประกาศรายชื่อไปแล้ว ตามดูได้ที่ข่าวสารที่ ๑๖๘  ( เอกสารเพิ่มเติม ๖  ๗  ๘ ) 
      บัดนี้การประสานงานค่อนข้างชัดเจนขึ้น
    จึงกำหนดวันรับโล่ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ถึงวันอังคารที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙  ณ หอประชุมคุรุสภา เริ่มลงทะเบียน ๙.๐๐ น ของวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๙ และเสร็จสิ้นพิธีการ เวลา ๑๕.๐๐ น วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙ โดยจะมีหนังสือเชิญเป็นทางการต่อไป ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อรับโล่ติดตามข้อมูลข่าวสารทางเวปนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่
     
      สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ๐๒- ๒๘๘-๕๘๘๙-๙๐
      หรือคุณอภิษา มหะมาน ๐๘๙-๒๗๔-๘๘๒๔  คุณจันทนา ภิรมพร ๐๙๒-๕๐๙-๙๗๘๖


เขียนเมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 | อ่าน 2343
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๕๙. ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน MBU Challenge Season ๔
รายละเอียดดังเอกสารแนบ คลิก
8/1/2562
เปิดอ่าน 125
 
๒๕๘. โครงการค่าย Army Summer Camp 2019
27/12/2561
เปิดอ่าน 192
 
๒๕๗.ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานคุณธรรม เข้าสู่ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
26/12/2561
เปิดอ่าน 292
 
๒๕๖. ขอเชิญชมบันทึกเทปเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและแนวทาง การดำเนินงานโครงการพัฒนาจิตสำนึกเยาวชนไทย วิถีพุทธ
ตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14/12/2561
เปิดอ่าน 225
 
๒๕๕.ประกาศผลการคัดเลือกโครงการครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๑
7/12/2561
เปิดอ่าน 26919
 
๒๕๔. บันทึกความสำเร็จ โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
6/12/2561
เปิดอ่าน 635
 
๒๕๓. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ "GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย" ประจำปี ๒๕๖๑
6/12/2561
เปิดอ่าน 574
 
๒๕๒. แจ้งชื่อเว็บไซต์การบันทึกเทปเกณฑ์การตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561
29/11/2561
เปิดอ่าน 338
 
๒๕๑. เชิญประชุมปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
รายละเอียด ดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 578
 
๒๕๐. สรุปผลการสอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๐ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 424
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู