๑๗๗. MBU Challenge

MBU Challenge

         @ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมประกวดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางพุทธศาสนา 4 กิจกรรม (1) สวดมนต์หมู่สรภัญญะ  (2) ตอบปัญหาวิชาการธรรมะ  (3) การโต้คารมอุดมธรรม  (4) การประกวดโครงการนวัตกรรม บ้าน วัด โรงเรียน ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และโล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่      www.mbu.ac.th

1. ภาคกลาง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง เบอร์โทรศัพท์ 02 444 6000 ต่อ 1093-5
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ 043 242 386 , 043 241 502
3. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053 814 416
4. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ 086 280 6644

ระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง


เขียนเมื่อ 29 เมษายน 2559 | อ่าน 1814
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๔๕. ประกาศรายชื่อตัวแทนระดับกลุ่ม ๘ กลุ่ม การประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม Update วันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๑
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักเรียน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ (โครงงานมูลนิธิเปรม)
7/8/2561
เปิดอ่าน 951
 
๒๔๔. การดำเนินการประเมินตนเอง ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ระหว่างวันที่ ๑ ส.ค. - ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๑
1/8/2561
เปิดอ่าน 836
 
๒๔๓. ประชาสัมพันธ์โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ ๘
และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑
23/7/2561
เปิดอ่าน 10024
 
๒๔๒. โครงการ“GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
โดย...สพฐ. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน
16/7/2561
เปิดอ่าน 474
 
๒๔๑. หนังสือประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ
เรื่อง การประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์)
13/7/2561
เปิดอ่าน 409
 
๒๔๐. เชิญชวนเขียนจดหมาย” สื่อรัก “ งดเหล้าครบพรรษา
13/7/2561
เปิดอ่าน 1414
 
๒๓๙. อบรมออนไลน์ ครูcoaching กรรมการตัดสิน โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวงข่าวดี ข่าวด่วน ครู coaching กรรการตัดสินทุกระดับ ชมคลิปที่แนบ คลิก
10/7/2561
เปิดอ่าน 714
 
๒๓๘. อบรมออนไลน์ ครูโรงเรียนวิถีพุทธ
ข่าวดี ข่าวด่วน ครูโรงเรียนวิถีพุทธทั้งใหม่ และเก่า สามารถเข้าอบรมได้จากลิงก์ที่แนบ คลิก
10/7/2561
เปิดอ่าน 724
 
๒๓๗. ขอความร่วมมือรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา ปี ๒๕๖๑
รายละเอียดดังแนบ
4/7/2561
เปิดอ่าน 594
 
๒๓๖. การประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับกองทัพภาคที่ ๒ และ สพฐ.
3/7/2561
เปิดอ่าน 556
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู