๑๗๗. MBU Challenge

MBU Challenge

         @ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมประกวดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางพุทธศาสนา 4 กิจกรรม (1) สวดมนต์หมู่สรภัญญะ  (2) ตอบปัญหาวิชาการธรรมะ  (3) การโต้คารมอุดมธรรม  (4) การประกวดโครงการนวัตกรรม บ้าน วัด โรงเรียน ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และโล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่      www.mbu.ac.th

1. ภาคกลาง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง เบอร์โทรศัพท์ 02 444 6000 ต่อ 1093-5
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ 043 242 386 , 043 241 502
3. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053 814 416
4. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ 086 280 6644

ระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง


เขียนเมื่อ 29 เมษายน 2559 | อ่าน 2053
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๗๐. เปลี่ยนแปลงใบสมัครสำหรับสถานศึกษา โครงการ “GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ปีการศึกษา ๒๕๖๒
10/5/2562
เปิดอ่าน 149
 
๒๖๙. เชิญชวนนักเรียน ม. ๖ คนทำดีทั่วประเทศ ติว GAT ฟรี
30/4/2562
เปิดอ่าน 506
 
๒๖๘. โครงงานคุณธรรม เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ ๑๔
26/4/2562
เปิดอ่าน 782
 
๒๖๗. ตัวชี้วัดการดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการ
26/4/2562
เปิดอ่าน 1414
 
๒๖๖. แจ้งการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล จำนวนโรงเรียนวิถีพุทธใน สพท. พร้อมเหตุผล
เรียน ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธทุกเขต
4/4/2562
เปิดอ่าน 558
 
๒๖๕. ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๑๐
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๑๐
2/4/2562
เปิดอ่าน 1802
 
๒๖๔. ประกาศผล โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๑
21/3/2562
เปิดอ่าน 347
 
๒๖๓. เรียนผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สพท. ทุกท่าน
27/2/2562
เปิดอ่าน 608
 
๒๖๒. ขอเชิญชมแผนงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
11/2/2562
เปิดอ่าน 1236
 
๒๖๑.การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ระดับประเทศ)
25/1/2562
เปิดอ่าน 504
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู