๑๖๙. ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ตามรายชื่อนี้ เข้าร่วมประชุมสัมมนา

ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ตามรายชื่อนี้ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนบทบาทโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ตาม เอกสารแนนบนี้

๑. สำเนา จดหมายเชิญประชุม
๒. ใบตอบรับ
๓. กำหนดการ
๔. แผนที่มหาวิทยาลัย

 

รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำที่เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา

ที่ โรงเรียน สังกัด
1 พระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพฯ สพป.กรุงเทพมหานคร
2 วัดเบญพาด สพป.กาญจนบุรี เขต ๒
3 บ้านบางจาก สพป.สมุทรปราการ เขต 1
4 วัดบางหญ้าแพรก สพป.สมุทรปราการ เขต 1
5 ป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป.สมุทรปราการ เขต 1
6 วัดบางฝ้าย สพป.สมุทรปราการ เขต 1
7 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป.สมุทรปราการ เขต 1
8 วัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2
9 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม.2 กรุงเทพมหานคร
10 สังข์อ่ำวิทยา สพป.ปทุมธานีเขต 1
11 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
12 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
13 วัดโพธิ์เกรียบ สพป.อ่างทอง เขต1
14 วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
15 วัดโคกหม้อ สพป.ลพบุรี เขต 1
16 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย สพป.ลพบุรี เขต 1(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
17 บ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป.ชัยนาท เขต ๑
18 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป.อุทัยธานี เขต ๒
19 บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ (โรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนประถม-ม.3)
20 บ้านท่าช้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
21 บ้านทุ่งสมอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
22 บ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
23 บ้านหนองพระ สพป.พิจิตร เขต ๑
24 บ้านเขานางต่วม สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
25 บ้านตะคร้อ (รัฐประชาชนูทิศ) สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
26 วัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต ๑
27 บ้านทุ่งเศรษฐี สพป.กำแพงเพชร เขต ๑
28 ชายเขาวิทยา สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
29 วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) สพป.พิษณุโลก เขต ๓
30 บ้านพร้าว สพป.พิษณุโลก เขต ๓
31 ชุมชนวัดบรมธาตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
32 บ้านหนองบัว สพป.ตาก เขต ๒
33 บ้านป่าแดง สพป.เชียงราย เขต 3
34 บ้านปัว สพป.พะเยา เขต ๒
35 บ้านใหม่โชคชัย สพป.เชียงราย เขต ๔
36 ป่าตึงพิทยานุกูล สพป.เชียงราย เขต ๓
37 ธงชัยวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑
38 วัดนาเอี้ยง สพป.ลำปาง เขต ๒
39 บ้านม่วง สพป.ลำปาง เขต ๓
40 บ้านดอนแก้ว สพป.ลำปาง เขต ๓
41 บ้านเทพ สพป.แพร่ เขต ๑
42 ลองวิทยา สพม.๓๗ แพร่
43 บ้านน้ำริน สพป.แพร่ เขต ๒
44 ภูคาวิทยาคม สพป.น่าน เขต ๒
45 บ้านท่าเกวียน สพป.เชียงใหม่ เขต ๒
46 สันป่าตองวิทยาคม สพม.๓๔ เชียงใหม่
47 นวมินทราชูทิศ พายัพ สพม.๓๔ เชียงใหม่
48 บ้านโคกสว่าง สพป.หนองคาย เขต ๓
49 ธาตุนารายณ์วิทยา สพม.๒๓ สกลนคร
50 บ้านเม่นน้อย สพป.สกลนคร เขต ๓
51 บ้านเม็ก บ้านเม็ก
52 ฝางพิทยาคม สพม.๒๑ หนองคาย
53 บ้านเชียงคาน สพป.เลย เขต ๑
54 บ้านห้วยตาด สพป.เลย เขต ๓
55 บ้านค้อ สพป.มหาสารคาม เขต ๓
56 บ้านวังผือขามป้อม สพป.ขอนแก่น เขต ๒
57 ชุมชนบ้านผำ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
58 บ้านเขวาทุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต ๒
59 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป.มหาสารคาม เขต 2
60 บ้านมะชมโนนสง่า สพป.มหาสารคาม เขต ๒
61 บ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป.มหาสารคาม เขต ๒
62 บ้านโคกสูง สพป.มหาสารคาม เขต ๓
63 ยางตลาดวิทยาคาร สพม.๒๔ กาฬสินธุ์
64 บ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม) สพป.ยโสธร เขต ๑ (อนุบาล-ม.3)
65 บ้านดู่ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ (อนุบาล-ม.3)
66 ชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ (อนุบาล–ม.3)
67 เมืองอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ
68 บ้านหนองเอี่ยนดง “ราษฎร์สงเคราะห์” สพป.มุกดาหาร เขต ๑ (อนุบาล-ม.3)
69 บ้านนาทม สพป.นครพนม เขต ๒
70 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป.นครพนม เขต ๑
(อนุบาล-ม.3)
71 บ้านหนองบัวศาลา สพป.นครราชสีมา เขต ๑
72 บ้านท่าขี้เหล็ก สพป.นครราชสีมา เขต ๕
73 บ้านกระถินหนองเครือชุด สพป.นครราชสีมา เขต ๕
74 บ้านขุย สพป.นครราชสีมา เขต ๗
75 บ้านอ้อประชาสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต ๗
76 บ้านยะวึก (ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป.สุรินทร์ เขต ๒
77 สังขะวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต ๓
78 หนองโสนวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต ๓
79 บ้านหนองรักษ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒
80 ถนนหักพิทยาคม สพม.๓๒ บุรีรัมย์
81 วัดประตูน้ำท่าไข่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑
82 วัดเขาดิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑
83 บ้านหนองเตียน สพป.สระแก้ว เขต ๓
84 บ้านหนองบัว สพป.สระแก้ว เขต ๒
85 ชุมชนบ้านตาหลังใน สพป.สระแก้ว เขต ๑
86 บ้านคลองผักขม สพป.สระแก้ว เขต ๑
87 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม.๑๘ ชลบุรี
88 สฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต ๑
89 คิชฌกูฎวิทยา สพม.๑๗ จันทบุรี
90 บ้านเขาตะแบก สพป.ชลบุรี เขต ๓
91 บ้านคลองมะนาว สพป.ตราด เขต ๑
92 อุดมสิทธิศึกษา สพม.๘ กาญจนบุรี
93 วัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒
94 บรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ สพม.๙ สุพรรณบุรี
95 วัดบึงลาดสวาย สพป.นครปฐม เขต ๒
96 อนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต ๑
97 คงคาราม สพม.๑๐ เพชรบุรี
98 แก่งกระจานวิทยา สพม.๑๐ เพชรบุรี
99 วัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) สพป.ราชบุรี เขต ๑
100 มิตรภาพ ๓๔ สพป.เพชรบุรี เขต ๑
101 บ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป.ราชบุรี เขต ๑
102 วัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) สพป.ราชบุรี เขต ๒
103 ชุมชนบ้านหน้าเขา สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒
104 วัดพระเพรง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑
105 ชุมชนวัดขันเงิน สพป.ชุมพร เขต ๒
106 ชุมชนสหกรณ์พัฒนา สพป.ชุมพร เขต ๒
107 บ้านทุ่งเรี้ย สพป.ชุมพร เขต ๑
108 บ้านโพหวาย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
109 อนุบาลขวัญยืน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
110 วัดเจริญร่มเมือง สพป.ตรัง เขต ๒
111 อนุบาลนกงาง สพป.ระนอง เขต ๑
112 คลองยางประชานุสรณ์ สพม.๑๓ กระบี่
113 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม.๑๖ สงขลา
114 ชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต ๓
115 วัดลานแซะ สพป. พัทลุง เขต ๑
116 บ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป. สงขลา เขต ๓
117 อนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต ๑
118 บ้านเหนือ (วัดลำพระยา ๒) สพป. ยะลา เขต ๑
119 บ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต ๓
120 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ สพป. ปัตตานี เขต ๒
121 บ้านหลุมข้าว สพป.นครราชสีมา เขต ๑
122 วัดไร่ขิงวิทยา สพป.นครปฐม เขต ๒
123 วัดเขาพระ สพป.ราชบุรี เขต ๒
124 บ้านนาโคก สพป.เลย เขต ๑
125 บ้านโพนแพง สพป.สกลนคร เขต ๓
126 บ้านหนองเทา สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
127 สภาราชินี จังหวัดตรัง สพม.๑๓ ตรัง
128 วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (126 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (154.5 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (128.71 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (581 kb)

เขียนเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2559 | อ่าน 3329
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๗๐. เปลี่ยนแปลงใบสมัครสำหรับสถานศึกษา โครงการ “GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ปีการศึกษา ๒๕๖๒
10/5/2562
เปิดอ่าน 128
 
๒๖๙. เชิญชวนนักเรียน ม. ๖ คนทำดีทั่วประเทศ ติว GAT ฟรี
30/4/2562
เปิดอ่าน 493
 
๒๖๘. โครงงานคุณธรรม เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ ๑๔
26/4/2562
เปิดอ่าน 766
 
๒๖๗. ตัวชี้วัดการดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการ
26/4/2562
เปิดอ่าน 1369
 
๒๖๖. แจ้งการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล จำนวนโรงเรียนวิถีพุทธใน สพท. พร้อมเหตุผล
เรียน ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธทุกเขต
4/4/2562
เปิดอ่าน 547
 
๒๖๕. ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๑๐
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๑๐
2/4/2562
เปิดอ่าน 1718
 
๒๖๔. ประกาศผล โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๑
21/3/2562
เปิดอ่าน 343
 
๒๖๓. เรียนผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สพท. ทุกท่าน
27/2/2562
เปิดอ่าน 602
 
๒๖๒. ขอเชิญชมแผนงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
11/2/2562
เปิดอ่าน 1232
 
๒๖๑.การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ระดับประเทศ)
25/1/2562
เปิดอ่าน 500
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู