๑๖๓. ใครอยากไปค่ายโครงงานคุณธรรม ระดับภูมิภาค...

         mail ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  สพป.  และ สพม. จะส่งผลการคัดเลือกตัวแทนเขตระดับมัธยมเท่านั้น มาร่วมค่ายโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ระดับภูมิภาค จำนวน ๑ โครงงาน (ภาคอิสาน ไม่ต้องดำเนินการ เพราะดำเนินการเสร็จแล้วตั้งแต่ที่ไปร่วมงานมูลนิธิเปรม  เตรียมตัวไปค่ายได้เลย)  ตามปฏิทินที่แนบมา ข้อที่ ๘  โดย สพป. / สพม. จะส่งผลมาที่ สพฐ. ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

         surprise ดังนั้นหากโรงเรียนใด สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตไปร่วมค่ายโครงงานคุณธรรม ระดับภูมิภาค ให้ติดตามถามที่ผู้รับผิดชอบแต่ละเขตได้เลย พร้อมทั้งส่งใบสมัคร
ดังเอกสารที่แนบ
เพื่อประกอบการพิจารณาของเขตค่ะ

 
enlightened  heart  yes  enlightened  heart  yes

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (153.25 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (112.5 kb)

เขียนเมื่อ 9 ตุลาคม 2558 | อ่าน 2234
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๓๔. คู่มือโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
จัดพิมพ์ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ดังแนบ
6/6/2561
เปิดอ่าน 535
 
๒๓๓. แจ้งวันสอบธรรมศึกษา และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายละเอียดดังแนบ
24/4/2561
เปิดอ่าน 795
 
๒๓๒. แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
ปีที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดดังแนบ
24/4/2561
เปิดอ่าน 612
 
๒๓๑. การประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ ๒๙ ประการ
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ดังแนบ
24/4/2561
เปิดอ่าน 1223
 
๒๓๐ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปี ๒๕๖๑
รายละเอียดดังแนบ
26/2/2561
เปิดอ่าน 1098
 
๒๒๙. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
10/1/2561
เปิดอ่าน 1639
 
๒๒๘. ประกาศรับสมัครเข้าร่วมค่ายโครงงานคุณธรรมฯ ระดับประเทศ
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา ๒๕๖๐
15/12/2560
เปิดอ่าน 2280
 
๒๒๗. ประกาศผลการคัดเลือกโครงการครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
30/11/2560
เปิดอ่าน 7485
 
๒๒๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเรียนรู้เพิ่มเติมวิชา GAT
โดย สพฐ. และ ธนาคารออมสิน
11/9/2560
เปิดอ่าน 1737
 
๒๒๕. ประชาสัมพันธ์ ถึง สพท. ขอให้ส่งตัวแทนโครงงานคุณธรรมดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมจริยธรรม "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
11/9/2560
เปิดอ่าน 2312
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู