๑๖๓. ใครอยากไปค่ายโครงงานคุณธรรม ระดับภูมิภาค...

         mail ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  สพป.  และ สพม. จะส่งผลการคัดเลือกตัวแทนเขตระดับมัธยมเท่านั้น มาร่วมค่ายโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ระดับภูมิภาค จำนวน ๑ โครงงาน (ภาคอิสาน ไม่ต้องดำเนินการ เพราะดำเนินการเสร็จแล้วตั้งแต่ที่ไปร่วมงานมูลนิธิเปรม  เตรียมตัวไปค่ายได้เลย)  ตามปฏิทินที่แนบมา ข้อที่ ๘  โดย สพป. / สพม. จะส่งผลมาที่ สพฐ. ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

         surprise ดังนั้นหากโรงเรียนใด สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตไปร่วมค่ายโครงงานคุณธรรม ระดับภูมิภาค ให้ติดตามถามที่ผู้รับผิดชอบแต่ละเขตได้เลย พร้อมทั้งส่งใบสมัคร
ดังเอกสารที่แนบ
เพื่อประกอบการพิจารณาของเขตค่ะ

 
enlightened  heart  yes  enlightened  heart  yes

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (153.25 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (112.5 kb)

เขียนเมื่อ 9 ตุลาคม 2558 | อ่าน 2311
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๕๑. เชิญประชุมปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
รายละเอียด ดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 203
 
๒๕๐. สรุปผลการสอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๐ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 132
 
๒๔๙. ติดตามผลการคัดเลือกตัวแทนโครงงานดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงงาน
21/9/2561
เปิดอ่าน 624
 
๒๔๘. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมวิชา GAT
โครงการ "เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
18/9/2561
เปิดอ่าน 530
 
๒๔๗. การสมัครสอบธรรมศึกษา ๒๕๖๑
30/8/2561
เปิดอ่าน 941
 
๒๔๖. ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมระดับภาคของนักเรียน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์)
21/8/2561
เปิดอ่าน 859
 
๒๔๕. ประกาศรายชื่อตัวแทนระดับกลุ่ม ๘ กลุ่ม การประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม Update วันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๑
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักเรียน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ (โครงงานมูลนิธิเปรม)
7/8/2561
เปิดอ่าน 1575
 
๒๔๔. การดำเนินการประเมินตนเอง ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ระหว่างวันที่ ๑ ส.ค. - ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๑
1/8/2561
เปิดอ่าน 1533
 
๒๔๓. ประชาสัมพันธ์โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ ๘
และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑
23/7/2561
เปิดอ่าน 13199
 
๒๔๒. โครงการ“GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
โดย...สพฐ. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน
16/7/2561
เปิดอ่าน 1596
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู