๑๖๓. ใครอยากไปค่ายโครงงานคุณธรรม ระดับภูมิภาค...

         mail ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  สพป.  และ สพม. จะส่งผลการคัดเลือกตัวแทนเขตระดับมัธยมเท่านั้น มาร่วมค่ายโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ระดับภูมิภาค จำนวน ๑ โครงงาน (ภาคอิสาน ไม่ต้องดำเนินการ เพราะดำเนินการเสร็จแล้วตั้งแต่ที่ไปร่วมงานมูลนิธิเปรม  เตรียมตัวไปค่ายได้เลย)  ตามปฏิทินที่แนบมา ข้อที่ ๘  โดย สพป. / สพม. จะส่งผลมาที่ สพฐ. ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

         surprise ดังนั้นหากโรงเรียนใด สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตไปร่วมค่ายโครงงานคุณธรรม ระดับภูมิภาค ให้ติดตามถามที่ผู้รับผิดชอบแต่ละเขตได้เลย พร้อมทั้งส่งใบสมัคร
ดังเอกสารที่แนบ
เพื่อประกอบการพิจารณาของเขตค่ะ

 
enlightened  heart  yes  enlightened  heart  yes

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (153.25 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (112.5 kb)

เขียนเมื่อ 9 ตุลาคม 2558 | อ่าน 2367
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๕๙. ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน MBU Challenge Season ๔
รายละเอียดดังเอกสารแนบ คลิก
8/1/2562
เปิดอ่าน 125
 
๒๕๘. โครงการค่าย Army Summer Camp 2019
27/12/2561
เปิดอ่าน 192
 
๒๕๗.ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานคุณธรรม เข้าสู่ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
26/12/2561
เปิดอ่าน 292
 
๒๕๖. ขอเชิญชมบันทึกเทปเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและแนวทาง การดำเนินงานโครงการพัฒนาจิตสำนึกเยาวชนไทย วิถีพุทธ
ตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14/12/2561
เปิดอ่าน 225
 
๒๕๕.ประกาศผลการคัดเลือกโครงการครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๑
7/12/2561
เปิดอ่าน 26919
 
๒๕๔. บันทึกความสำเร็จ โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
6/12/2561
เปิดอ่าน 635
 
๒๕๓. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ "GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย" ประจำปี ๒๕๖๑
6/12/2561
เปิดอ่าน 574
 
๒๕๒. แจ้งชื่อเว็บไซต์การบันทึกเทปเกณฑ์การตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561
29/11/2561
เปิดอ่าน 338
 
๒๕๑. เชิญประชุมปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
รายละเอียด ดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 578
 
๒๕๐. สรุปผลการสอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๐ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 424
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู