๑๕๙.ตารางจัดนิทรรศการ MCU CONTEST

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
 
ตามที่โรงเรียนของท่านได้รับแจ้งจาก  สพฐ ให้จัดนิทรรศการโรงเรียนวิถีพุทธในงาน งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่  16 – 19  กันยายน  2558    ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา นั้น มีรายการแจ้งให้ทราบดังนี้
                                               
1. ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านมาจัดนิทรรศการ ในวันที่ 16  กันยายน  2558 
2. ขอให้ผู้จัดนิทรรศการ เข้าร่วมประชุมวางแผน ชี้แจง นัดหมาย เตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานในวันที่  16  กันยายน  2558  เวลา  18.00  น.  ณ  บริเวณจัดนิทรรศการ 
3.ให้คณะผู้จัดนิทรรศการ  จัดทำแผ่นพับ / สื่อ / เอกสาร  มอบให้ผู้ชมนิทรรศการตามความเหมาะสม
                               
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า  มา  ณ  โอกาสนี้
 
                                                                                                                                                       ศน.วันทนา  ธาราวร
ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
 
 โทร 08-9415-9304

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (26.45 kb)

เขียนเมื่อ 14 กันยายน 2558 | อ่าน 1178
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๓๔. คู่มือโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
จัดพิมพ์ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ดังแนบ
6/6/2561
เปิดอ่าน 534
 
๒๓๓. แจ้งวันสอบธรรมศึกษา และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายละเอียดดังแนบ
24/4/2561
เปิดอ่าน 795
 
๒๓๒. แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
ปีที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดดังแนบ
24/4/2561
เปิดอ่าน 612
 
๒๓๑. การประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ ๒๙ ประการ
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ดังแนบ
24/4/2561
เปิดอ่าน 1223
 
๒๓๐ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปี ๒๕๖๑
รายละเอียดดังแนบ
26/2/2561
เปิดอ่าน 1098
 
๒๒๙. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
10/1/2561
เปิดอ่าน 1639
 
๒๒๘. ประกาศรับสมัครเข้าร่วมค่ายโครงงานคุณธรรมฯ ระดับประเทศ
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา ๒๕๖๐
15/12/2560
เปิดอ่าน 2280
 
๒๒๗. ประกาศผลการคัดเลือกโครงการครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
30/11/2560
เปิดอ่าน 7485
 
๒๒๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเรียนรู้เพิ่มเติมวิชา GAT
โดย สพฐ. และ ธนาคารออมสิน
11/9/2560
เปิดอ่าน 1737
 
๒๒๕. ประชาสัมพันธ์ ถึง สพท. ขอให้ส่งตัวแทนโครงงานคุณธรรมดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมจริยธรรม "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
11/9/2560
เปิดอ่าน 2312
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู