๑๕๙.ตารางจัดนิทรรศการ MCU CONTEST

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
 
ตามที่โรงเรียนของท่านได้รับแจ้งจาก  สพฐ ให้จัดนิทรรศการโรงเรียนวิถีพุทธในงาน งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่  16 – 19  กันยายน  2558    ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา นั้น มีรายการแจ้งให้ทราบดังนี้
                                               
1. ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านมาจัดนิทรรศการ ในวันที่ 16  กันยายน  2558 
2. ขอให้ผู้จัดนิทรรศการ เข้าร่วมประชุมวางแผน ชี้แจง นัดหมาย เตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานในวันที่  16  กันยายน  2558  เวลา  18.00  น.  ณ  บริเวณจัดนิทรรศการ 
3.ให้คณะผู้จัดนิทรรศการ  จัดทำแผ่นพับ / สื่อ / เอกสาร  มอบให้ผู้ชมนิทรรศการตามความเหมาะสม
                               
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า  มา  ณ  โอกาสนี้
 
                                                                                                                                                       ศน.วันทนา  ธาราวร
ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
 
 โทร 08-9415-9304

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (26.45 kb)

เขียนเมื่อ 14 กันยายน 2558 | อ่าน 1367
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๗๐. เปลี่ยนแปลงใบสมัครสำหรับสถานศึกษา โครงการ “GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ปีการศึกษา ๒๕๖๒
10/5/2562
เปิดอ่าน 128
 
๒๖๙. เชิญชวนนักเรียน ม. ๖ คนทำดีทั่วประเทศ ติว GAT ฟรี
30/4/2562
เปิดอ่าน 493
 
๒๖๘. โครงงานคุณธรรม เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ ๑๔
26/4/2562
เปิดอ่าน 766
 
๒๖๗. ตัวชี้วัดการดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการ
26/4/2562
เปิดอ่าน 1369
 
๒๖๖. แจ้งการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล จำนวนโรงเรียนวิถีพุทธใน สพท. พร้อมเหตุผล
เรียน ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธทุกเขต
4/4/2562
เปิดอ่าน 547
 
๒๖๕. ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๑๐
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๑๐
2/4/2562
เปิดอ่าน 1718
 
๒๖๔. ประกาศผล โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๑
21/3/2562
เปิดอ่าน 343
 
๒๖๓. เรียนผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สพท. ทุกท่าน
27/2/2562
เปิดอ่าน 602
 
๒๖๒. ขอเชิญชมแผนงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
11/2/2562
เปิดอ่าน 1232
 
๒๖๑.การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ระดับประเทศ)
25/1/2562
เปิดอ่าน 500
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู