๑๕๑. ประชาสัมพันธ์งาน MCU Contest ปีที่ ๒

2nd MCU CONTEST
 
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 
mail enlightened mail enlightened mail ขอเชิญชวนโรงเรียนที่ไม่ได้แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของกลุ่มสาระสังคม ให้สมัครแข่งขันในงาน MCU CONTEST เพราะทุกจังหวัดมีการประกวดคล้ายศิลปหัตถกรรมนักเรียน ใกล้หมดเขตแล้ว รีบสมัครด่วนนะคะ มีรางวัลทุนการศึกษาให้ด้วย ติดตามรายละเอียดที่ http://www.krupra.net/silafestival2558/ หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ สพฐ. กลุ่มโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เบอร์โทรศัพท์ 0 2288 5879
 
laugh  laugh    laugh  laugh    laugh  laugh    laugh  laugh    laugh  laugh    laugh  laugh
 
โดย...รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมจำนวนเพียง ๓๐ โรงเรียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบมานี้
blush คู่มือกิจกรรม คลิก http://krupra.net/new/files/news/758d2133740063f59d26fc05e84d4dd30.pdf
blush
 ใบสมัคร คลิก http://krupra.net/new/files/news/233a65181e06cf636c4dc21f2cf8836d1.pdf
blush
 วันที่ สถานที่ กำหนดจัดกิจกรรมระดับจังหวัด ระดับภาค คลิก http://www.krupra.net/new/files/download/e3b1b9ba8811b117afa941a525d99052.pdf
blush ประเด็นแนวทางการตัดสินกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม ดาวน์โหลที่เอกสารเพิ่มเติม
 
 
 
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (192.45 kb)

เขียนเมื่อ 5 สิงหาคม 2558 | อ่าน 1957
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๕๙. ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน MBU Challenge Season ๔
รายละเอียดดังเอกสารแนบ คลิก
8/1/2562
เปิดอ่าน 126
 
๒๕๘. โครงการค่าย Army Summer Camp 2019
27/12/2561
เปิดอ่าน 192
 
๒๕๗.ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานคุณธรรม เข้าสู่ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
26/12/2561
เปิดอ่าน 293
 
๒๕๖. ขอเชิญชมบันทึกเทปเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและแนวทาง การดำเนินงานโครงการพัฒนาจิตสำนึกเยาวชนไทย วิถีพุทธ
ตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14/12/2561
เปิดอ่าน 226
 
๒๕๕.ประกาศผลการคัดเลือกโครงการครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๑
7/12/2561
เปิดอ่าน 26920
 
๒๕๔. บันทึกความสำเร็จ โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
6/12/2561
เปิดอ่าน 637
 
๒๕๓. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ "GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย" ประจำปี ๒๕๖๑
6/12/2561
เปิดอ่าน 575
 
๒๕๒. แจ้งชื่อเว็บไซต์การบันทึกเทปเกณฑ์การตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561
29/11/2561
เปิดอ่าน 338
 
๒๕๑. เชิญประชุมปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
รายละเอียด ดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 578
 
๒๕๐. สรุปผลการสอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๐ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 424
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู