๑๕๑. ประชาสัมพันธ์งาน MCU Contest ปีที่ ๒

2nd MCU CONTEST
 
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 
mail enlightened mail enlightened mail ขอเชิญชวนโรงเรียนที่ไม่ได้แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของกลุ่มสาระสังคม ให้สมัครแข่งขันในงาน MCU CONTEST เพราะทุกจังหวัดมีการประกวดคล้ายศิลปหัตถกรรมนักเรียน ใกล้หมดเขตแล้ว รีบสมัครด่วนนะคะ มีรางวัลทุนการศึกษาให้ด้วย ติดตามรายละเอียดที่ http://www.krupra.net/silafestival2558/ หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ สพฐ. กลุ่มโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เบอร์โทรศัพท์ 0 2288 5879
 
laugh  laugh    laugh  laugh    laugh  laugh    laugh  laugh    laugh  laugh    laugh  laugh
 
โดย...รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมจำนวนเพียง ๓๐ โรงเรียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบมานี้
blush คู่มือกิจกรรม คลิก http://krupra.net/new/files/news/758d2133740063f59d26fc05e84d4dd30.pdf
blush
 ใบสมัคร คลิก http://krupra.net/new/files/news/233a65181e06cf636c4dc21f2cf8836d1.pdf
blush
 วันที่ สถานที่ กำหนดจัดกิจกรรมระดับจังหวัด ระดับภาค คลิก http://www.krupra.net/new/files/download/e3b1b9ba8811b117afa941a525d99052.pdf
blush ประเด็นแนวทางการตัดสินกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม ดาวน์โหลที่เอกสารเพิ่มเติม
 
 
 
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (192.45 kb)

เขียนเมื่อ 5 สิงหาคม 2558 | อ่าน 1904
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๕๑. เชิญประชุมปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
รายละเอียด ดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 203
 
๒๕๐. สรุปผลการสอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๐ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 132
 
๒๔๙. ติดตามผลการคัดเลือกตัวแทนโครงงานดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงงาน
21/9/2561
เปิดอ่าน 624
 
๒๔๘. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมวิชา GAT
โครงการ "เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
18/9/2561
เปิดอ่าน 530
 
๒๔๗. การสมัครสอบธรรมศึกษา ๒๕๖๑
30/8/2561
เปิดอ่าน 941
 
๒๔๖. ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมระดับภาคของนักเรียน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์)
21/8/2561
เปิดอ่าน 859
 
๒๔๕. ประกาศรายชื่อตัวแทนระดับกลุ่ม ๘ กลุ่ม การประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม Update วันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๑
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักเรียน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ (โครงงานมูลนิธิเปรม)
7/8/2561
เปิดอ่าน 1575
 
๒๔๔. การดำเนินการประเมินตนเอง ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ระหว่างวันที่ ๑ ส.ค. - ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๑
1/8/2561
เปิดอ่าน 1533
 
๒๔๓. ประชาสัมพันธ์โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ ๘
และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑
23/7/2561
เปิดอ่าน 13199
 
๒๔๒. โครงการ“GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
โดย...สพฐ. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน
16/7/2561
เปิดอ่าน 1596
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู