๑๕๑. ประชาสัมพันธ์งาน MCU Contest ปีที่ ๒

2nd MCU CONTEST
 
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 
mail enlightened mail enlightened mail ขอเชิญชวนโรงเรียนที่ไม่ได้แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของกลุ่มสาระสังคม ให้สมัครแข่งขันในงาน MCU CONTEST เพราะทุกจังหวัดมีการประกวดคล้ายศิลปหัตถกรรมนักเรียน ใกล้หมดเขตแล้ว รีบสมัครด่วนนะคะ มีรางวัลทุนการศึกษาให้ด้วย ติดตามรายละเอียดที่ http://www.krupra.net/silafestival2558/ หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ สพฐ. กลุ่มโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เบอร์โทรศัพท์ 0 2288 5879
 
laugh  laugh    laugh  laugh    laugh  laugh    laugh  laugh    laugh  laugh    laugh  laugh
 
โดย...รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมจำนวนเพียง ๓๐ โรงเรียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบมานี้
blush คู่มือกิจกรรม คลิก http://krupra.net/new/files/news/758d2133740063f59d26fc05e84d4dd30.pdf
blush
 ใบสมัคร คลิก http://krupra.net/new/files/news/233a65181e06cf636c4dc21f2cf8836d1.pdf
blush
 วันที่ สถานที่ กำหนดจัดกิจกรรมระดับจังหวัด ระดับภาค คลิก http://www.krupra.net/new/files/download/e3b1b9ba8811b117afa941a525d99052.pdf
blush ประเด็นแนวทางการตัดสินกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม ดาวน์โหลที่เอกสารเพิ่มเติม
 
 
 
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (192.45 kb)

เขียนเมื่อ 5 สิงหาคม 2558 | อ่าน 1823
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๓๔. คู่มือโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
จัดพิมพ์ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ดังแนบ
6/6/2561
เปิดอ่าน 535
 
๒๓๓. แจ้งวันสอบธรรมศึกษา และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายละเอียดดังแนบ
24/4/2561
เปิดอ่าน 795
 
๒๓๒. แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
ปีที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดดังแนบ
24/4/2561
เปิดอ่าน 612
 
๒๓๑. การประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ ๒๙ ประการ
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ดังแนบ
24/4/2561
เปิดอ่าน 1223
 
๒๓๐ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปี ๒๕๖๑
รายละเอียดดังแนบ
26/2/2561
เปิดอ่าน 1098
 
๒๒๙. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
10/1/2561
เปิดอ่าน 1639
 
๒๒๘. ประกาศรับสมัครเข้าร่วมค่ายโครงงานคุณธรรมฯ ระดับประเทศ
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา ๒๕๖๐
15/12/2560
เปิดอ่าน 2280
 
๒๒๗. ประกาศผลการคัดเลือกโครงการครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
30/11/2560
เปิดอ่าน 7485
 
๒๒๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเรียนรู้เพิ่มเติมวิชา GAT
โดย สพฐ. และ ธนาคารออมสิน
11/9/2560
เปิดอ่าน 1737
 
๒๒๕. ประชาสัมพันธ์ ถึง สพท. ขอให้ส่งตัวแทนโครงงานคุณธรรมดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมจริยธรรม "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
11/9/2560
เปิดอ่าน 2312
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู