โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำกับวิทยฐานะผอ.เชี่ยวชาญ

ในนามเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ท่าน ผอ.วัลภา  กิตติทนนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ สพป.นครราชสีมาเขต 5  ซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 3  ว่าที่ ผอ.เชี่ยวชาญคนใหม่ ท่านได้นำเสนอรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ให้เป็นรางวัลที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติ เข้าสู่การประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผอ.เชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว.13/2556 และได้รับการอนุมัติให้พัฒนางานเรียบร้อยแล้ว นับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำของเราทุกรุ่น

                                                                 ผอ.สนธิชัย  สมเกตุ
                                  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านแม่จ้อง (โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 3)
                                                               สพป.เชียงใหม่เขต 1
                                     ในนามประธานเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธแห่งประเทศไทย(คขวท.)
             

เขียนเมื่อ 7 กรกฎาคม 2558 | อ่าน 2833
เขียนโดย โรงเรียนบ้านห้วยหว้า

       
 
 
  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
2/4/2562
เปิดอ่าน 1708
 
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
4/6/2561
เปิดอ่าน 3396
 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
30/10/2560
เปิดอ่าน 3279
 
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
11/9/2560
เปิดอ่าน 3213
 
ประกาสผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘
11/9/2560
เปิดอ่าน 2809
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/2/2560
เปิดอ่าน 3325
 
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/2/2560
เปิดอ่าน 2965
 
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
16/1/2560
เปิดอ่าน 2396
 
โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
2/11/2559
เปิดอ่าน 2335
 
เอกสารการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๗
เอกสารการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๗
17/9/2559
เปิดอ่าน 3791
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู