การเตรียมตัวเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๕

การเตรียมตัวเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๕
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ กันยายน  ๒๕๕๗  
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐

*********************
๑. การแต่งกาย  วันที่ ๑๔ – ๑๗ ก.ย. ๕๗  แต่งชุดสุภาพ เสื้อขาว กางเกงวอร์ม หรือกางเกงสุภาพ สีดำ/ สีเข้ม
ส่วนวันที่ ๑๗ ก.ย.๕๗ ขอให้แต่งกายแบบเป็นทางการ  ใส่สูท/ชุดสุภาพ เพื่อรับเกียรติบัตรและทุนสนับสนุนกิจกรรม


๒. สิ่งที่ผู้เข้าประชุมต้องเตรียมมาด้วย
    ๒.๑ ของใช้ส่วนตัว เช่น  ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสีฟัน แปรง ไฟฉาย ยารักษาโรคประจำตัว ยาทากันยุง ฯลฯ
และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    ๒.๒ แผ่นพับประชาสัมพันธ์นำเสนอสรุปเนื้อหาโรงเรียนวิถีพุทธ ประมาณ ๑๒๐ แผ่น (ถ้ามี)  


๓. วิธีการเดินทาง   กรุณาเดินทางภาคพื้นดินโดยประหยัด (กรุณาเก็บตั๋วค่าพาหนะการเดินทางมาเบิกในงานด้วย
(ถ้ามี))  หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว  จะคิดค่าพาหนะให้ตามราคาค่ารถโดยสารรถประจำทางปรับอากาศ
ตามอัตราของทางราชการ)
-          ออกจากหัวลำโพง สายใต้ / อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ / หมอชิตใหม่ / ฟิวเจอร์ปาร์ค  รังสิต ( ห่างจากมหาวิทยาลัยประมาณ ๓๐ กม )/ นวนคร ปทุมธานี ( ห่างจากมหาวิทยาลัย ประมาณ ๒๐ กม.) 

ให้ขึ้นรถตู้ประจำทาง หรือกรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว  (ใช้เส้นทางที่มุ่งหน้าไปจังหวัดสระบุรี) ไปมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา  มหาวิทยาลัยอยู่ซ้ายมือ
ให้สังเกตป้ายชื่อมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่มองเห็นแต่ไกล
 
๔. การรายงานตัว วันที่ ๑๔ ก.ย.๕๗ ลงทะเบียน รับเอกสาร เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ อาคารจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๔    สถานที่พัก คือ อาคาร ๙๒ ปี ปัญญานันทะ  (พักห้องละ ๔ คน) 


๕. สำเนาบัตร โปรดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และหน้าสมุดบัญชีธนาคาร/book bank ของโรงเรียนมาด้วย  พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง จำนวน ๒ ชุด เพื่อสะดวกในการรับทุนและค่าพาหนะ

สอบถามการเดินทาง การเข้าที่พัก โปรดติดต่อ
พระณรงค์เดช  อธิมุตฺโต              โทร. ๐๘๑ ๔๔๖๕๐๙๕
พระไมตรี  ทนฺตกาโย                 โทร. ๐๘๗ ๐๘๗๒๑๙๖, ๐๘๖ ๓๖๖๒๙๖๙
นายสวัสดิ์   จามรี (Taxi)             โทร. ๐๘๖ ๙๗๗๑๙๑๑  (สอบถามเส้นทาง)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (112.34 kb)

เขียนเมื่อ 10 กันยายน 2557 | อ่าน 1645
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
2/4/2562
เปิดอ่าน 1373
 
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
4/6/2561
เปิดอ่าน 3062
 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
30/10/2560
เปิดอ่าน 2956
 
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
11/9/2560
เปิดอ่าน 2890
 
ประกาสผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘
11/9/2560
เปิดอ่าน 2488
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/2/2560
เปิดอ่าน 3004
 
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/2/2560
เปิดอ่าน 2717
 
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
16/1/2560
เปิดอ่าน 2143
 
โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
2/11/2559
เปิดอ่าน 2081
 
เอกสารการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๗
เอกสารการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๗
17/9/2559
เปิดอ่าน 3494
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู