ประกาศรับสมัครพระภิกษุเป็นพระนิเทศวิถีพุทธ

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รับสมัครพระภิกษุ
เข้ารับการอบรมเป็นพระนิเทศวิถีพุทธ
โครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 
คุณสมบัติ
๑. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
๒. เป็นพระภิกษุมีพรรษา ๓ ขึ้นไป
๓. มีอายุ ไม่เกิน ๕๐ ปี
๔. เป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๕. หรือ เป็นพระนิสิต
๖. หรือ เป็นพระธรรมวิทยากร
๗. ไม่สูบุบุหรี่
๘. สามารถเข้าอบรมได้ครบหลักสูตร (๓ วัน ๒ คืน)
๙. มีความสนใจในการศึกษา “วิถีพุทธ”
๑๐. สามารถปฏิบัติงานส่งเสริม วิถีพุทธชั้นนำ ตามระยะเวลาที่กำหนด
๑๑. รับเพียง ๔๐ รูปเท่านั้น
สิ่งที่จะได้รับ ในการอบรม
๑.ประกาศนียบัตร การฝึกอบรม
๒.คู่มือการอบรมพระนิเทศโครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ”
๓.ค่าพาหนะ (ตามระยะทาง ในหลักเกณฑ์ของทางราชการ)
๔.ความรู้ที่สามารถ นำไปให้กับเยาวชนได้
๕.ได้มีส่วนในการนิเทศ โรงเรียนวิถีพุทธตามโครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ”
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดการศึกษาเชิงพุทธ
 
Download ใบสมัคร และ ระเบียบการ ได้ที่ www.vitheebuddha.com
http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=news_view&id=589&cat=I

ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail: [email protected]  ก่อนวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมพระนิเทศ จากคณะกรรมการคัดเลือก
วันที่ ๑๔ มกราคม๒๕๕๗ ทาง www.vitheebuddha.com
ติดต่อสอบถาม
พระณรงค์เดช   อธิมุตฺโต
โทรศัพท์ 081-446-5095 

เขียนเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2556 | อ่าน 1834
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
2/4/2562
เปิดอ่าน 1373
 
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
4/6/2561
เปิดอ่าน 3064
 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
30/10/2560
เปิดอ่าน 2956
 
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
11/9/2560
เปิดอ่าน 2891
 
ประกาสผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘
11/9/2560
เปิดอ่าน 2488
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/2/2560
เปิดอ่าน 3004
 
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/2/2560
เปิดอ่าน 2718
 
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
16/1/2560
เปิดอ่าน 2144
 
โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
2/11/2559
เปิดอ่าน 2082
 
เอกสารการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๗
เอกสารการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๗
17/9/2559
เปิดอ่าน 3494
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู