ประกาศสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธรุ่น ๔ ที่ีได้รับทุนสนับสนุนโรงเรียน

เกณฑ์การรับทุนสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๔
 
โรงเรียนที่ได้รับเงินสนับสนุน ทุนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๔ นั้น
 
ขอให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
๑. แผนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ  รุ่นที่  ๔  ประจำปี  ๒๕๕๖
http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=news_view&id=585&cat=I
๒. บทความ การดำเนินงาน โรงเรียน วิถีพุทธของท่าน หรือ บทความเกี่ยวกับ กิจกรรมที่ประทับใจของโรงเรียนวิถีพุทธ อย่างน้อย ๓ หน้ากระดาษ
http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=news_view&id=586&cat=I
 
ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายนี้ แล้วส่งมาที่ ตามกำหนดวันเวลา ดังนี้
 
ส่งมาที่ E-mail : [email protected]  ภายใน วันที ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
 
โดยจะจ่าย เงินสนับสนุน ให้แก่ โรงเรียน ต่าง ๆ ที่ ส่งเอกสารครบ ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗
  
 รายชื่อ โรงเรียน ที่ได้รับทุนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๔ 

http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=news_view&id=588&cat=I
 
 
 
 
 
 

เขียนเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2556 | อ่าน 1951
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
2/4/2562
เปิดอ่าน 1708
 
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
4/6/2561
เปิดอ่าน 3396
 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
30/10/2560
เปิดอ่าน 3278
 
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
11/9/2560
เปิดอ่าน 3212
 
ประกาสผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘
11/9/2560
เปิดอ่าน 2808
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/2/2560
เปิดอ่าน 3325
 
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/2/2560
เปิดอ่าน 2965
 
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
16/1/2560
เปิดอ่าน 2396
 
โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
2/11/2559
เปิดอ่าน 2335
 
เอกสารการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๗
เอกสารการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๗
17/9/2559
เปิดอ่าน 3791
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู