การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโรงเรียนที่สมัครเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ที่ผ่านรอบเยี่ยมเยียนเชิงประจักษ์

นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสา และนางศศิธรยย  โพธิสัตย์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมยย  ยย  ยย  ยย  ยย  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโรงเรียนที่สมัครเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำยย  รุ่นที่ 10 ที่ผ่านรอบเยี่ยมเยียนยย 
เชิงประจักษ์ ระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2562 ณ อาคารหอฉัน ชั้น 4 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อยยย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรับมอบโล่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10

เขียนเมื่อ 10 กันยายน 2562 | อ่าน 746
เขียนโดย โรงเรียนบ้านหนองเสา

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
กิจกรรมสร้างเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งสภานักเรียน
13/6/2561
เปิดอ่าน 1440
 
กิจกรรมวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่10
29/7/2562
เปิดอ่าน 1221
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา บูรณาการฯ12-13กรกฎาคม2562กิจกรรมค่ายเรียนรู้STEMศึกษา
29/7/2562
เปิดอ่าน 1246
 
กิจกรรมวันพระ(ทุกวันพระ)
9/7/2562
เปิดอ่าน 1480
 
กิจกรรมธรรมสุดสัปดาห์
25/2/2562
เปิดอ่าน 1582
 
กิจกรรมสวดมนต์ : บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
8/7/2562
เปิดอ่าน 1466
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
2/4/2562
เปิดอ่าน 2219
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/6/2561
เปิดอ่าน 4239
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 3047
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 5461
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู