อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 โรงเรียนผาแดงวิทยา ต. บ้านร้องยยยย  อ.งาว จ. ลำปาง ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่3 โดยภาคเช้าได้ให้นักเรียนแบ่งเป็น4กลุ่มเพื่อเข้าทำกิจกรรมตามฐานซึ่งมีทั้งหมด 4 ฐานดังนี้
ย ฐานที่ 1 ฐานเกมคุณธรรม
ย ฐานที่ 2 ฐานพันธผูกพัน(เน้นความรับผิดชอบ)
ย ฐานที่ 3 ฐานการวางตัว(เน้นมารยาทในสังคม)
ย ฐานที่ 4 ฐานปัญหาสมมุติ(เน้นจิตอาสา)
ภาคบ่าย
ย นักเรียนร่วมกับครูทำกิจกรรมพัฒนาวัดผาแดงและสำนักสงฆ์ถ้ำผาแดง

เขียนเมื่อ 13 มิถุนายน 2562 | อ่าน 101
เขียนโดย โรงเรียนผาแดงวิทยา

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
กิจกรรมวันพระ(ทุกวันพระ)
9/7/2562
เปิดอ่าน 85
 
กิจกรรมธรรมสุดสัปดาห์
25/2/2562
เปิดอ่าน 255
 
กิจกรรมสวดมนต์ : บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
8/7/2562
เปิดอ่าน 70
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
2/4/2562
เปิดอ่าน 766
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/6/2561
เปิดอ่าน 2981
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 1793
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 4077
 
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๒๕๖๒
21/7/2562
เปิดอ่าน 7
 
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๒๕๖๒
21/7/2562
เปิดอ่าน 0
 
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
18/7/2562
เปิดอ่าน 29
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู