ขอเชิญร่วมงานพิธีไหว้ครูและทำบุญโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562

วัน พฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม จัดให้มีกิจกรรมไหว้ครูประจำปีและทำบุญโรงเรียน โดยมีกำหนดการดังนี้
1. เวลา 08.30 น. พิธีใส่บาตร
2. เวลา 09.00 น. พิธีไหว้พ่อแม่
3. เวลา 09.30 น. พิธีไหว้ครู
4. เวลา 10.30 น. พิธีสงฆ์
5. เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
6. เวลา 11.30 น. ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม
7. เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
8. เวลา 13.00 น. พิธีมอบทุนการศึกษา
9. เวลา 14.00 น. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ของโรงเรียน
10. เวลา 15.30 น.เสร็จกิจกรรม

เขียนเมื่อ 11 มิถุนายน 2562 | อ่าน 26
เขียนโดย โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
2/4/2562
เปิดอ่าน 552
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/6/2561
เปิดอ่าน 2879
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 1688
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 3927
 
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมทั้งระบบ
15/6/2562
เปิดอ่าน 18
 
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
15/6/2562
เปิดอ่าน 8
 
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการ
15/6/2562
เปิดอ่าน 44
 
โฮมรูม สวดมนต์ไหว้พระในวันศุกร์
14/6/2562
เปิดอ่าน 37
 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
14/6/2562
เปิดอ่าน 21
 
รายงาน แบบประเมิน 29 ประการ
14/6/2562
เปิดอ่าน 66
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู