แบบรายงานการปฏิบัติกิจกรรมอบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการศึกษาและพัฒนาอัฒลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (687.45 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (586.48 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (90.07 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (1.07 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (134 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? (131.5 kb)

เขียนเมื่อ 4 มกราคม 2562 | อ่าน 185
เขียนโดย โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา)

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/6/2561
เปิดอ่าน 2665
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 1466
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 3406
 
กิจกรรมธรรมสุดสัปดาห์
25/2/2562
เปิดอ่าน 36
 
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ “ค่ายนักเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ”
6/12/2561
เปิดอ่าน 164
 
การอบรมพัฒนาครู บุคลากรวิถีพุทธ ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
5/11/2561
เปิดอ่าน 238
 
กิจกรรมก่อนเรียน
6/10/2561
เปิดอ่าน 276
 
สุขใจได้บุญ ทุกวันพระ
29/9/2561
เปิดอ่าน 269
 
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
15/9/2561
เปิดอ่าน 277
 
กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
13/9/2561
เปิดอ่าน 286
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู