โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย

โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๔๐  ได้มีกำหนดการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมและมารยาทไทย  เพื่อเป็นการส่งเสริมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีมารยาทงามเพื่อเข้าสังคม  ชุมชนและสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
ขึ้นในวันอังคารที่  ๔  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ  หอประชุมโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

เขียนเมื่อ 6 กันยายน 2561 | อ่าน 65
เขียนโดย โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/6/2561
เปิดอ่าน 2051
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 1161
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 3074
 
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
15/9/2561
เปิดอ่าน 24
 
กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
13/9/2561
เปิดอ่าน 27
 
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ
8/9/2561
เปิดอ่าน 129
 
การทำบุญวันธรรมสวนะ
5/9/2561
เปิดอ่าน 44
 
กิจกรรมคุณธรรม นำความรู้สู่เยาวชคนยางกู่
5/9/2561
เปิดอ่าน 46
 
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
3/9/2561
เปิดอ่าน 36
 
กิจกรรมวันหล่อเทียนพรรษา แห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา
31/8/2561
เปิดอ่าน 61
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู