การพานักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษาแก่วัดในชุมชน

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะครูผู้บริหารพานักเรียน ไปถวายเทียนพรรษาแก่วัดในชุมชน เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันงดงามของไทย และนักเรียนสามารถเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติของพิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างถูกต้อง

เขียนเมื่อ 30 สิงหาคม 2561 | อ่าน 175
เขียนโดย โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/6/2561
เปิดอ่าน 2526
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 1376
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 3293
 
แบบรายงานการปฏิบัติกิจกรรมอบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการศึกษาและพัฒนาอัฒลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
4/1/2562
เปิดอ่าน 69
 
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ “ค่ายนักเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ”
6/12/2561
เปิดอ่าน 94
 
การอบรมพัฒนาครู บุคลากรวิถีพุทธ ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
5/11/2561
เปิดอ่าน 165
 
กิจกรรมก่อนเรียน
6/10/2561
เปิดอ่าน 198
 
สุขใจได้บุญ ทุกวันพระ
29/9/2561
เปิดอ่าน 201
 
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
15/9/2561
เปิดอ่าน 216
 
กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
13/9/2561
เปิดอ่าน 199
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู