อบรมคุณธรรม จริยธรรมทุกวันศุกร์

ทางโรงเรียนอ่างห้วยยาง สพป.นม.1 ได้อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนทุกวันศุกร์ และสวดมนต์
ได้ดำเนินการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ-เนตรนารี , นักเรียนทำกิจวัตรเวรประจำวัน, ครูปฏิบัติเวรหน้าโรงเรียนตอนเช้า 
อบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม เป็นประจำ ด้วยกาย วาจา และใจ

เขียนเมื่อ 16 มิถุนายน 2561 | อ่าน 385
เขียนโดย โรงเรียนอ่างห้วยยาง

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
2/4/2562
เปิดอ่าน 188
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/6/2561
เปิดอ่าน 2741
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 1539
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 3481
 
กิจกรรมธรรมสุดสัปดาห์
25/2/2562
เปิดอ่าน 95
 
แบบรายงานการปฏิบัติกิจกรรมอบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการศึกษาและพัฒนาอัฒลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
4/1/2562
เปิดอ่าน 257
 
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ “ค่ายนักเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ”
6/12/2561
เปิดอ่าน 214
 
การอบรมพัฒนาครู บุคลากรวิถีพุทธ ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
5/11/2561
เปิดอ่าน 303
 
กิจกรรมก่อนเรียน
6/10/2561
เปิดอ่าน 335
 
สุขใจได้บุญ ทุกวันพระ
29/9/2561
เปิดอ่าน 318
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู