​โครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐ 
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๘  เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
ทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (3.15 mb)

เขียนเมื่อ 30 มิถุนายน 2560 | อ่าน 58
เขียนโดย โรงเรียนเวียงเทพวิทยา

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 468
 
กิจกรรมค่ายคุณธรรมประจำปีการึกษา 2559
20/7/2560
เปิดอ่าน 26
 
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ จ.ชลบุรี
17/7/2560
เปิดอ่าน 26
 
กิจกรรมพระสอนศาสนาทุกวันศุกร์
14/7/2560
เปิดอ่าน 46
 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จ.นครนายก
12/7/2560
เปิดอ่าน 37
 
รายงานภาพกิจกรรมพุทธศาสนา ปี ๒๕๖๐
11/7/2560
เปิดอ่าน 36
 
กิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
7/7/2560
เปิดอ่าน 120
 
พิธีหล่อเทียนพรรษา
5/7/2560
เปิดอ่าน 52
 
อบรม ศิลธรรม จริยธรรม
3/7/2560
เปิดอ่าน 74
 
กิจกรรมพี่จูงมือน้องเข้าวัด
3/7/2560
เปิดอ่าน 73
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู