โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ปี 2559

รร.บ้านกระถินหนองเครือชุด ได้รับคัดเลือกการประกวด รร.ดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2559          ระดับประเทศ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับธนาคารออมสินพร้อมเงินรางวัลพัฒนา
รร. อีก 100,000 บาท

เขียนเมื่อ 6 ธันวาคม 2559 | อ่าน 499
เขียนโดย โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
23/6/2560
เปิดอ่าน 4
 
เชิญร่วมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติดและร่วมชมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่
20/6/2560
เปิดอ่าน 33
 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
20/6/2560
เปิดอ่าน 36
 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
20/6/2560
เปิดอ่าน 19
 
การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
20/6/2560
เปิดอ่าน 35
 
กิจกรรมทำบุญ ตักบารต
20/6/2560
เปิดอ่าน 24
 
นักเรียนสวดมนต์แปล
20/6/2560
เปิดอ่าน 24
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2560
19/6/2560
เปิดอ่าน 37
 
ทำบุญครบรอบ 59 ปี โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จ.นครนายก
18/6/2560
เปิดอ่าน 19
 
ทำบุญ
2/6/2560
เปิดอ่าน 53
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู