ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
“เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีการศึกษา 2558 ระดับประเทศ (26/4/2559)
ประกาศ ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2555 ระดับประเทศ (อย่างเป็นทางการ) สามารถดาวน์โหลดได้แล้วตอนนี้
ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรม พุทธชยันตีเฉลิมราช ระดับประเทศ วันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ ดอนเมือง กรุงเทพฯ และ ชาเลนเจอร์1 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี (23/2/2556)
ใบสมัครค่าย9 และแบบบันทึกรายงานความก้าวหน้าโครงาน [ใหม่!]
คลิกเข้าไปที่เมนู ไฟล์ แล้วเลือก ดาวน์โหลด เพื่อดาวโหลดใบสมัครค่าย9 และแบบรายงานความก้าวหน้าโครงงาน เพื่อกรอกแล้วส่งกลับมาภายในวันที่ 5 ก.พ.56 (ขยายเวลาถึงวันที่ 8 ก.พ.56) (6/2/2556)
หนังสือ ขออนุญาตให้ครูและนักเรียนโครงงานมาเข้าค่าย 9 [ใหม่!]
กคพ.003 2556 เรือง สนับสนุนให้ครูนักเรียนเข้าร่วมค่ายและงานศิลปหัตถกรรม ระดับประเทศ่ (6/2/2556)
ประกาศ ผลการประกวดโครงงานคุณธรรม พุทธชยันตีเฉลิมราช ระดับภูมิภาค ปีการศึกษา 2555 [ใหม่!]
ตรวจสอบรายชื่อโครงงาน รายชื่อโรงเรียน ทั้งหมดที่ผ่านหลักสูตร ระดับภูมิภาคหากพบข้อผิดพลาดโปรดแจ้งมาที่ [email protected] (6/2/2556)
คู่มือโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธชยันตีเฉลิมราช ปีการศึกษา 2555-2556
พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส ประธานโครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประธานกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ คู่มือโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธชยันตีเฉลิมราช / (6/2/2556)
ประมวลภาพการตรวจเยี่ยมโครงงานเชิงประจักษ์
คณะกรรมการได้ออกตรวจเยี่ยมโครงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติภาคสนาม ได้ประมวลภาพในสถานที่ต่างๆทั่วภูมิภาค (4/2/2556)
ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ค่าย ๙
ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในค่าย ๙ - หนังสือ ขออนุญาตให้ครูและนักเรียนโครงงานมาเข้าค่าย 9 - ใบสมัครค่าย9 และแบบบันทึกรายงานความก้าวหน้าโครงาน - ประกาศ ผลการประกวดโครงงานคุณธรรม พุทธชยันตีเฉลิมราช ระดับภูมิภาค ปีการศึกษา 2555 -ตรวจสอบรายชื่อโครงงาน รายชื่อโรงเรียน ทั้งหมดที่ผ่านหลักสูตร ระดับภูมิภาค (27/1/2556)
ประกาศรายชื่อโรงเรียนค่ายโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง (ระดับประถมศึกษา)เพื่อแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมค่ายโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง (ระดับประถมศึกษา)เพื่อแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ (26/1/2556)
ประมวลภาพค่ายโครงงาน ค่ายที่ ๑ ภาคตะวันออก
ค่ายโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติพุทธชยันตีเฉลิมราช ๘ ค่าย ๘ ภูมิภาค ค่ายที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ สานักปฏิบัติธรรมเจียมบุรเศรษฐ์ ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี (12/11/2555)
หนังสือสพฐ. แจ้งเขตพื้นที่ ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปีพ.ศ. 2555
มีรายละเอียดกำหนดการ วัน เวลา สถานที่ ข้อมูลการติดต่อ ใบตอบรับ และวิธีการดำเนินทางไปสถานที่จัดอบรม (วัด) (1/11/2555)
สัมมนาพระธรรมวิทยากรและพี่เลี้ยง พุทธอาสาสมัคร ค่ายโครงงานคุณธรรม
ในัวันที่ ๒- ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนรครศรีอยุธยา (21/8/2555)

ทั้งหมด 46 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู