ประชุมผู้ปกครอง เปิดเทอมใหม่ภาคเรียนที่ 2/2562

วันอังคารท่ี 5 เดือนพฤศจิกายนย  2562ย  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนพร้อมมอบทุนปัจจัยพ้ื้นฐานและอุปกรณ์การเีรยนให้แก่นักเรียน

มอบทุนปัจจัยพ้ืนฐาน
   
  เขียนเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2562 | เปิด 298 | โดย โรงเรียนบ้านท่ากกแดง
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู