ประชุมผู้ปกครอง พร้อมมอบทุนปัจจัยพ้ื้นฐานยากจนพิเศษ

วันที่ย  1ย  ตุลาคมย  2562ย  ย ประชุมผุู้ปกครองนักเรียนพร้อมกับมอบทุนปัจจัยพ้ื้นฐานเด็กยากจนกรณีพิเศษจำนวนย  4ย  คนย  คือ
ย 1. เด็กชายรติภัทรย  หงษามนุษย์ย  นักเรียนชั้น ป.4
ย 2. เด็กชายลิขิตย  ย พเนตรรัมย์ย  ย  ย  นักเรียนชั้น ป.5
ย 3. เด็กชายอภิชัยย  ชมภูศรีย  ย  ย  ย  ย  นักเรียนชั้น ป 5
ย 4. เด็กชายปรเมศ์ แก้วบัวสาย  ย  ย  ย นักเรียนชั้น ป.6ย 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
   
  เขียนเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 | เปิด 173 | โดย โรงเรียนบ้านท่ากกแดง
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู