ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้ง สพฐ

วันที่ 5 ก.ค. 2562 เป็นวันครบรอบวันก่อตั้ง สพฐ ทางโรงเรียนบ้านดอนพะงาด (รัฐราษฎร์วิยา) ได้นำนักเรียนไปร่วมทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัด เพื่อปลุกฝั่งให้นักเรียนเป้นคนมีจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดจากภายใน "จิตสาธารณะ" เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้คนรู้จักเสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจ มีความร่วมมือในการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

   
  เขียนเมื่อ 11 กรกฎาคม 2562 | เปิด 12 | โดย โรงเรียนบ้านดอนพะงาด (รัฐราษฎร์วิทยา)
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู