หล่อเทียนจำนำพรรษา และแห่เทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาและแห่เทียนจำนำพรรษา ของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหูช้าง ประจำปีการศึกษา 2562

   
  เขียนเมื่อ 10 กรกฎาคม 2562 | เปิด 14 | โดย โรงเรียนบ้านหูช้าง
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู