กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

นักเรียนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 55 คนและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดเกตุน้อยอัมพวัน

   
  เขียนเมื่อ 12 มิถุนายน 2562 | เปิด 13 | โดย โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู