งานจิตอาสางานสีดำ 11มีค.62

นวันที่11มีค.62 เวลา 14.00น. นายทองทศ ศรีนรา ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น้ำตกสายรุ้ง)ย  พร้อมคณะครู นักเรียนได้ใช้ชั่วโมง 14.00 น. ทำหน้าที่จิตอาสาในพิธีงานศพ ของคนในหมู่บ้านน้ำตกสายรุ้ง เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้รู้จักการอยู่ร่วมกับสังคม ทำหน้าที่เช็ดโต๊ะผู้ที่มาร่วมพิธีงานสีดำ และเสิร์ฟน้ำ ให้กับคนที่มาร่วมงาน ซึ่งงานจิตอาสาเป็น อีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนายกระดับจิตใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจเอื้อเฟื้อ หันมาทากิจกรรม เพื่อสังคมมากขึ้น เพราะงานจิตอาสาเป็นสิ่งที่ให้เยาวชนได้หันมาทำความเข้าใจในตนเองและสังคมเพิ่มมากขึ้น
ย 

   
  เขียนเมื่อ 12 มีนาคม 2562 | เปิด 27 | โดย โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น้ำตกสายรุ้ง)
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู