กิจกรรมส่งทท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 28/ธค/61

ย  ย  ด้วยในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามแบบสากล และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามให้ดำรงสืบไป และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีโอกาสสร้างบุญกุศล เพื่อเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในการดำรงชีวิต รวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลอง และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตในปีใหม่ ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการจัดทำกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันคริสต์มาสมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยได้มีการจัดทำกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานกิจกรรมอันดีงามของโรงเรียน และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการจัดงานในครั้งนี้ ได้แสดงความสามารถพิเศษในทางที่เหมาะสมอีกด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมมี
ย ย ย  วัตถุประสงค์ ดังนี้
1 ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันในวันขึ้นปีใหม่
2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก
3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

   
  เขียนเมื่อ 3 มกราคม 2562 | เปิด 49 | โดย โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น้ำตกสายรุ้ง)
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู