อบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดบ้านเฉนียง

วันที่ 6 - 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนราชวิถี (ประสาทราษฎร์บำรุง) จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 82 คน คณะครู จำนวน 7 คน ณ วัดบ้านเฉนียง (วัดป่าโคกหม่อน)

   
  เขียนเมื่อ 14 กันยายน 2561 | เปิด 39 | โดย โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู