สวดมนต์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ ๖ กค. 61

คณะครูได้นำนักเรียนสวดมนต์ ประจำแต่ละห้อง เนื่องฝนตก ทำให้ไม่สามารถจัดหน้าอาคารเรียนได้  กิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายปีแล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาตามภาระหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี

   
  เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2561 | เปิด 60 | โดย โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น้ำตกสายรุ้ง)
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู