กิจกรรมนำนักเรียนเข้าวัด

กิจกรรมนำนักเรียนเข้าวัด จัดทุกวันศุกร์  โดยมีการนำอาหารไปถวายพระ ณ วัดประชุมคงคา ในช่วงเช้า
ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะที่ดี

   
  เขียนเมื่อ 7 กรกฎาคม 2561 | เปิด 68 | โดย โรงเรียนอนุบาลบางละมุง
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู